Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / O nas Organy spółki

Organy spółki

Organami Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd.

Zarząd Towarzystwa jest dwuosobowy:

  • Prezes Zarządu - Paweł Sikorski
  • Wiceprezes Zarządu – Rafał Kuźmiczonek

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Józef Perenc
  • Członek Rady Nadzorczej - Edward Radziewicz 
  • Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Królikowska