Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 22/TBSP/2016 dot. lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego

Wykaz nr 22/TBSP/2016 dot. lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego

WYKAZ Nr 22/TBSP/ 2016 z dnia 9 września 2016 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia   26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO  z dn.15 czerwca 2015 r.,  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

Lp.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr działki

Usytuowanie lokalu Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2 Dopuszczalny zakres działalności Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/ m2

Wadium w zł
1. 

Kaszubska 19

KW SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41

dz. nr 69

parter, podwórze 50,35 handel, usługi, biuro najem 3,00 500,00
2.

Kaszubska 56

Kiosk w obrębie budynku

KW SZS/00027881/6

1036 Śródmieście 36, dz. nr 74 parter 4,78 handel, usługi najem 5,00 200,00
3.

Gryfińska 131/1A/U1

KW 21939

4038 Dąbie 38   Dz. nr 21

parter +

piwnica

Parter  18,23

Piwnica 22,09

handel, nieuciążliwe usługi, biuro najem 5,00

300,00

4.

Jagiellońska 95 front

KW SZ1S/00036863/0

1035 Śródmieście 35

dz. nr 131

piwnica 21,47 handel, nieuciążliwe usługi, biuro najem 6,00 400,00
5.

Przodowników Pracy 7 U2

KW 129293

4135 Dąbie 135

dz. nr 18/1

parter 40,90 handel, nieuciążliwe usługi, biuro najem 3,00 400,00
6.

Bałtycka 36 (oficyna)

KW 21443

KW SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie 89

dz. nr 2

dz. nr 19

wolnostojący 141,36 handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 3,00 1.000,00
7.

Przodowników Pracy 101

KW SZ1S/00140147/7

4143 Dąbie 143

dz. nr 2/20

parter +

piwnica

Parter 82,42

Piwnica 13,90

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 4,00 1.000,00
8.

Koński Kierat 12 U2

KW 27259

1037 Śródmieście 37, dz. nr 17/1 parter ,piwnica 58,72 handel, usługi, biuro, magazyn najem 4,00 700,00
9.

Metalowa 31 /U1

KW SZ1S/00024116/2

4122 Dąbie 122

dz. nr 2

parter 68,25 handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 4,00 800,00
10.

Walecznych 47

KW SZ1S/00198457/4

4076 Dąbie 76

dz. nr 96

parter ,piwnica 104,54 handel, usługi, biuro, magazyn najem 8,00 2500,00
11.

Przodowników Pracy 101 U2

SZ1S/00140147/7

4143 Dąbie 143

dz. nr 2/20 obr.

parter 61,78 handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 8,00 1.500,00
12.

Kaszubska 3 U3

KW 36866

obr. 1035 Śródmieście 35

dz. nr 117

parter 57,00 handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 14,00 2.500,00
13.

Gryfińska 151

KW SZ1S/00199797/6

4036 Dąbie 36

dz. nr 34/8

parter 44,88 handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 5,00 700,00
14.

Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

1095 Śródmieście 95 , dz. nr 18/3 I piętro   budynek D pomieszczenie 23 10,86 handel, usługi, biuro, magazyn najem 4,00 300,00
15.

Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

1095 Śródmieście 95 , dz. nr 18/3 I piętro  budynek D pomieszczenie 24 10,44 handel, usługi, biuro, magazyn najem 4,00 300,00
16.

Kaszubska 20

KW SZ1S/00027880/9

1041 Śródmieście 41,       dz. nr 11/22 piwnica – oficyna  lewa 87,54 handel, usługi, biuro, magazyn najem 8,00 2.000,00
17.

Kaszubska 19 front

KW SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41, dz. nr 9 piwnica 50,01 handel, usługi, biuro, magazyn najem 22,00 3.300,00
18.

Leszczynowa 8, położenie gruntów Leszczynowa

KW SZ1S/00070427/2

4043 Dąbie 43 dz. nr 73/17 parter, budynek                 w podwórku 36,96 handel, usługi, biuro, magazyn najem 6,00 600,00
19.

Przodowników Pracy 21/1A/U

KW 25769

4135 Dąbie 135

  dz. nr 15/2

parter 61,16 handel, usługi, biuro, magazyn najem 16,00 3.000,00
20.

Zamiejska 18

KW SZ1S/00140156/3

4042 Dąbie 42 dz. nr 37/4 piwnica 15,32 handel, usługi, biuro, magazyn najem 9,00 450,00
21.

Zwierzyniecka 27/1/U

KW SZ1S/00100278/2

4085 Dąbie,           dz. nr 25

parter, piwnica

Parter - 86,22

Piwnica - 20,00

handel, usługi, biuro, magazyn najem 20,00 5000,00
22.

Gryfińska 13/U/1

KW 21923

4038 Dąbie 38 , dz. nr 15

parter, piwnica

Parter - 96,86

Piwnica - 32,87

handel, usługi, biuro, magazyn najem 20,00 5000,00
23.

Pyrzycka 28

Położenie gruntów Pyrzycka 28,29

KW SZ1S/00198241/7

4199 Dąbie 199, dz. nr 262/5 parter 38,37 biuro, magazyn najem 7,00 800,00
24.

Batalionów Chłopskich 120

KW SZ1S/00157507/1

4167 Dąbie 167

Dz. nr 4/9

parter 8,17 pomieszczenie gospodarcze najem 3,00 100,00
25.

Zgierska 3

KW 3645

4139 Dąbie 139 Dz. nr 1/2 parter 12,71 pomieszczenie gospodarcze najem 3,00 100,00
26.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

wolnostojące 14,00 pomieszczenia gospodarcze ( K2,K1, K5)* najem 3,00 200,00
27.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

wolnostojące 5,99

pomieszczenie gospodarcze

(K3)*

najem 3,00 50,00
28.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

wolnostojące 5,98

pomieszczenie gospodarcze

(K4)*

najem 3,00 50,00

* Oznaczenia pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lnianej 2 zostały nadane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia przetargu.

 

 1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 2. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, przy określonej powierzchni piwnicy ( tj. poz. nr 3, 7, 22, 23 wykazu) licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 3. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
 4. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
 6. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 8. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 10. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 11. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                    

          

 

                                                                                                  Wykaz wywiesza się na okres 21 dni                                                                                             

                                                                                  od dnia 14 września 2016  r. do dnia 4 października 2016 r.