Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 18/TBSP/2016 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Wykaz nr 18/TBSP/2016 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

WYKAZ Nr  18 /TBSP   /2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 501/WMiRSPN/16   złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 4 sierpnia 2016 r, , Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na terenie Miasta Szczecin na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis nieruchomości Forma oddania nieruchomości Przeznaczenie oddania nieruchomości Stawka czynszu netto miesięcznie

Kaszubska 3 U4

KW 36866

1035 Śródmieście 35

Dz. nr 117

Lokal użytkowy o powierzchni 76,39 m2 Oddanie w najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działalność statutowa 6,14 zł / m2

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

 

                                                                                       Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                  od dnia 18.08. 2016  r. do dnia 7.09.2016 r.