Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

Wspólnota Mieszkaniowa Piechoty 48-52
z siedzibą: 70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

reprezentowana przez:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

REMONT BALKONÓW W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. PIECHOTY 48 - 52 W SZCZECINIE”

 

Informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania w załączeniu.

Termin składania ofert: do dnia 20.05.2016 roku do godziny 13:00.

 

(24.05.2016 roku)

W związku z wpływem jednej oferty cenowej Zamawiający przedłuża termin do skladania ofert cenowych do dnia 03.06.2016 roku.


 

1. Warunki Zamówienia:

Warunki Zamówienia Piechoty.pdf

2. Projekt remontu balkonów - Architektura:

ARCHITEKTURA PIECHOTY 48-52.pdf

3. Projekt remontu balkonów - Ekspertyza:

EKSPERTYZA BUDOWLANA PIECHOTY 48-52.pdf

4. Przedmiar:

Piechoty remont balkonów przedmiar.pdf

5. OWRB:

OWRB.pdf


 

(16.06.2016 roku)

Zamawiający informuje, że wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

HD CONSTRUCTION Sp. z o. o.

ul. Ruska 45/2; 70 - 132 Szczecin

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert,  złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.