Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 2/TBSP/2014 dot. dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże blaszane w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nr 2/TBSP/2014 dot. dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże blaszane w drodze przetargu nieograniczonego

                                                                                         WYKAZ Nr 2  /TBSP   /2014

                                                                                              z dnia  4 marca 2014.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 283/10  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe  ( z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 289/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin i Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB                z dn.30 grudnia 2013 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin z przeznaczeniem pod tymczasowe garaże blaszane:

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

Stawka wywoławcza czynszu netto miesięcznie za m2

Wadium

2.

 

11/2 ( część)

4025 Dąbie

Drukarska, miejsce nr  36

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

 

 

 

 

3.

11/2 ( część)

4025 Dąbie

Drukarska, miejsce nr 48

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

 

 

 

 

 

4.

11/2 ( część)

4025 Dąbie

Drukarska, miejsce nr 50

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

5.

11/2 ( część)

4025 Dąbie

Drukarska, miejsce nr 52

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd  

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

 

6.

11/2 ( część)

4025 Dąbie

Drukarska, miejsce nr 63

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

7.

11/2 ( część)

4025 Dąbie

Drukarska, miejsce nr  114

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

8.

30 ( część)

4188 Dąbie

Batalionów Chłopskich 7

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

9.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa/Opałowa

m.5 ( wjazd od Opałowej)

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd       

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

10.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa/Opałowa

 m.13 (wjazd od Torowej)

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

11.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa/Opałowa

m.17 (wjazd od Torowej)

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

12.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa rząd II m. 1

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

 

 

 

13.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa rząd II m. 7

 

 

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

 

120,00

 

 

 

14.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa rząd III m. 5

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

 

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

15.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa rząd IV m. 8

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

16.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa rząd V m. 1

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

 

 

 

17.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa rząd V m. 3

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

18.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa rząd V m. 4

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

19.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa rząd V m. 6

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd         

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

20.

19 ( część)

4122 Dąbie

Torowa rząd VI m. 4

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

 

 

 

 

21.

19/4 ( część)

4113 Dąbie

Karpia

18 m2

 

 

19m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

22.

16/4 ( część)

4114 Dąbie

Berka Joselewicza 13

40 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

 

 

 

UWAGI:

1) Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy i uzyskania pozwolenia na budowę.

2) Numery miejsc pod garaże tymczasowe położone przy ul. Torowej, Torowej /Opałowej nadane zostały WYŁĄCZNIE na potrzeby przeprowadzenia przetargu .

3) Droga dojazdowa nie podlega licytacji.

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

-  stawki opłat mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po podpisaniu umowy dzierżawy – pozwolenia na budowę.

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty przetargu z winy wygrywającego , grunt kierowany jest ponownie na przetarg- bez zwrotu poniesionych kosztów.

Po zakończeniu dzierżawy DZIERŻAWCA będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go WYDZIERŻAWIAJĄCEMU w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie  tego  obowiązku  dzierżawca  podda  się  rygorowi  egzekucji  na  podstawie  art.  777  pkt  4  kpc  - w formie aktu notarialnego.

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

                                                                                          Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                     od dnia   11.03.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.