Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz 1/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego wynajęcia lokalu

Wykaz 1/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego wynajęcia lokalu

WYKAZ Nr  1 /TBSP   /2016 z dnia 14 marca 2016 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 131/WMiRSPN/16   złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 9 marca 2016 r, , Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na terenie Miasta Szczecin na rzecz Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie oddania nieruchomości

Stawka czynszu netto miesięcznie

Młodzieży Polskiej 28

KW SZ1S/00098798/5, położenie gruntów: Młodzieży Polskiej 28,28a,30

4045 Dąbie 45

Dz. nr 105

Lokal użytkowy o powierzchni 225,56 m2

Oddanie w najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

działalność statutowa

9,00 zł / m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

 

                                                                                       Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                  od dnia   16.03.2016  r. do dnia 5.04.2016 r.