Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

Wspólnota Mieszkaniowa Śląska 3 front
z siedzibą: 70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

reprezentowana przez:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o. w Szczecinie

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11F

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ, PRZEŚWITU BRAMOWEGO, DOCIEPLENIA ŚCIAN OD STRONY PODWÓRKA BUDYNKU PRZY UL.ŚLĄSKIEJ 3 FRONT W SZCZECINIE”

 

Informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania w załączeniu.


 

DOKUMENTY - ŚLĄSKA 3 FRONT

Śląska 3 front.pdf


 

(13.05.2016 roku)

Zamawiający informuje, że wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

ARTOP Pracownia Projektowa Iwona Kaczyńska

ul. Zuzanny13/1, 71-032 Szczecin

 

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert,  złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.