Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Inwestycje Renowacja w kwartale 39 Śródmieścia Szczecina

Renowacja w kwartale 39 Śródmieścia Szczecina

IV etap : oficyna ul. Śląska 2,3

Program rewitalizacji zabudowy w kwartale 39 zakłada realizację renowacji istniejącej zabudowy w pięciu etapach realizacyjnych etapach. W 2015 r. zrealizowano  zakres  robót kwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w ramach Programu Pilotażowego „KAWKA” „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Ilość budynków: 2

Ilość mieszkań: 18

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, termomodernizacja

Okres realizacji: 07.2015 – 10.2015

Generalny wykonawca: Konsorcjum firm: KMC Administrator – Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o., PUS „Spadochroniarz”

Projektant instalacji c.o.: ANKRYS

Projektant termomodernizacji: MITHERM  Sp.

 

Termomodernizacja 

Termomodernizacja oficyny Śląska 3