Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 22/TBSP/2014 teren komunalny dzirażawa bezprzetargowa

Wykaz nr 22/TBSP/2014 teren komunalny dzirażawa bezprzetargowa

WYKAZ Nr   22 /TBSP   /2014 z dnia 21 października 2014r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr 464/96  Zarządu Miasta Szczecina z dnia z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat 3 ( z późniejszymi zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB  z dn.30 grudnia 2013 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia   w drodze bezprzetargowej, na okres do lat trzech grunty położone na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

Stawka czynszu netto miesięcznie

[zł/m²])

1.

4/7( część)

4111 Dąbie

Granitowa 23

28 m2

( 4 m x 7 m)

 

 

 

 

parking

niestrzeżony  (miejsce postojowe)

0,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI:

1) Termin wnoszenia czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca

2) Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3) Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

4) Opłaty za dzierżawę terenu oraz jego zmiany ustalone zostały na podstawie Uchwały Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecin z dnia  27 października 1994 r. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych ( ze zm.)          

                                                                                       Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                  od dnia   24.10.2014  r. do dnia 13.11.2014 r.