Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi

Przetargi - Archiwum


l.p. Tytuł Data Publikacji
1 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP położonych przy ul. Kusocińskiego i Sowińskiego 2019-11-21
2 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-11-21
3 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-11-18
4 Przetarg nieograniczony - Wykonanie koncepcji architektonicznej I i II etapu oraz dokumentacji I etapu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie 2019-11-12
5 Wykaz nr 31/TBSP/2019 z dnia 04 listopada 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-12
6 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 30/8 2019-10-23
7 Wykaz nr 30/TBSP/2019 z dnia 11.10.2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-22
8 Wykaz nr 29/TBSP/2019 z dnia 11.10.2019 r. oddanie w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-22
9 Wykaz nr 28/TBSP/2019 z dnia 3 października 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-21
10 Wykaz nr 27/TBSP/2019 z dnia 3 października 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-21
11 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu z przeznaczeniem pod handel choinkami 2019-10-15
12 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-15
13 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-10-11
14 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-10-11
15 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2019-10-03
16 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-10-02
17 Wykaz nr 26/TBSP/2019 r. oddanie w najem na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-27
18 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-09-20
19 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-20
20 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-20
21 Wykaz nr 24/TBSP/2019 oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3 komunalnego gruntu 2019-09-19
22 Wykaz nr 25/TBSP/2019 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-19
23 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-09-18
24 Wykaz nr 22/TBSP/2019 z dnia 05.09.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-12
25 Wykaz nr 23/TBSP/2019 z dnia 05.09.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-12
26 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do TBSP 2019-09-06
27 Przetarg nieograniczony - Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46 2019-08-30
28 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2019-08-29
29 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych Głowackiego - Sowińskiego 2019-08-22
30 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 front w Szczecinie 2019-08-20
31 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-20
32 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana i dzierżawa wodomierzy 2019-08-09
33 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rayskiego 16/4 2019-08-09
34 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-08-09
35 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Bałuki 22/7a 2019-08-08
36 Ogłoszenie tablicowe - Dezynsekcja i dezynfekcja obiektów oraz odstraszanie ptaków i innych zwierząt 2019-08-08
37 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Rayskiego 17/4 2019-08-08
38 Wykaz nr 21/TBSP/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
39 Wykaz nr 20/TBSP/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
40 Wykaz nr 18/TBSP/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
41 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-08-08
42 Wykaz nr 19/TBSP/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-07
43 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Rayskiego 24 w Szczecinie 2019-08-02
44 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do TBSP 2019-07-31
45 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. BAŁUKI 12, 13 2019-07-25
46 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 front w Szczecinie 2019-07-25
47 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Rayskiego 25 front w Szczecinie 2019-07-25
48 Przetarg nieograniczony - Budowa VI etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2019-07-25
49 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Jagiellońskiej 15/7 w Szczecinie 2019-07-23
50 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne murowo – tynkarskie i malarskie 2019-07-23
51 Ogłoszenie tablicowe - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych 2019-07-22
52 Wykaz nr 17/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
53 Wykaz nr 16/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
54 Wykaz nr 15/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
55 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-07-19
56 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-07-18
57 Ogłoszenie tablicowe - remont klatek schodowych 2019-07-17
58 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-07-17
59 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/4 2019-07-17
60 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2019-07-17
61 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2019-07-16
62 Ogłoszenie tablicowe - Dezynsekcja i dezynfekcja obiektów oraz odstraszanie ptaków i innych zwierząt 2019-07-15
63 Przetarg nieograniczony - Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46 2019-07-10
64 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-06-27
65 Przetarg nieograniczony - Wywóz nieczystości płynnych 2019-06-25
66 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-06-17
67 Przetarg nieograniczony - wykonywanie modernizacji lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-06-14
68 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2019-06-11
69 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2019-06-10
70 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 35A 2019-06-05
71 Wykaz Nr 14/TBSP/2019 z dnia 29 maja 2019 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-31
72 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2019-05-29
73 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-23
74 Wykaz nr 13/TBSP/2019z dnia 16.05.2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-20
75 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2019-05-15
76 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
77 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
78 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
79 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-05-07
80 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
81 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
82 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
83 Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody 2019-04-30
84 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2019-04-24
85 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana okien połaciowych w trzech lokalach 2019-04-19
86 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2019-04-17
87 Ogłoszenie tablicowe - Całoroczne sprzątanie Deptaku Bogusława 2019-04-17
88 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-04-17
89 Ogłoszenie tablicowe - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych 2019-04-16
90 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie przeglądów gazowych 2019-04-15
91 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu 2019-04-11
92 Wykaz nr 12/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
93 Wykaz nr 11/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
94 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-04-09
95 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2019-04-05
96 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2019-03-21
97 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym ma najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2019-03-21
98 Wykaz nr 10/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
99 Wykaz nr 7/TBSP/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
100 Wykaz Nr 8/TBSP/2019 z dnia 05 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-13
101 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-12
102 Wykaz Nr 9/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-11
103 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2019-02-27
104 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2019-02-27
105 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2019-02-22
106 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP 2019-02-22
107 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2019-02-19
108 Wykaz nr 6/TBSP/2019 z dnia 13.02.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-19
109 Wykaz nr 5/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
110 Wykaz nr 4/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
111 Przetarg nieograniczony - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach przy ul. Bałuki 23 w Szczecinie 2019-02-15
112 Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody 2019-02-14
113 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego 2019-02-14
114 Wykaz nr 3/TBSP/2019 z dnia 05.02.2019 r. o oddaniu w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-11
115 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
116 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
117 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów w lokalach mieszkalnych w zasobach Gminy Miasto Szczecin 2019-02-04
118 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-25
119 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w kw. 22 należących do TBSP 2019-01-25
120 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBSP 2019-01-23
121 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 90 2019-01-17
122 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bałtyckiej 27 2019-01-16
123 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową BUKOVASPORT przy ul. Skalistej w Szczecinie 2019-01-15
124 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-15
125 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-14
126 Wykaz nr 2/TBSP/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
127 Wykaz nr 1/TBSP/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
128 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-09
129 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy 2019-01-08
130 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-01-08
131 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych 2019-01-08
132 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-12-27
133 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-12
134 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Gryfińskiej 2018-12-10
135 Wykaz nr 44/TBSP/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-03
136 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-11-29
137 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-11-27
138 Wykaz nr 43/TBSP/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę na czas określony w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy nieruchomość należącą do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-26
139 Ogłoszenie o przetarg ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-11-23
140 Wykaz nr 42/TBSP/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-22
141 Wykaz nr 41/TBSP/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-19
142 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej 86 2018-11-16
143 Wykaz nr 40/TBSP/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-15
144 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41 2018-11-07
145 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26 2018-11-07
146 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
147 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
148 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
149 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
150 Przetarg nieograniczony - BUKOVASPORT przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie 2018-11-05
151 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-29
152 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-29
153 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/6 2018-10-25
154 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/9 2018-10-25
155 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6/1A 2018-10-24
156 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41/3 2018-10-24
157 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-10-24
158 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9/4 2018-10-24
159 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41 2018-10-16
160 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-15
161 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26 2018-10-12
162 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9 2018-10-12
163 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6 2018-10-12
164 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-10-11
165 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-11
166 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-11
167 Wykaz nr 39/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
168 Wykaz nr 38/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
169 Wykaz nr 36/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
170 Wykaz nr 37/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
171 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-08
172 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na lokalizację garażu tymczasowego 2018-10-04
173 Ogłoszenie tablicowe - Dostosowanie wielobranżowej dokumentacji po modernizacji 2018-10-04
174 Wykaz nr 35/TBSP/2018 z dnia 25 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-02
175 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin na okres do trzech lat 2018-09-24
176 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-24
177 Wykaz nr 34/TBSP/2018 z dnia 14 września 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-20
178 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie przeglądów gazowych 2018-09-19
179 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 2018-09-17
180 Wykaz nr 32/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
181 Wykaz nr 33/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
182 Wykaz nr 30/TBSP/2018 z dnia 03 wrzesnia 2018 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-10
183 Wykaz nr 31/TBSP/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-07
184 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-09-06
185 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 35A 2018-09-04
186 Wykaz nr 28/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-03
187 Wykaz nr 29/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu położonego na terenie Miasta Szczecin 2018-09-03
188 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-21
189 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-20
190 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przybrzeżnej 8 2018-08-10
191 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przebrzeżnej 8 2018-08-10
192 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-08
193 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
194 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
195 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
196 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
197 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
198 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dziewięciu łazienek z WC 2018-08-02
199 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
200 Wykaz nr 27/TBSP/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntów należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-01
201 Wykaz nr 26/TBSP/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-27
202 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-07-19
203 Wykaz nr 25/TBSP/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-19
204 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o. o. w Szczecinie 2018-07-18
205 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-18
206 Przetarg nieograniczony - Budowa V etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2018-07-17
207 Wykaz nr 24/TBSP/2018 r. z dnia 05 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-12
208 Przetarg nieograniczony - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-07-11
209 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad budową I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-07-09
210 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-09
211 Wykaz nr 23/TBSP/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-04
212 Wykaz nr 20/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
213 Wykaz nr 21/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
214 Wykaz nr 22/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
215 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
216 Roboty zduńskie - Roboty zduńskie 2018-06-27
217 Wykaz nr 19/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
218 Wykaz nr 18/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
219 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana wodomierzy 2018-06-20
220 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2018-06-13
221 Ogłoszenie tablicowe - Termomodernizacja budynku przy ul. Sołtysiej 5 w Szczecinie 2018-06-13
222 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-06-05
223 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Śląska 41/3 2018-06-05
224 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2018-06-05
225 Wykaz nr 17/TBSP/2018 zdnia 23 maja 2018 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-30
226 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-05-29
227 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-05-24
228 Wykaz nr 16/TBSP/2018 z dnia 07 maja 2018 r. oddanie w najem do dnia 31 grudnia 2020 r. w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Szczecin na rzecz organizacji pożytku publicznego 2018-05-10
229 Wykaz nr 15/TBSP/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-09
230 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-07
231 Wykaz nr 14/TBSP/2018 oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu na terenie Miasta Szczecin 2018-05-04
232 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
233 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w sześciu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
234 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
235 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
236 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miaso Szczecin 2018-04-27
237 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-04-26
238 Ogłoszenie tablicowe - remont elewacji wraz z dociepleniem budynku 2018-04-24
239 Ogłoszenie tablicowe - prace dekarsko-blacharskie 2018-04-23
240 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-04-23
241 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji 2018-04-17
242 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-04-17
243 Przetarg nieograniczony - Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-04-13
244 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
245 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
246 Wykaz nr 13/TBSP/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do GMS 2018-04-09
247 Odwołanie przetargu na sprzedaż łacznie czterech nieruchomości gruntowych 2018-04-06
248 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu czterech klatek schodowych 2018-04-04
249 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana piasku w piaskownicach 2018-04-04
250 Wykaz nr 12/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
251 Wykaz nr 11/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
252 Wykaz nr 10/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-04-04
253 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-03-29
254 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego 2018-03-26
255 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-03-26
256 Wykaz nr 9/TBSP/2018 z dnia 12 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-03-19
257 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-03-16
258 Wykaz nr 8/TBSP/2018 dot. najmu garażu własność GMS w drodze przetargu ograniczonego 2018-03-09
259 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 2018-03-05
260 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-03-05
261 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-02-26
262 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2018-02-23
263 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2018-02-23
264 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz łącznie czterech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych 2018-02-21
265 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
266 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
267 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
268 Wykaz nr 6/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
269 Wykaz nr 7/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
270 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie dwóch niżej wymienionych lokali mieszkalnych 2018-02-14
271 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu 2018-02-14
272 Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2018-02-13
273 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsc postojowych 2018-02-12
274 Przetarg nieograniczony - opracowanie aneksu do wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy kamienicy przy ul. Ks.Bogusława X 52 2018-02-07
275 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla czterech budynków 2018-02-05
276 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
277 Wykaz nr 5/TBSP/2018 z dnia 31 stycznia 2018 oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
278 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji 2018-02-02
279 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
280 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
281 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Jagiellońskiej 7 oficyna w Szczecinie 2018-01-31
282 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla pięciu budynków 2018-01-30
283 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Monte Cassino 4 Front w Szczecinie 2018-01-29
284 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-01-29
285 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Jagiellońskiej 9 oficyna, L. Rayskiego 28 oficyna prawa oraz L. Rayskiego 28 oficyna lewa w Szczecinie 2018-01-24
286 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Oficerskiej 15 w Szczecinie 2018-01-24
287 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji klimatyzatorów stałych i przenośnych 2018-01-24
288 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji centrali wentylacyjnej 2018-01-24
289 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
290 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
291 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 2018-01-22
292 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Słupskiej 6 w Szczecinie 2018-01-22
293 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Kaszubskiej 65 oficyna w Szczecinie 2018-01-22
294 Wykaz nr 3/TBSP/2018 r. z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
295 Wykaz nr 4/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
296 Wykaz nr 2/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenie gospodarcze należące do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
297 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Gryfińskiej 142 oraz Rydla 74 w Szczecinie 2018-01-19
298 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 oficyna 2018-01-19
299 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego ( użytkowego) 2018-01-19
300 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 16 i 17 w Szczecinie 2018-01-18
301 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 11 i 12 w Szczecinie 2018-01-18
302 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 6 i 9 w Szczecinie 2018-01-17
303 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 1B i 10 w Szczecinie 2018-01-17
304 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
305 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
306 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych przy w Szczecinie 2018-01-11
307 Przetarg nieograniczony - wykonywanie remontów lokali mieszkalnych 2018-01-11
308 Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej 2018-01-11
309 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Batalionów Chłopskich 89 w Szczecinie 2018-01-10
310 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Białej 3 i Kruszcowej 22 w Szczecinie 2018-01-10
311 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2018-01-10
312 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-10
313 Wykaz nr 1/TBSP/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Sczzecin 2018-01-10
314 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Dmowskiego 16 i 55 w Szczecinie 2018-01-09
315 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-09
316 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2018-01-08
317 Wykaz nr 29/TBSP/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. o oddaniu w najem pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-01-08
318 Przetarg niegoraniczony - prace konserwacyjne elektryczne 2018-01-04
319 Ogłoszenie tablicowe - Świadczenie usług konserwacyjnych dźwigów osobowych i platformowych 2017-12-21
320 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego 2017-12-20
321 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-12-13
322 Wykaz nr 28/TBSP/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-12-11
323 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-12-01
324 Wykaz nr 27/TBSP/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-30
325 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
326 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
327 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZTERECH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE 2017-11-24
328 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-23
329 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-20
330 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat należącej do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-20
331 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie druków blankietów 2017-11-20
332 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym (piwnica) 2017-11-15
333 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie izolacji pionowej piwnic wraz z uzupełnieniem tynku na elewacji do I piętra 2017-11-14
334 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
335 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
336 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
337 Ogłoszenie tablicowe - Inwentaryzacja gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych 2017-11-09
338 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-09
339 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w ośmiu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-07
340 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2017-10-31
341 Wykaz nr 26/TBSP/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2017-10-30
342 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-10-23
343 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji 2017-10-20
344 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-10-17
345 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych 2017-10-10
346 Wykaz nr 25/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-10-10
347 Wykaz nr 24/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
348 Wykaz nr 23/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
349 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego 2017-10-09
350 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2017-10-06
351 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-10-06
352 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie 2017-10-06
353 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-10-06
354 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-09-27
355 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-09-25
356 Wykaz Nr 20/TBSP/2017 z dnia 05 września 2017 r. w sprawie wydzieżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-09-18
357 Wykaz Nr 21/TBSP/2017 z dnia 06 września 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-09-18
358 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
359 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
360 Wykaz nr 22/TBSP/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-09-15
361 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych w Szczecinie z przeznaczeniem pod handel choinkami 2017-09-12
362 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-09-11
363 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-09-08
364 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-09-08
365 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu trzech klatek schodowych 2017-09-06
366 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z wyminą pionów zimnej wody oraz naprawą systemu wentylacji 2017-09-06
367 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-09-01
368 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w dwóch budynkach 2017-08-31
369 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów należących do GMS z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2017-08-23
370 Ogłoszenie tablicowe - Załadunek, wywóz oraz utylizacja odpadów komunalnych 2017-08-17
371 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych, przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-08-14
372 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 38/13a 2017-08-14
373 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy należący do GMS 2017-08-14
374 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-08-14
375 Ogłoszenie tablicowe - remont trzech klatek schodowych 2017-08-14
376 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-08-14
377 Ogłoszenie tablicowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad adaptacją lokalu użytkowego 2017-08-10
378 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-08-02
379 Wykaz nr 18/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat gruntu należącego do GMS 2017-08-02
380 Wykaz nr 17/TBSP/2017 z dnia 21 lipca 2017 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-07-28
381 Wykaz nr 19/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-26
382 Wykaz Nr 16/TBSP/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-24
383 Ogłoszenie tablicowe - opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia 2017-07-21
384 Przetarg nieograniczony - Budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2017-07-20
385 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża 2017-07-19
386 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
387 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
388 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w trzech budynkach 2017-07-18
389 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego w zasobach będących własnością TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2017-07-14
390 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-13
391 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-07-12
392 Wykaz nr 13/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-07-12
393 Wykaz nr 14/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego komunalnych lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-07-12
394 Wykaz nr 15/TBSP/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntu pod garaż tymczasowy należącego do GMS 2017-07-12
395 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-10
396 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność GMS 2017-07-10
397 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
398 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
399 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
400 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
401 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2017-07-06
402 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-05
403 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
404 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
405 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby 2017-06-26
406 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-06-19
407 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-14
408 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-06-08
409 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2017-06-07
410 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-02
411 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-05-26
412 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBSP 2017-05-26
413 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-05-25
414 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-25
415 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-05-25
416 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2017-05-23
417 Wykaz nr 11/TBSP/2017 z dnia 16 maja 2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-05-23
418 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-05-17
419 Wykaz nr 10/TBSP/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-17
420 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne murowo-tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.  2017-05-15
421 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-05-15
422 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne ślusarskie w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-11
423 Ogłoszenie tablicowe 2017-05-09
424 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-05-08
425 Ogłoszenie tablicowe - ochrona garażu 2017-05-05
426 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-04
427 Wykaz nr 6/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
428 Wykaz nr 7/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
429 Wykaz nr 8/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
430 Wykaz nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu będącego własnością GMS 2017-05-04
431 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-28
432 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie Oddziału TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-04-28
433 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-27
434 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-25
435 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
436 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
437 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
438 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-04-06
439 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-04
440 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-04-03
441 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-04-03
442 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-04-03
443 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-31
444 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-30
445 Przetarg nieograniczony - Koszenie trawników i cięcie żywopłotów 2017-03-28
446 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ –BUDYNKU I DZIAŁKI GRUNTU NR 6/29 O POW. 0,0367 HA, NA KTÓREJ JEST ON POSADOWIONY, POŁOŻONYCH PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 7B W SZCZECINIE 2017-03-27
447 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2017-03-24
448 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-21
449 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-20
450 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-16
451 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w siedmiu budynkach mieszkalnych 2017-03-15
452 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-13
453 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-10
454 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych 2017-03-10
455 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-01
456 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w czterech budynkach mieszkalnych 2017-03-01
457 Wykaz nr 3/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych będących własnością GMS 2017-02-27
458 Wykaz nr 4/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu będącego własnością GMS 2017-02-27
459 Wykaz nr 5/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaży będących własnością GMS 2017-02-27
460 Ogłoszenie tablicowe 2017-02-24
461 Wykonanie przestawienia minimum 45 szt. maksimum 62 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 15 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-02-24
462 Wykonanie adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora 2017-02-15
463 Ogłoszenie tablicowe - prace konserwacyjne instalacji elektrycznej 2017-02-14
464 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych 2017-02-13
465 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2017-02-09
466 Przetarg ograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2017-02-03
467 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w dziewięciu budynkach mieszkalnych 2017-01-23
468 Wykaz nr 2/TBSP/2017 gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin 2017-01-20
469 Zakup energii elektrycznej 2017-01-18
470 Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-01-13
471 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie przeglądów instalacji gazowych 2017-01-11
472 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
473 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
474 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, NA OKRES DO TRZECH LAT 2017-01-04
475 OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2016-12-30
476 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-29
477 Wykaz nr 29/TBSP/2016 dot. gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-16
478 Wykaz nr 28/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-08
479 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-08
480 Wykaz nr 26/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-24
481 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży komunalnych 2016-11-24
482 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego własność GMS 2016-11-24
483 Wykaz nr 27/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2016-11-24
484 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Szczcinie przy ul. Ks. Bogusława X 51 przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań 2016-11-24
485 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych garaży 2016-11-24
486 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego 2016-11-24
487 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych i pom.gospodarczych 2016-11-24
488 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-11-18
489 Wykaz nr 25/TBSP/2016 dot. wydzierżawienia gruntów komunalnych w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-16
490 Wykaz nr 24/TBSP/2016 dot.zmiany przeznaczenia dzierżawionego gruntu 2016-11-16
491 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2016-11-09
492 Wykaz nr 23/TBSP/2016 najem komunalnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym 2016-11-09
493 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-11-04
494 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech wymienionych nieruchomości 2016-10-26
495 OSTATNIE MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 2016-10-25
496 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sowińskiego, Kusocińskiego, Głowackiego 2016-10-14
497 Wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u. w trzech budynkach przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2016-10-13
498 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-26
499 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-09-26
500 Docieplenie ścian i remont budynku mieszkalnego przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie 2016-09-22
501 Ogłoszenie tablicowe 2016-09-15
502 Wykaz nr 22/TBSP/2016 dot. lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2016-09-14
503 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-09-14
504 Wykaz nr 20/TBSP/2016 dot. pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-09-14
505 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wody zimnej oraz termomodernizacji 2016-09-12
506 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ks. Bogusława X 51 2016-09-12
507 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 6/29 połozonej przy al. Woj. Polskiego 7b 2016-09-07
508 Wykaz 19/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-05
509 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 34/23 Slaska 2016-09-01
510 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. ks. Bogusława X 51 2016-08-25
511 Wykaz nr 18/TBSP/2016 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 2016-08-18
512 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 9 2016-08-17
513 Wykaz nr 17/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych na najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-29
514 Wykaz nr 14/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
515 Wykaz nr 15/TBSP/2016 dot. komunalnych garazy przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-26
516 Ogłoszenie o przetargu na najem miejsc postojowych w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-26
517 Wykaz nr 13/TBSP/2016 dot.wydzierżawienia gruntów w drodze bezprzetargowej 2016-07-26
518 Wykaz nr 16/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
519 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-07-26
520 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży wł. TBSP 2016-07-19
521 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2016-07-18
522 Ogłoszenie tablicowe 2016-07-14
523 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 212 2016-07-13
524 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-13
525 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 2016-07-11
526 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego 2016-06-27
527 Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2016-06-15
528 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-13
529 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
530 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych wł. GMS 2016-06-08
531 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2016-06-08
532 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
533 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej ( tzw. Grota) 2016-06-08
534 Wykaz nr 12/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego oddania w dzierżawę gruntu komunalnego 2016-06-07
535 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-03
536 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem ul. Nastrojowa 2016-06-03
537 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2016-06-03
538 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-06-03
539 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-06-03
540 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 9 2016-06-03
541 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu Jagiellońska 90 2016-06-01
542 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-06-01
543 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-23
544 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
545 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
546 Wykaz nr 9/TBSP/2016 gruntów komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
547 Wykaz nr 11/TBSP/2016 dot. komunalnego gruntu zabudowanego przeznaczonego do wydzierżawienia 2016-05-18
548 Wykaz nr 5/TBSP/2016 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
549 Wykaz nr 8/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
550 Wykaz nr 7/TBSP/2016 dot. komunalnego obiektu przeznaczonego do oddania w najem 2016-05-18
551 Wykaz nr 10/TBSP/2016 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
552 Wykaz nr 6/TBSP/2016 dot. komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2016-05-18
553 Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie 2016-05-13
554 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
555 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
556 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży komunalnych 2016-05-09
557 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
558 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
559 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2016-04-29
560 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-29
561 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu Gwarna - Nastrojowa 2016-04-28
562 Prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie. 2016-04-28
563 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-27
564 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Więckowskiego 7 2016-04-21
565 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali 2016-04-21
566 Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża "TBS Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-04-19
567 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-04-18
568 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
569 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
570 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
571 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
572 Wykaz nr 3/TBSP/2016 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-04-12
573 Wykaz nr 4/TBSP/2016 garaże komunalne w trybie przetargu nieograniczonego 2016-04-12
574 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu wraz z pawilonem Nastrojowa 2016-04-12
575 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
576 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
577 Wykonanie przestawienia minimum 46 szt. maksimum 51 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 12 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-05
578 Wykaz nr 2/TBSP/2016 dot. dzierżawy gruntu Łubinowa 80 2016-03-24
579 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali 2016-03-18
580 Wykaz 1/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego wynajęcia lokalu 2016-03-16
581 Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2016-03-10
582 przeprowadzki i eksmisje najemców 2016-03-04
583 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-02-24
584 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 11 2016-02-24
585 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
586 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
587 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu oraz pawilonu handlowego 2016-02-24
588 Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u. 2016-02-18
589 Wykaz lokali użytkowychprzy ul. Śląskiej przeznaczonych do najmu 2016-01-20
590 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2016-01-13
591 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-01-13
592 Przetarg nieograniczony - Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew 2016-01-08
593 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego Biała 6 2015-12-22
594 Przetarg ustny nieograniczony na najem Obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-12-22
595 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Grota 2015-12-22
596 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej 51-54 2015-12-18
597 Wykaz nr 27/2015 dot. komunalnego pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem 2015-12-04
598 Wykaz nr 24/TBSP/2015 dot. garaży własność Gmina Miasto Szczecin przetarg nieograniczony 2015-12-01
599 Wykaz nr 23/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
600 Wykaz nr 25/TBSP/2015 dot. garazy wł. gmina Miasto Szczecin przetarg ograniczony 2015-12-01
601 Wykaz nr 22/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
602 Wykaz nr 26/TBSP/2015 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
603 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej w Szczecinie 2015-11-19
604 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-11-16
605 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
606 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym 2015-11-09
607 Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-11-09
608 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc w garażu Jagiellońska 90 2015-11-09
609 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
610 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Bogusława X 51 2015-11-09
611 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-11-09
612 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-11-09
613 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP 2015-11-06
614 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod umieszczenie reklamy 2015-11-02
615 Wykaz nr 21/TBSP/2015 nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-10-12
616 Najem terenu z pawilonem handlowym Nastrojowa 2015-10-05
617 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-10-05
618 Przetarg nieograniczony - KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. 2015-10-05
619 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego przy ul. Bogusława X 51 LU2 2015-10-02
620 Odwołanie przetargu na najem lokali użytkowych własność Gmina miasto Szczecin w części dot. Młodzieży Polskiej 28 2015-09-29
621 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-09-25
622 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
623 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-09-25
624 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
625 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7 2015-09-25
626 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-09-25
627 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-09-23
628 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-09-08
629 WYKAZ Nr 20/TBSP/2015 2015-09-01
630 WYKAZ Nr 19/TBSP/2015 2015-09-01
631 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-08-26
632 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży 2015-08-26
633 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych 2015-08-26
634 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży 2015-08-26
635 Roboty budowlane - Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2015-08-25
636 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2015-08-05
637 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-07-31
638 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 7 2015-07-31
639 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-31
640 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2015-07-22
641 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-22
642 przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2015-07-22
643 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-07-21
644 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-07-21
645 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym przy ul. Nastrojowej 2015-07-21
646 Wykaz nr 18/TBSP/2015 dot.garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2015-07-20
647 Wykaz nr 19/TBSP/2015 dot.pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do oddania w najemi 2015-07-20
648 Wykaz 16/TBSP/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2015-07-20
649 Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych 2015-07-20
650 Wykaz nr 20/TBSP/2015 dot. komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-07-20
651 Wykaz nr 15/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2015-07-20
652 Przetarg nieograniczony - Termomomodernizacja oraz usprawnienie instalacji CO, CWU w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie 2015-07-07
653 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-07-02
654 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2015-06-29
655 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-06-25
656 Odwołanie przetargu na najem lokalu uzytkowego przy ul. ks. Bogusława X 51 2015-06-25
657 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego w kwartale 22 2015-06-23
658 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych własność TBSP 2015-06-23
659 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-06-23
660 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-06-23
661 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS 2015-06-23
662 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu warz z pawilonem handlowym własność TBSP 2015-06-23
663 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie oddziału TBS „Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-06-22
664 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
665 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
666 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
667 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-06-17
668 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
669 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
670 Przetarg nieograniczony - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obr. Stalingradu 21 w Szczecinie 2015-06-16
671 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklamy 2015-06-10
672 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-06-03
673 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-06-03
674 Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna 2015-05-28
675 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-05-22
676 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
677 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
678 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego Bogusława X 51 2015-05-22
679 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-05-22
680 Przetarg niegraniczony - docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obrońców Stalingradu 21 2015-05-22
681 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-05-22
682 Wykaz nr 14/TBSP/2015 komunalne pomieszczenie gospodarcze 2015-05-20
683 Wykaz nr 9/TBSP/2015 komunalny lokal użytkowy Oficerska 2015-05-20
684 Wykaz nr 11/TBSP/2015 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2015-05-20
685 Wykaz nr 13/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-05-20
686 Wykaz nr 12/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości komunalnej zabudowanej 2015-05-20
687 Wykaz nr 10/TBSP/2015 garaże komunalne przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2015-05-20
688 Wykaz nr 8/TBSP/2015 komunalne lokale użytkowe 2015-05-20
689 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali 2015-05-18
690 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-05-15
691 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-05-08
692 Wykaz nr 7/TBSP/2015 najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym 2015-05-06
693 Wykaz nr 6/TBSP/2015 dot. garażu przeznaczonego na najem w trybie bezporzetargowym 2015-04-27
694 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Bogusława X 51 własność TBSP 2015-04-23
695 Wykaz nr 5/TBSP/2015 nieruchomośc gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego 2015-04-20
696 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2015-04-10
697 Wykaz nr 4/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-30
698 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu do lat 3, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-03-27
699 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-03-26
700 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-03-26
701 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc TBSP 2015-03-26
702 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc TBSP 2015-03-26
703 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-03-26
704 Odwołanie przetargu na dzierżawę grunt Granitowa 45 2015-03-24
705 Wykaz nr 3/TBSP/2015 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2015-03-02
706 Wykaz nr 2/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-02
707 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu 2015-03-02
708 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-02-20
709 Przetarg ustny nieograniczony na najem z połączeniem lokali użytkowych Wojska Polskiego 53 2015-02-20
710 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Wojska Polskiego 2015-02-20
711 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-02-20
712 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-02-20
713 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-02-20
714 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-02-20
715 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat , własnosć Gmina Miasto Szczecin 2015-02-06
716 Odwołanie przetargu na dzierżawę gruntu Granitowa 45 2015-02-04
717 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-02-04
718 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
719 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-01-29
720 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
721 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
722 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
723 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-01-29
724 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2015-01-21
725 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 2015-01-16
726 Wykaz nr 1/TBSP/2015 dzierżawa gruntu komunalnego do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2015-01-16
727 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 lat 2015-01-16
728 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2015-01-16
729 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów pod lokalizację garaży tynczasowych 2015-01-16
730 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji CO i CW przy ul. Obr. Stalingradu 21 oficyna 2014-12-29
731 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-12-22
732 Wykaz nr 33/TBSP/2014 lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-12-08
733 Wykaz nr 34/TBSP/2014 gruntów przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 w trybie bezprzetargowym 2014-12-08
734 Wykaz nr 35/TBSP/2014 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2014-12-08
735 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali własność TBSP 2014-12-04
736 Wykaz nr 27/TBSP/2014 dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
737 Wykaz nr 29/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
738 Wykaz nr 23/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
739 Wykaz 26/TBSP/2014 nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
740 Wykaz nr 32/TBSP/2014 grunty z przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych do oddania w dzierżawe w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
741 Wykaz nr 24/TBSP/2014 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
742 Wykaz nr 28/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
743 Wykaz nr 25/ TBSP/2014 dot. pomieszczenia gospodraczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
744 Wykaz nr 30/TBSP/2014 dot gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
745 Wykaz nr 31/TBSP/2014 gruntyz przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych, do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
746 Przetarg nieograniczony -wykonanie instalacji co i cw przy ul. Dąbskiej w Szczecinie 2014-11-20
747 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-11-13
748 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-11-13
749 Przetarg ustny nieograniczony na najem wraz przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-11-13
750 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2014-10-30
751 Wykaz nr 23/TBSP/2014 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2014-10-27
752 Wykaz nr 22/TBSP/2014 teren komunalny dzirażawa bezprzetargowa 2014-10-24
753 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
754 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
755 Informacja o anulowaniu wykazów 2014-10-07
756 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych wraz z przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-10-01
757 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-10-01
758 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2014-09-24
759 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja przy ul. Obrońców Stalingradu 23 oficyna 2014-09-16
760 Wykaz nr 21/TBSP/2014 dot. lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-09-02
761 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe grunty komunalnego do lat trzech 2014-08-28
762 Wykaz 18/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2014-08-20
763 Wykaz nr 20/TBSP/2014 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych na najem 2014-08-20
764 Wykaz nr 19/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2014-08-20
765 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali wraz z przeprowadzaniem inwestycji scalenia lokali w jeden lokal 2014-08-18
766 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-08-18
767 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-08-14
768 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 2014-08-11
769 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 2014-08-11
770 przetarg ustny ograniczony na dzierżawe nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2014-08-07
771 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
772 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
773 Wykaz nr 15/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2014-07-17
774 Wykaz nr 16/TBSP/2014 dot.pomieszczeń przy Gdańskiej 16 przeznaczonych na najem 2014-07-17
775 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres do trzech lat. 2014-07-17
776 Wykaz nr 17/TBSP/2014 dot. najmu obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-07-17
777 Przetarg ustny nieograniczony n awydzierżawienie nieruchomości pod umieszczenie reklam 2014-07-16
778 Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2014-07-11
779 Wykaz nr 13/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów komunalnych 2014-07-10
780 Wykaz nr 14/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-07-10
781 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-06-30
782 Przetarg ustny nioegraniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-30
783 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-18
784 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-06-17
785 Wykaz nr 12/TBSP/2014 dotycząc wydzierżawienia gruntów własność Gmina Miasto Szczecin do lat 3 2014-06-12
786 Wykaz nr 11/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego terenów z przeznaczeniem pod lokalizacje garazy tymczasowych 2014-06-12
787 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2014-06-09
788 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie 2014-06-09
789 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc TBSP 2014-06-04
790 Wykaz nr 10/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w celu umieszczenia reklamy ( własność Gmina Miasto Szczecin) 2014-06-02
791 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garazu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2014-06-02
792 Przetar ustny ograniczony na najem garaż przy ul. Dziennikarskiej 9 własność TBSP 2014-06-02
793 Wykaz Nr 9/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu własność Gmina Miasto Szczecin 2014-06-02
794 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2014-05-23
795 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP pod lokalizację garażu tymczasowego 2014-05-23
796 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-05-23
797 Przetarg ograniczony - utrzymanie czystości 2014-05-14
798 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
799 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
800 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2014-04-28
801 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2014-04-28
802 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat ( "Grota") 2014-04-23
803 Wykaz nr 6/TBSP/2014 wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2014-04-08
804 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na okres do trzech lat 2014-04-07
805 Przetag ustny ograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
806 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
807 Wykaz nr 5/TBSP/2014 nieruchomośc gruntowa zabudowana przeznaczona do wydzierżawienia, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-03-28
808 Wykaz nr 7/TBSP/2014 pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin, przeznaczone na najem 2014-03-28
809 Wykaz nr 6/TBSP/2014 lokale użytkowe własnośc Gmina Szczecin przeznaczone na najem 2014-03-28
810 Wykaz nr 8/TBSP/2014 lokal użytkowy położony przy ul. Ofiicerskiej 1 przeznaczony do oddania w najemWYKAZ Nr 8/TBSP/ 2014 z dnia 24 ma 2014-03-28
811 Przetarg ustny ograniczony na najem garazu przy ul. Dziennikarskiej 9 2014-03-26
812 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 40: pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu i Śląską w Szczecinie - dokończenie 2014-03-21
813 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne ślusarskie 2014-03-19
814 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon Oddziału 2014-03-19
815 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon prawobrzeża 2014-03-19
816 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Prawobrzeże 2014-03-18
817 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Oddział 2014-03-18
818 Wykaz nr 3/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia gruntów pod garaże tymczasowe w drodze przetargu ograniczonego 2014-03-11
819 Wykaz nr 2/TBSP/2014 dot. dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże blaszane w drodze przetargu nieograniczonego 2014-03-11
820 Wykaz nr 4/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej 2014-03-11
821 Wykaz nr 1/TBSP/2014 bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów własność Gmina Szczecin 2014-03-07
822 Przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2014-03-04
823 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-03-04
824 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie na czas oznaczony 2014-02-28
825 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-02-20
826 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-02-10
827 Przetarg ustny nieograniczony na najej obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
828 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
829 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń położonych przy ul. Gdańskiej 16, własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
830 Wykaz nr 91/TBSP/2013 dot. wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-01-02
831 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-12-23
832 Wykaz 89/TBSP/2013 komunalne pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
833 Wykaz nr 88/TBSP/2013 komunalne lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
834 Wykaz 90/TBSP/2013 komunalny obiekt przy ul. Oficerskiej 1 przeznaczony do oddania w najem 2013-12-23
835 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego własność TBSP 2013-11-15
836 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu własnośc Gmina Szczecin 2013-10-30
837 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat 2013-10-30
838 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie oddziału TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2013-10-29
839 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
840 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
841 Wykaz nr 87/TBSP/2013 garaż komunalny przeznaczony do oddania w najem 2013-10-10
842 Wykaz nr 86/TBSP/2013 komunalna nieruchomość gruntowa zabudowana 2013-10-10
843 Przetarg nieograniczony - dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Obr. Stalingradu w Szczecinie 2013-10-10
844 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
845 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
846 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali własność Gmina Szczecin 2013-10-09
847 Przetargi ustne ograniczone na dzierżawę terenów własność Gmina Szczecin z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2013-10-07
848 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-10-04
849 Wykaz nr 83/TBSP/2013 komunalny lokal użytkowy 2013-09-18
850 Wykaz nr 84/TBSP/2013 dot.komunalnych garaży do oddania w najem 2013-09-18