Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Inwestycje Renowacja zabudowy w kwartale 40 Śródmieścia Szczecina: IV Etap ul. Obr. Stal. oficyny nr 20 I, II -21P

Renowacja zabudowy w kwartale 40 Śródmieścia Szczecina: IV Etap ul. Obr. Stal. oficyny nr 20 I, II -21P

Ilość budynków: 3

Ilość mieszkań:

Termin realizacji: 2017-2019

 

TBSP jest właścicielem nieruchomości położonych w kwartałach nr 39 i 40, znajdujących się pomiędzy ul.: Wojska Polskiego - Obrońców Stalingradu - Więckowskiego - Śląską. Teren kwartałów 39 i 40 o łącznej pow. 31 040 m2 znajduje się w strefie A historycznej zabudowy przestrzennej oraz częściowo w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

                                                        Kwartały

Renowacja budynków mieszkalnych

Z uwagi na uwarunkowania własnościowe i techniczne związane ze stanem technicznym istniejącej zabudowy i infrastruktury, potrzebę zachowania chronionych cech urbanistycznych i architektonicznych istniejącej zabudowy, aspekty społeczne prowadzenia renowacji w budynkach zamieszkanych oraz konieczność zaangażowania wysokich środków finansowych, realizacja renowacji zabudowy jest procesem złożonym i długotrwałym.

 

Planowany zakres przedsięwzięć renowacyjnych i modernizacyjnych obejmie:

  • remonty: klatki schodowe, bramy, konstrukcja
  • termomodernizację: dachy, elewacje, okna, instalacje co
  • modernizację lokali komunalnych w budynkach
  • zagospodarowanie terenu
  • wyburzenia budynków
  • modernizację instalacji wod.-kan., elektrycznych, gazowych, teletechnicznych
  • adaptacje strychów w budynkach w kwartałach 39 i 40 Śródmieścia - pozyskanie ok. 25 nowych lokali mieszkalnych.

                                           Koncepcja wnętrza kwartału 40   Koncepcja wnętrza kwartału 40

                                                                      Koncepcja wnętrza kwartału 40