Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wymianie piasku w piaskownicach znajdujących się na osiedlu TBSP  

(dot. 74/Z/16)

 

1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612, zwanym dalej „TBSP”

2, Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegać ma na wymianie piasku w piaskownicach znajdujących się na osiedlach:

         1) Pucka – Wejherowska – 1 piaskownica\
         2) Koszarowa – Dziennikarska – 4 piaskownice
         3) Gwarna 4-18 – 1 piaskownica
         4) Młodzieży Polskiej 44 – 54 – 1 piaskownica
         5) Botaniczna 108 – 120 – 1 piaskownica

3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych jest Aleksandra Lisiak, tel. (091) 461-36-92 w. 118, mail: zamowienia_tbsp@inet.pl. W pozostałych sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji należy kontaktować się z Damianem Marszałkiem tel. (091) 461-36-92 w. 160.

4. Oferty należy składać w Kancelarii siedziby TBSP lub e-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl w terminie do dnia:  25.05.2016 roku, do godziny 15:00.

5. Kryterium oceny ofert:  najniższa cena.

6. Termin realizacji – miesiąc maj każdego roku – umowa zostanie zawarta na okres 48 miesięcy.

7. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.


 

(06.06.2016 roku)

Z przyczyn organizacyjnych ogłoszenie na wymianę piasku w piaskownicach znajdujących sie na osiedlach TBSP zostaje unieważnione.

Nowe ogłoszenie z nowym zakresem  zostanie wkrótce opublikowane na stronie.