Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi

Przetargi - Archiwum


l.p. Tytuł Data Publikacji
1 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-07-27
2 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-07-16
3 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-07-16
4 Wykaz nr 25/TBSP/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-07-08
5 Wykaz nr 24/TBSP/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garazu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-07-08
6 Wykaz nr 23/TBSP/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. oddanie w dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-06-30
7 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-06-15
8 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego PIŁSUDSKIEGO 24 C m.10 2020-06-04
9 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych na czas okreslony do 3 lat 2020-05-26
10 Wykaz nr 22/TBSP/2020 oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-05-25
11 Wykaz nr 20/TBSP/2020 z dnia 11 maja 2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych należących do GMS 2020-05-18
12 Wykaz nr 21/TBSP/2020 z dnia 11 maja 2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2020-05-18
13 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o. o. w Szczecinie 2020-05-15
14 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana pieców gazowych 2020-05-14
15 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-05-08
16 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali położonych przy ul. Sowińskiego należących do TBSP 2020-05-06
17 Przetarg nieograniczony - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic oraz prace remontowe w piwnicy oficyny przy ul. Śląskiej 54 w Szczecinie 2020-04-27
18 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2020-04-24
19 Wykaz nr 19/TBSP/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2020-04-17
20 Wykaz nr 17/TBSP/2020 z dnia 18.03.2020 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garazu należącego do GMS 2020-03-25
21 Wykaz nr 16/TBSP/2020 z dnia 18.03.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2020-03-25
22 Wykaz nr 18/TBSP/2020 z dnia 18.03.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2020-03-25
23 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do Gminy Miasto Szczecin. 2020-03-25
24 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2020-03-24
25 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie prac konserwacyjnych dekarsko-blacharskich 2020-03-19
26 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Głowackiego i ul. Sowińskiego należących do TBSP 2020-03-09
27 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-03-09
28 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana i eksploatacja wodomierzy 2020-03-04
29 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do GMS z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2020-03-04
30 Wykaz nr 15/TBSP/2020 z 21.02.2020 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu należącego do GMS 2020-02-27
31 Wykaz nr 14/TBSP/2020 z dnia 24.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do GMS 2020-02-27
32 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do GMS. 2020-02-24
33 Wykaz nr 13/TBSP/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-19
34 Wykaz nr 12/TBSP/2020 z dnia 12.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-19
35 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2020-02-14
36 Wykaz nr 11/TBSP/2020 z dnia 07.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-13
37 Wykaz nr 10/TBSP/2020 z dnia 07.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-13
38 Ogłoszenie tablicowe - Utrzymanie trawników i przycinanie żywopłotów 2020-02-11
39 Wykaz nr 9/TBSP/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-11
40 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 40/8 2020-02-06
41 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP położonych przy ul. Sowińskiego i ul. Głowackiego 2020-02-06
42 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-02-06
43 Wykaz nr 8/TBSP/2020 z dnia 03.02.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-06
44 Wykaz nr 7/TBSP/2020 z dnia 03.02.2020 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-06
45 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2020-02-05
46 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego 2020-02-05
47 Wykaz nr 6/TBSP/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2020-01-30
48 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2020-01-23
49 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2020-01-23
50 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2020-01-22
51 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 5 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
52 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 8 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
53 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 8 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
54 Wykaz nr 5/TBSP/2020 z dnia 10.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-21
55 Informacja o unieważnieniu wykazu 2020-01-20
56 Wykaz nr 3/TBSP/2020 z dnia 8.01.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-20
57 Wykaz nr 4/TBSP/2020 z dnia 8.01.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-20
58 Ogłoszenie tablicowe - ,,Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów.” 2020-01-17
59 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-01-17
60 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowych położonych prz ul. Głowackiego i Sowińskiego w Szczecinie 2020-01-17
61 Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż wyposażenia techniki scenicznej wraz z nagłośnieniem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej 2020-01-15
62 Wykaz nr 2/TBSP/2020 z dnia 02.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-13
63 Wykaz nr 1/TBSP/2020 z dnia 02.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-13
64 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-12-27
65 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów w lokalach mieszkalnych w zasobach Gminy Miasto Szczecin 2019-12-20
66 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 30/8 2019-12-19
67 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-12-19
68 Wykaz nr 35/TBSP/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-12-18
69 Wykaz nr 34/TBSP/2019 dot. wydzierżawienia cz. działki w trybie bezprzetargowym 2019-12-06
70 Wykaz nr 33/TBSP/2019 dot. oddania w najem garażu w trybie bezprzetargowym 2019-12-02
71 Wykaz nr 32/TBSP/2019 z dnia 18.11.2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2019-11-25
72 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-25
73 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-25
74 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP położonych przy ul. Kusocińskiego i Sowińskiego 2019-11-21
75 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-11-21
76 Przetarg nieograniczony - Wykonanie koncepcji architektonicznej I i II etapu oraz dokumentacji I etapu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie 2019-11-19
77 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-19
78 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-19
79 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-11-18
80 Przetarg nieograniczony - Wykonanie koncepcji architektonicznej I i II etapu oraz dokumentacji I etapu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie 2019-11-12
81 Wykaz nr 31/TBSP/2019 z dnia 04 listopada 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-12
82 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 30/8 2019-10-23
83 Wykaz nr 30/TBSP/2019 z dnia 11.10.2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-22
84 Wykaz nr 29/TBSP/2019 z dnia 11.10.2019 r. oddanie w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-22
85 Wykaz nr 28/TBSP/2019 z dnia 3 października 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-21
86 Wykaz nr 27/TBSP/2019 z dnia 3 października 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-21
87 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2019-10-16
88 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu z przeznaczeniem pod handel choinkami 2019-10-15
89 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-15
90 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-10-11
91 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-10-11
92 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2019-10-03
93 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-10-02
94 Wykaz nr 26/TBSP/2019 r. oddanie w najem na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-27
95 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-09-20
96 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-20
97 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-20
98 Wykaz nr 24/TBSP/2019 oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3 komunalnego gruntu 2019-09-19
99 Wykaz nr 25/TBSP/2019 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-19
100 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-09-18
101 Wykaz nr 22/TBSP/2019 z dnia 05.09.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-12
102 Wykaz nr 23/TBSP/2019 z dnia 05.09.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-12
103 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do TBSP 2019-09-06
104 Przetarg nieograniczony - Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46 2019-08-30
105 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2019-08-29
106 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych Głowackiego - Sowińskiego 2019-08-22
107 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 front w Szczecinie 2019-08-20
108 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-20
109 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana i dzierżawa wodomierzy 2019-08-09
110 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rayskiego 16/4 2019-08-09
111 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-08-09
112 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Bałuki 22/7a 2019-08-08
113 Ogłoszenie tablicowe - Dezynsekcja i dezynfekcja obiektów oraz odstraszanie ptaków i innych zwierząt 2019-08-08
114 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Rayskiego 17/4 2019-08-08
115 Wykaz nr 21/TBSP/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
116 Wykaz nr 20/TBSP/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
117 Wykaz nr 18/TBSP/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
118 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-08-08
119 Wykaz nr 19/TBSP/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-07
120 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Rayskiego 24 w Szczecinie 2019-08-02
121 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do TBSP 2019-07-31
122 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. BAŁUKI 12, 13 2019-07-25
123 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 front w Szczecinie 2019-07-25
124 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Rayskiego 25 front w Szczecinie 2019-07-25
125 Przetarg nieograniczony - Budowa VI etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2019-07-25
126 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Jagiellońskiej 15/7 w Szczecinie 2019-07-23
127 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne murowo – tynkarskie i malarskie 2019-07-23
128 Ogłoszenie tablicowe - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych 2019-07-22
129 Wykaz nr 17/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
130 Wykaz nr 16/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
131 Wykaz nr 15/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
132 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-07-19
133 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-07-18
134 Ogłoszenie tablicowe - remont klatek schodowych 2019-07-17
135 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-07-17
136 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/4 2019-07-17
137 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2019-07-17
138 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2019-07-16
139 Ogłoszenie tablicowe - Dezynsekcja i dezynfekcja obiektów oraz odstraszanie ptaków i innych zwierząt 2019-07-15
140 Przetarg nieograniczony - Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46 2019-07-10
141 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-06-27
142 Przetarg nieograniczony - Wywóz nieczystości płynnych 2019-06-25
143 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-06-17
144 Przetarg nieograniczony - wykonywanie modernizacji lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-06-14
145 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2019-06-11
146 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2019-06-10
147 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 35A 2019-06-05
148 Wykaz Nr 14/TBSP/2019 z dnia 29 maja 2019 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-31
149 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2019-05-29
150 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-23
151 Wykaz nr 13/TBSP/2019z dnia 16.05.2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-20
152 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2019-05-15
153 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
154 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
155 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
156 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-05-07
157 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
158 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
159 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
160 Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody 2019-04-30
161 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2019-04-24
162 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana okien połaciowych w trzech lokalach 2019-04-19
163 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2019-04-17
164 Ogłoszenie tablicowe - Całoroczne sprzątanie Deptaku Bogusława 2019-04-17
165 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-04-17
166 Ogłoszenie tablicowe - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych 2019-04-16
167 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie przeglądów gazowych 2019-04-15
168 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu 2019-04-11
169 Wykaz nr 12/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
170 Wykaz nr 11/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
171 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-04-09
172 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2019-04-05
173 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2019-03-21
174 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym ma najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2019-03-21
175 Wykaz nr 10/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
176 Wykaz nr 7/TBSP/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
177 Wykaz Nr 8/TBSP/2019 z dnia 05 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-13
178 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-12
179 Wykaz Nr 9/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-11
180 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2019-02-27
181 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2019-02-27
182 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2019-02-22
183 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP 2019-02-22
184 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2019-02-19
185 Wykaz nr 6/TBSP/2019 z dnia 13.02.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-19
186 Wykaz nr 5/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
187 Wykaz nr 4/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
188 Przetarg nieograniczony - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach przy ul. Bałuki 23 w Szczecinie 2019-02-15
189 Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody 2019-02-14
190 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego 2019-02-14
191 Wykaz nr 3/TBSP/2019 z dnia 05.02.2019 r. o oddaniu w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-11
192 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
193 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
194 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów w lokalach mieszkalnych w zasobach Gminy Miasto Szczecin 2019-02-04
195 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-25
196 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w kw. 22 należących do TBSP 2019-01-25
197 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBSP 2019-01-23
198 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 90 2019-01-17
199 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bałtyckiej 27 2019-01-16
200 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową BUKOVASPORT przy ul. Skalistej w Szczecinie 2019-01-15
201 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-15
202 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-14
203 Wykaz nr 2/TBSP/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
204 Wykaz nr 1/TBSP/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
205 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-09
206 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy 2019-01-08
207 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-01-08
208 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych 2019-01-08
209 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-12-27
210 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-12
211 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Gryfińskiej 2018-12-10
212 Wykaz nr 44/TBSP/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-03
213 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-11-29
214 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-11-27
215 Wykaz nr 43/TBSP/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę na czas określony w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy nieruchomość należącą do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-26
216 Ogłoszenie o przetarg ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-11-23
217 Wykaz nr 42/TBSP/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-22
218 Wykaz nr 41/TBSP/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-19
219 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej 86 2018-11-16
220 Wykaz nr 40/TBSP/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-15
221 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41 2018-11-07
222 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26 2018-11-07
223 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
224 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
225 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
226 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
227 Przetarg nieograniczony - BUKOVASPORT przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie 2018-11-05
228 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-29
229 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-29
230 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/6 2018-10-25
231 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/9 2018-10-25
232 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6/1A 2018-10-24
233 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41/3 2018-10-24
234 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-10-24
235 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9/4 2018-10-24
236 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41 2018-10-16
237 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-15
238 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26 2018-10-12
239 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9 2018-10-12
240 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6 2018-10-12
241 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-10-11
242 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-11
243 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-11
244 Wykaz nr 39/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
245 Wykaz nr 38/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
246 Wykaz nr 36/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
247 Wykaz nr 37/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
248 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-08
249 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na lokalizację garażu tymczasowego 2018-10-04
250 Ogłoszenie tablicowe - Dostosowanie wielobranżowej dokumentacji po modernizacji 2018-10-04
251 Wykaz nr 35/TBSP/2018 z dnia 25 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-02
252 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin na okres do trzech lat 2018-09-24
253 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-24
254 Wykaz nr 34/TBSP/2018 z dnia 14 września 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-20
255 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie przeglądów gazowych 2018-09-19
256 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 2018-09-17
257 Wykaz nr 32/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
258 Wykaz nr 33/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
259 Wykaz nr 30/TBSP/2018 z dnia 03 wrzesnia 2018 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-10
260 Wykaz nr 31/TBSP/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-07
261 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-09-06
262 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 35A 2018-09-04
263 Wykaz nr 28/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-03
264 Wykaz nr 29/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu położonego na terenie Miasta Szczecin 2018-09-03
265 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-21
266 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-20
267 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przybrzeżnej 8 2018-08-10
268 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przebrzeżnej 8 2018-08-10
269 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-08
270 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
271 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
272 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
273 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
274 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
275 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dziewięciu łazienek z WC 2018-08-02
276 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
277 Wykaz nr 27/TBSP/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntów należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-01
278 Wykaz nr 26/TBSP/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-27
279 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-07-19
280 Wykaz nr 25/TBSP/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-19
281 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o. o. w Szczecinie 2018-07-18
282 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-18
283 Przetarg nieograniczony - Budowa V etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2018-07-17
284 Wykaz nr 24/TBSP/2018 r. z dnia 05 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-12
285 Przetarg nieograniczony - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-07-11
286 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad budową I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-07-09
287 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-09
288 Wykaz nr 23/TBSP/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-04
289 Wykaz nr 20/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
290 Wykaz nr 21/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
291 Wykaz nr 22/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
292 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
293 Roboty zduńskie - Roboty zduńskie 2018-06-27
294 Wykaz nr 19/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
295 Wykaz nr 18/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
296 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana wodomierzy 2018-06-20
297 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2018-06-13
298 Ogłoszenie tablicowe - Termomodernizacja budynku przy ul. Sołtysiej 5 w Szczecinie 2018-06-13
299 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-06-05
300 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Śląska 41/3 2018-06-05
301 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2018-06-05
302 Wykaz nr 17/TBSP/2018 zdnia 23 maja 2018 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-30
303 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-05-29
304 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-05-24
305 Wykaz nr 16/TBSP/2018 z dnia 07 maja 2018 r. oddanie w najem do dnia 31 grudnia 2020 r. w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Szczecin na rzecz organizacji pożytku publicznego 2018-05-10
306 Wykaz nr 15/TBSP/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-09
307 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-07
308 Wykaz nr 14/TBSP/2018 oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu na terenie Miasta Szczecin 2018-05-04
309 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
310 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w sześciu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
311 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
312 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
313 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miaso Szczecin 2018-04-27
314 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-04-26
315 Ogłoszenie tablicowe - remont elewacji wraz z dociepleniem budynku 2018-04-24
316 Ogłoszenie tablicowe - prace dekarsko-blacharskie 2018-04-23
317 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-04-23
318 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji 2018-04-17
319 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-04-17
320 Przetarg nieograniczony - Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-04-13
321 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
322 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
323 Wykaz nr 13/TBSP/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do GMS 2018-04-09
324 Odwołanie przetargu na sprzedaż łacznie czterech nieruchomości gruntowych 2018-04-06
325 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu czterech klatek schodowych 2018-04-04
326 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana piasku w piaskownicach 2018-04-04
327 Wykaz nr 12/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
328 Wykaz nr 11/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
329 Wykaz nr 10/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-04-04
330 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-03-29
331 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego 2018-03-26
332 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-03-26
333 Wykaz nr 9/TBSP/2018 z dnia 12 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-03-19
334 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-03-16
335 Wykaz nr 8/TBSP/2018 dot. najmu garażu własność GMS w drodze przetargu ograniczonego 2018-03-09
336 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 2018-03-05
337 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-03-05
338 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-02-26
339 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2018-02-23
340 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2018-02-23
341 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz łącznie czterech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych 2018-02-21
342 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
343 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
344 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
345 Wykaz nr 6/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
346 Wykaz nr 7/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
347 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie dwóch niżej wymienionych lokali mieszkalnych 2018-02-14
348 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu 2018-02-14
349 Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2018-02-13
350 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsc postojowych 2018-02-12
351 Przetarg nieograniczony - opracowanie aneksu do wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy kamienicy przy ul. Ks.Bogusława X 52 2018-02-07
352 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla czterech budynków 2018-02-05
353 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
354 Wykaz nr 5/TBSP/2018 z dnia 31 stycznia 2018 oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
355 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji 2018-02-02
356 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
357 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
358 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Jagiellońskiej 7 oficyna w Szczecinie 2018-01-31
359 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla pięciu budynków 2018-01-30
360 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Monte Cassino 4 Front w Szczecinie 2018-01-29
361 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-01-29
362 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Jagiellońskiej 9 oficyna, L. Rayskiego 28 oficyna prawa oraz L. Rayskiego 28 oficyna lewa w Szczecinie 2018-01-24
363 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Oficerskiej 15 w Szczecinie 2018-01-24
364 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji klimatyzatorów stałych i przenośnych 2018-01-24
365 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji centrali wentylacyjnej 2018-01-24
366 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
367 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
368 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 2018-01-22
369 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Słupskiej 6 w Szczecinie 2018-01-22
370 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Kaszubskiej 65 oficyna w Szczecinie 2018-01-22
371 Wykaz nr 3/TBSP/2018 r. z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
372 Wykaz nr 4/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
373 Wykaz nr 2/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenie gospodarcze należące do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
374 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Gryfińskiej 142 oraz Rydla 74 w Szczecinie 2018-01-19
375 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 oficyna 2018-01-19
376 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego ( użytkowego) 2018-01-19
377 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 16 i 17 w Szczecinie 2018-01-18
378 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 11 i 12 w Szczecinie 2018-01-18
379 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 6 i 9 w Szczecinie 2018-01-17
380 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 1B i 10 w Szczecinie 2018-01-17
381 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
382 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
383 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych przy w Szczecinie 2018-01-11
384 Przetarg nieograniczony - wykonywanie remontów lokali mieszkalnych 2018-01-11
385 Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej 2018-01-11
386 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Batalionów Chłopskich 89 w Szczecinie 2018-01-10
387 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Białej 3 i Kruszcowej 22 w Szczecinie 2018-01-10
388 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2018-01-10
389 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-10
390 Wykaz nr 1/TBSP/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Sczzecin 2018-01-10
391 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Dmowskiego 16 i 55 w Szczecinie 2018-01-09
392 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-09
393 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2018-01-08
394 Wykaz nr 29/TBSP/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. o oddaniu w najem pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-01-08
395 Przetarg niegoraniczony - prace konserwacyjne elektryczne 2018-01-04
396 Ogłoszenie tablicowe - Świadczenie usług konserwacyjnych dźwigów osobowych i platformowych 2017-12-21
397 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego 2017-12-20
398 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-12-13
399 Wykaz nr 28/TBSP/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-12-11
400 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-12-01
401 Wykaz nr 27/TBSP/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-30
402 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
403 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
404 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZTERECH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE 2017-11-24
405 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-23
406 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-20
407 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat należącej do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-20
408 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie druków blankietów 2017-11-20
409 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym (piwnica) 2017-11-15
410 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie izolacji pionowej piwnic wraz z uzupełnieniem tynku na elewacji do I piętra 2017-11-14
411 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
412 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
413 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
414 Ogłoszenie tablicowe - Inwentaryzacja gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych 2017-11-09
415 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-09
416 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w ośmiu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-07
417 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2017-10-31
418 Wykaz nr 26/TBSP/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2017-10-30
419 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-10-23
420 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji 2017-10-20
421 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-10-17
422 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych 2017-10-10
423 Wykaz nr 25/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-10-10
424 Wykaz nr 24/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
425 Wykaz nr 23/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
426 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego 2017-10-09
427 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2017-10-06
428 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-10-06
429 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie 2017-10-06
430 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-10-06
431 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-09-27
432 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-09-25
433 Wykaz Nr 20/TBSP/2017 z dnia 05 września 2017 r. w sprawie wydzieżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-09-18
434 Wykaz Nr 21/TBSP/2017 z dnia 06 września 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-09-18
435 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
436 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
437 Wykaz nr 22/TBSP/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-09-15
438 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych w Szczecinie z przeznaczeniem pod handel choinkami 2017-09-12
439 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-09-11
440 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-09-08
441 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-09-08
442 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu trzech klatek schodowych 2017-09-06
443 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z wyminą pionów zimnej wody oraz naprawą systemu wentylacji 2017-09-06
444 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-09-01
445 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w dwóch budynkach 2017-08-31
446 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów należących do GMS z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2017-08-23
447 Ogłoszenie tablicowe - Załadunek, wywóz oraz utylizacja odpadów komunalnych 2017-08-17
448 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych, przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-08-14
449 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 38/13a 2017-08-14
450 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy należący do GMS 2017-08-14
451 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-08-14
452 Ogłoszenie tablicowe - remont trzech klatek schodowych 2017-08-14
453 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-08-14
454 Ogłoszenie tablicowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad adaptacją lokalu użytkowego 2017-08-10
455 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-08-02
456 Wykaz nr 18/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat gruntu należącego do GMS 2017-08-02
457 Wykaz nr 17/TBSP/2017 z dnia 21 lipca 2017 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-07-28
458 Wykaz nr 19/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-26
459 Wykaz Nr 16/TBSP/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-24
460 Ogłoszenie tablicowe - opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia 2017-07-21
461 Przetarg nieograniczony - Budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2017-07-20
462 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża 2017-07-19
463 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
464 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
465 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w trzech budynkach 2017-07-18
466 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego w zasobach będących własnością TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2017-07-14
467 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-13
468 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-07-12
469 Wykaz nr 13/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-07-12
470 Wykaz nr 14/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego komunalnych lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-07-12
471 Wykaz nr 15/TBSP/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntu pod garaż tymczasowy należącego do GMS 2017-07-12
472 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-10
473 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność GMS 2017-07-10
474 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
475 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
476 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
477 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
478 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2017-07-06
479 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-05
480 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
481 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
482 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby 2017-06-26
483 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-06-19
484 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-14
485 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-06-08
486 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2017-06-07
487 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-02
488 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-05-26
489 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBSP 2017-05-26
490 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-05-25
491 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-25
492 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-05-25
493 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2017-05-23
494 Wykaz nr 11/TBSP/2017 z dnia 16 maja 2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-05-23
495 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-05-17
496 Wykaz nr 10/TBSP/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-17
497 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne murowo-tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.  2017-05-15
498 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-05-15
499 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne ślusarskie w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-11
500 Ogłoszenie tablicowe 2017-05-09
501 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-05-08
502 Ogłoszenie tablicowe - ochrona garażu 2017-05-05
503 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-04
504 Wykaz nr 6/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
505 Wykaz nr 7/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
506 Wykaz nr 8/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
507 Wykaz nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu będącego własnością GMS 2017-05-04
508 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-28
509 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie Oddziału TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-04-28
510 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-27
511 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-25
512 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
513 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
514 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
515 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-04-06
516 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-04
517 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-04-03
518 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-04-03
519 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-04-03
520 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-31
521 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-30
522 Przetarg nieograniczony - Koszenie trawników i cięcie żywopłotów 2017-03-28
523 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ –BUDYNKU I DZIAŁKI GRUNTU NR 6/29 O POW. 0,0367 HA, NA KTÓREJ JEST ON POSADOWIONY, POŁOŻONYCH PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 7B W SZCZECINIE 2017-03-27
524 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2017-03-24
525 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-21
526 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-20
527 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-16
528 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w siedmiu budynkach mieszkalnych 2017-03-15
529 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-13
530 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-10
531 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych 2017-03-10
532 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-01
533 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w czterech budynkach mieszkalnych 2017-03-01
534 Wykaz nr 3/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych będących własnością GMS 2017-02-27
535 Wykaz nr 4/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu będącego własnością GMS 2017-02-27
536 Wykaz nr 5/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaży będących własnością GMS 2017-02-27
537 Ogłoszenie tablicowe 2017-02-24
538 Wykonanie przestawienia minimum 45 szt. maksimum 62 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 15 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-02-24
539 Wykonanie adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora 2017-02-15
540 Ogłoszenie tablicowe - prace konserwacyjne instalacji elektrycznej 2017-02-14
541 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych 2017-02-13
542 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2017-02-09
543 Przetarg ograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2017-02-03
544 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w dziewięciu budynkach mieszkalnych 2017-01-23
545 Wykaz nr 2/TBSP/2017 gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin 2017-01-20
546 Zakup energii elektrycznej 2017-01-18
547 Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-01-13
548 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie przeglądów instalacji gazowych 2017-01-11
549 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
550 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
551 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, NA OKRES DO TRZECH LAT 2017-01-04
552 OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2016-12-30
553 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-29
554 Wykaz nr 29/TBSP/2016 dot. gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-16
555 Wykaz nr 28/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-08
556 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-08
557 Wykaz nr 26/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-24
558 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży komunalnych 2016-11-24
559 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego własność GMS 2016-11-24
560 Wykaz nr 27/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2016-11-24
561 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Szczcinie przy ul. Ks. Bogusława X 51 przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań 2016-11-24
562 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych garaży 2016-11-24
563 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego 2016-11-24
564 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych i pom.gospodarczych 2016-11-24
565 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-11-18
566 Wykaz nr 25/TBSP/2016 dot. wydzierżawienia gruntów komunalnych w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-16
567 Wykaz nr 24/TBSP/2016 dot.zmiany przeznaczenia dzierżawionego gruntu 2016-11-16
568 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2016-11-09
569 Wykaz nr 23/TBSP/2016 najem komunalnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym 2016-11-09
570 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-11-04
571 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech wymienionych nieruchomości 2016-10-26
572 OSTATNIE MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 2016-10-25
573 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sowińskiego, Kusocińskiego, Głowackiego 2016-10-14
574 Wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u. w trzech budynkach przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2016-10-13
575 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-26
576 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-09-26
577 Docieplenie ścian i remont budynku mieszkalnego przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie 2016-09-22
578 Ogłoszenie tablicowe 2016-09-15
579 Wykaz nr 22/TBSP/2016 dot. lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2016-09-14
580 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-09-14
581 Wykaz nr 20/TBSP/2016 dot. pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-09-14
582 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wody zimnej oraz termomodernizacji 2016-09-12
583 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ks. Bogusława X 51 2016-09-12
584 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 6/29 połozonej przy al. Woj. Polskiego 7b 2016-09-07
585 Wykaz 19/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-05
586 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 34/23 Slaska 2016-09-01
587 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. ks. Bogusława X 51 2016-08-25
588 Wykaz nr 18/TBSP/2016 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 2016-08-18
589 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 9 2016-08-17
590 Wykaz nr 17/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych na najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-29
591 Wykaz nr 14/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
592 Wykaz nr 15/TBSP/2016 dot. komunalnych garazy przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-26
593 Ogłoszenie o przetargu na najem miejsc postojowych w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-26
594 Wykaz nr 13/TBSP/2016 dot.wydzierżawienia gruntów w drodze bezprzetargowej 2016-07-26
595 Wykaz nr 16/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
596 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-07-26
597 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży wł. TBSP 2016-07-19
598 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2016-07-18
599 Ogłoszenie tablicowe 2016-07-14
600 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 212 2016-07-13
601 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-13
602 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 2016-07-11
603 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego 2016-06-27
604 Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2016-06-15
605 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-13
606 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
607 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych wł. GMS 2016-06-08
608 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2016-06-08
609 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
610 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej ( tzw. Grota) 2016-06-08
611 Wykaz nr 12/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego oddania w dzierżawę gruntu komunalnego 2016-06-07
612 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-03
613 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem ul. Nastrojowa 2016-06-03
614 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2016-06-03
615 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-06-03
616 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-06-03
617 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 9 2016-06-03
618 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu Jagiellońska 90 2016-06-01
619 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-06-01
620 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-23
621 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
622 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
623 Wykaz nr 9/TBSP/2016 gruntów komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
624 Wykaz nr 11/TBSP/2016 dot. komunalnego gruntu zabudowanego przeznaczonego do wydzierżawienia 2016-05-18
625 Wykaz nr 5/TBSP/2016 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
626 Wykaz nr 8/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
627 Wykaz nr 7/TBSP/2016 dot. komunalnego obiektu przeznaczonego do oddania w najem 2016-05-18
628 Wykaz nr 10/TBSP/2016 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
629 Wykaz nr 6/TBSP/2016 dot. komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2016-05-18
630 Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie 2016-05-13
631 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
632 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
633 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży komunalnych 2016-05-09
634 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
635 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
636 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2016-04-29
637 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-29
638 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu Gwarna - Nastrojowa 2016-04-28
639 Prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie. 2016-04-28
640 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-27
641 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Więckowskiego 7 2016-04-21
642 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali 2016-04-21
643 Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża "TBS Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-04-19
644 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-04-18
645 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
646 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
647 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
648 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
649 Wykaz nr 3/TBSP/2016 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-04-12
650 Wykaz nr 4/TBSP/2016 garaże komunalne w trybie przetargu nieograniczonego 2016-04-12
651 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu wraz z pawilonem Nastrojowa 2016-04-12
652 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
653 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
654 Wykonanie przestawienia minimum 46 szt. maksimum 51 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 12 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-05
655 Wykaz nr 2/TBSP/2016 dot. dzierżawy gruntu Łubinowa 80 2016-03-24
656 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali 2016-03-18
657 Wykaz 1/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego wynajęcia lokalu 2016-03-16
658 Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2016-03-10
659 przeprowadzki i eksmisje najemców 2016-03-04
660 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-02-24
661 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 11 2016-02-24
662 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
663 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
664 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu oraz pawilonu handlowego 2016-02-24
665 Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u. 2016-02-18
666 Wykaz lokali użytkowychprzy ul. Śląskiej przeznaczonych do najmu 2016-01-20
667 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2016-01-13
668 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-01-13
669 Przetarg nieograniczony - Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew 2016-01-08
670 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego Biała 6 2015-12-22
671 Przetarg ustny nieograniczony na najem Obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-12-22
672 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Grota 2015-12-22
673 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej 51-54 2015-12-18
674 Wykaz nr 27/2015 dot. komunalnego pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem 2015-12-04
675 Wykaz nr 24/TBSP/2015 dot. garaży własność Gmina Miasto Szczecin przetarg nieograniczony 2015-12-01
676 Wykaz nr 23/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
677 Wykaz nr 25/TBSP/2015 dot. garazy wł. gmina Miasto Szczecin przetarg ograniczony 2015-12-01
678 Wykaz nr 22/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
679 Wykaz nr 26/TBSP/2015 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
680 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej w Szczecinie 2015-11-19
681 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-11-16
682 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
683 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym 2015-11-09
684 Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-11-09
685 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc w garażu Jagiellońska 90 2015-11-09
686 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
687 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Bogusława X 51 2015-11-09
688 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-11-09
689 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-11-09
690 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP 2015-11-06
691 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod umieszczenie reklamy 2015-11-02
692 Wykaz nr 21/TBSP/2015 nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-10-12
693 Najem terenu z pawilonem handlowym Nastrojowa 2015-10-05
694 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-10-05
695 Przetarg nieograniczony - KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. 2015-10-05
696 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego przy ul. Bogusława X 51 LU2 2015-10-02
697 Odwołanie przetargu na najem lokali użytkowych własność Gmina miasto Szczecin w części dot. Młodzieży Polskiej 28 2015-09-29
698 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-09-25
699 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
700 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-09-25
701 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
702 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7 2015-09-25
703 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-09-25
704 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-09-23
705 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-09-08
706 WYKAZ Nr 20/TBSP/2015 2015-09-01
707 WYKAZ Nr 19/TBSP/2015 2015-09-01
708 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-08-26
709 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży 2015-08-26
710 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych 2015-08-26
711 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży 2015-08-26
712 Roboty budowlane - Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2015-08-25
713 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2015-08-05
714 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-07-31
715 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 7 2015-07-31
716 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-31
717 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2015-07-22
718 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-22
719 przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2015-07-22
720 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-07-21
721 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-07-21
722 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym przy ul. Nastrojowej 2015-07-21
723 Wykaz nr 18/TBSP/2015 dot.garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2015-07-20
724 Wykaz nr 19/TBSP/2015 dot.pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do oddania w najemi 2015-07-20
725 Wykaz 16/TBSP/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2015-07-20
726 Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych 2015-07-20
727 Wykaz nr 20/TBSP/2015 dot. komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-07-20
728 Wykaz nr 15/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2015-07-20
729 Przetarg nieograniczony - Termomomodernizacja oraz usprawnienie instalacji CO, CWU w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie 2015-07-07
730 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-07-02
731 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2015-06-29
732 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-06-25
733 Odwołanie przetargu na najem lokalu uzytkowego przy ul. ks. Bogusława X 51 2015-06-25
734 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego w kwartale 22 2015-06-23
735 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych własność TBSP 2015-06-23
736 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-06-23
737 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-06-23
738 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS 2015-06-23
739 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu warz z pawilonem handlowym własność TBSP 2015-06-23
740 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie oddziału TBS „Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-06-22
741 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
742 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
743 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
744 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-06-17
745 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
746 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
747 Przetarg nieograniczony - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obr. Stalingradu 21 w Szczecinie 2015-06-16
748 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklamy 2015-06-10
749 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-06-03
750 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-06-03
751 Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna 2015-05-28
752 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-05-22
753 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
754 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
755 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego Bogusława X 51 2015-05-22
756 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-05-22
757 Przetarg niegraniczony - docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obrońców Stalingradu 21 2015-05-22
758 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-05-22
759 Wykaz nr 14/TBSP/2015 komunalne pomieszczenie gospodarcze 2015-05-20
760 Wykaz nr 9/TBSP/2015 komunalny lokal użytkowy Oficerska 2015-05-20
761 Wykaz nr 11/TBSP/2015 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2015-05-20
762 Wykaz nr 13/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-05-20
763 Wykaz nr 12/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości komunalnej zabudowanej 2015-05-20
764 Wykaz nr 10/TBSP/2015 garaże komunalne przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2015-05-20
765 Wykaz nr 8/TBSP/2015 komunalne lokale użytkowe 2015-05-20
766 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali 2015-05-18
767 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-05-15
768 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-05-08
769 Wykaz nr 7/TBSP/2015 najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym 2015-05-06
770 Wykaz nr 6/TBSP/2015 dot. garażu przeznaczonego na najem w trybie bezporzetargowym 2015-04-27
771 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Bogusława X 51 własność TBSP 2015-04-23
772 Wykaz nr 5/TBSP/2015 nieruchomośc gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego 2015-04-20
773 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2015-04-10
774 Wykaz nr 4/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-30
775 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu do lat 3, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-03-27
776 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-03-26
777 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-03-26
778 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc TBSP 2015-03-26
779 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc TBSP 2015-03-26
780 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-03-26
781 Odwołanie przetargu na dzierżawę grunt Granitowa 45 2015-03-24
782 Wykaz nr 3/TBSP/2015 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2015-03-02
783 Wykaz nr 2/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-02
784 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu 2015-03-02
785 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-02-20
786 Przetarg ustny nieograniczony na najem z połączeniem lokali użytkowych Wojska Polskiego 53 2015-02-20
787 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Wojska Polskiego 2015-02-20
788 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-02-20
789 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-02-20
790 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-02-20
791 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-02-20
792 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat , własnosć Gmina Miasto Szczecin 2015-02-06
793 Odwołanie przetargu na dzierżawę gruntu Granitowa 45 2015-02-04
794 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-02-04
795 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
796 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-01-29
797 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
798 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
799 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
800 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-01-29
801 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2015-01-21
802 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 2015-01-16
803 Wykaz nr 1/TBSP/2015 dzierżawa gruntu komunalnego do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2015-01-16
804 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 lat 2015-01-16
805 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2015-01-16
806 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów pod lokalizację garaży tynczasowych 2015-01-16
807 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji CO i CW przy ul. Obr. Stalingradu 21 oficyna 2014-12-29
808 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-12-22
809 Wykaz nr 33/TBSP/2014 lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-12-08
810 Wykaz nr 34/TBSP/2014 gruntów przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 w trybie bezprzetargowym 2014-12-08
811 Wykaz nr 35/TBSP/2014 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2014-12-08
812 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali własność TBSP 2014-12-04
813 Wykaz nr 27/TBSP/2014 dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
814 Wykaz nr 29/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
815 Wykaz nr 23/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
816 Wykaz 26/TBSP/2014 nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
817 Wykaz nr 32/TBSP/2014 grunty z przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych do oddania w dzierżawe w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
818 Wykaz nr 24/TBSP/2014 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
819 Wykaz nr 28/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
820 Wykaz nr 25/ TBSP/2014 dot. pomieszczenia gospodraczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
821 Wykaz nr 30/TBSP/2014 dot gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
822 Wykaz nr 31/TBSP/2014 gruntyz przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych, do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
823 Przetarg nieograniczony -wykonanie instalacji co i cw przy ul. Dąbskiej w Szczecinie 2014-11-20
824 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-11-13
825 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-11-13
826 Przetarg ustny nieograniczony na najem wraz przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-11-13
827 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2014-10-30
828 Wykaz nr 23/TBSP/2014 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2014-10-27
829 Wykaz nr 22/TBSP/2014 teren komunalny dzirażawa bezprzetargowa 2014-10-24
830 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
831 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
832 Informacja o anulowaniu wykazów 2014-10-07
833 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych wraz z przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-10-01
834 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-10-01
835 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2014-09-24
836 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja przy ul. Obrońców Stalingradu 23 oficyna 2014-09-16
837 Wykaz nr 21/TBSP/2014 dot. lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-09-02
838 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe grunty komunalnego do lat trzech 2014-08-28
839 Wykaz 18/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2014-08-20
840 Wykaz nr 20/TBSP/2014 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych na najem 2014-08-20
841 Wykaz nr 19/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2014-08-20
842 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali wraz z przeprowadzaniem inwestycji scalenia lokali w jeden lokal 2014-08-18
843 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-08-18
844 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-08-14
845 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 2014-08-11
846 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 2014-08-11
847 przetarg ustny ograniczony na dzierżawe nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2014-08-07
848 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
849 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
850 Wykaz nr 15/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2014-07-17
851 Wykaz nr 16/TBSP/2014 dot.pomieszczeń przy Gdańskiej 16 przeznaczonych na najem 2014-07-17
852 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres do trzech lat. 2014-07-17
853 Wykaz nr 17/TBSP/2014 dot. najmu obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-07-17
854 Przetarg ustny nieograniczony n awydzierżawienie nieruchomości pod umieszczenie reklam 2014-07-16
855 Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2014-07-11
856 Wykaz nr 13/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów komunalnych 2014-07-10
857 Wykaz nr 14/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-07-10
858 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-06-30
859 Przetarg ustny nioegraniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-30
860 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-18
861 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-06-17
862 Wykaz nr 12/TBSP/2014 dotycząc wydzierżawienia gruntów własność Gmina Miasto Szczecin do lat 3 2014-06-12
863 Wykaz nr 11/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego terenów z przeznaczeniem pod lokalizacje garazy tymczasowych 2014-06-12
864 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2014-06-09
865 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie 2014-06-09
866 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc TBSP 2014-06-04
867 Wykaz nr 10/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w celu umieszczenia reklamy ( własność Gmina Miasto Szczecin) 2014-06-02
868 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garazu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2014-06-02
869 Przetar ustny ograniczony na najem garaż przy ul. Dziennikarskiej 9 własność TBSP 2014-06-02
870 Wykaz Nr 9/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu własność Gmina Miasto Szczecin 2014-06-02
871 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2014-05-23
872 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP pod lokalizację garażu tymczasowego 2014-05-23
873 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-05-23
874 Przetarg ograniczony - utrzymanie czystości 2014-05-14
875 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
876 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
877 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2014-04-28
878 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2014-04-28
879 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat ( "Grota") 2014-04-23
880 Wykaz nr 6/TBSP/2014 wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2014-04-08
881 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na okres do trzech lat 2014-04-07
882 Przetag ustny ograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
883 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
884 Wykaz nr 5/TBSP/2014 nieruchomośc gruntowa zabudowana przeznaczona do wydzierżawienia, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-03-28
885 Wykaz nr 7/TBSP/2014 pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin, przeznaczone na najem 2014-03-28
886 Wykaz nr 6/TBSP/2014 lokale użytkowe własnośc Gmina Szczecin przeznaczone na najem 2014-03-28
887 Wykaz nr 8/TBSP/2014 lokal użytkowy położony przy ul. Ofiicerskiej 1 przeznaczony do oddania w najemWYKAZ Nr 8/TBSP/ 2014 z dnia 24 ma 2014-03-28
888 Przetarg ustny ograniczony na najem garazu przy ul. Dziennikarskiej 9 2014-03-26
889 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 40: pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu i Śląską w Szczecinie - dokończenie 2014-03-21
890 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne ślusarskie 2014-03-19
891 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon Oddziału 2014-03-19
892 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon prawobrzeża 2014-03-19
893 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Prawobrzeże 2014-03-18
894 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Oddział 2014-03-18
895 Wykaz nr 3/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia gruntów pod garaże tymczasowe w drodze przetargu ograniczonego 2014-03-11
896 Wykaz nr 2/TBSP/2014 dot. dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże blaszane w drodze przetargu nieograniczonego 2014-03-11
897 Wykaz nr 4/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej 2014-03-11
898 Wykaz nr 1/TBSP/2014 bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów własność Gmina Szczecin 2014-03-07
899 Przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2014-03-04
900 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-03-04
901 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie na czas oznaczony 2014-02-28
902 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-02-20
903 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-02-10
904 Przetarg ustny nieograniczony na najej obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
905 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
906 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń położonych przy ul. Gdańskiej 16, własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
907 Wykaz nr 91/TBSP/2013 dot. wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-01-02
908 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-12-23
909 Wykaz 89/TBSP/2013 komunalne pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
910 Wykaz nr 88/TBSP/2013 komunalne lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
911 Wykaz 90/TBSP/2013 komunalny obiekt przy ul. Oficerskiej 1 przeznaczony do oddania w najem 2013-12-23
912 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego własność TBSP 2013-11-15
913 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu własnośc Gmina Szczecin 2013-10-30
914 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat 2013-10-30
915 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie oddziału TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2013-10-29
916 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
917 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
918 Wykaz nr 87/TBSP/2013 garaż komunalny przeznaczony do oddania w najem 2013-10-10
919 Wykaz nr 86/TBSP/2013 komunalna nieruchomość gruntowa zabudowana 2013-10-10
920 Przetarg nieograniczony - dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Obr. Stalingradu w Szczecinie 2013-10-10
921 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
922 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
923 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali własność Gmina Szczecin 2013-10-09
924 Przetargi ustne ograniczone na dzierżawę terenów własność Gmina Szczecin z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2013-10-07
925 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-10-04
926 Wykaz nr 83/TBSP/2013 komunalny lokal użytkowy 2013-09-18
927 Wykaz nr 84/TBSP/2013 dot.komunalnych garaży do oddania w najem 2013-09-18