Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 2/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego

Wykaz nr 2/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego

WYKAZ Nr   2 /TBSP   /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB  z dn.30 grudnia 2013 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 143/WGN/15   złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 18 lutego 2015 r, , Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie oddania nieruchomości

Stawka czynszu netto miesięcznie

Granitowa  51/1A/U

KW 83746

4115 Dąbie

dz. nr 3/12

dz. nr  3/13 położenie gruntów Zakręt

 

Lokal użytkowy o powierzchni 115,51 m2 ,

Dzierżawa gruntu przynależnego: 360 m2

Oddanie w najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 

Oddanie w dzierżawę gruntu przynależnego w trybie bezprzetargowym

Naprawa chłodnic samochodowych

 Lokal użytkowy: 6,00 zł / m2

Dzierżawa gruntu:

0,26 zł / m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Grunt może być wykorzystywany wyłącznie na plac manewrowy.
  7. Lokal użytkowy oraz grunt  przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

                                                                 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                             od dnia   2.03.2015  r. do dnia 22.03.2015 r.