Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 30/TBSP/2014 dot gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nr 30/TBSP/2014 dot gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego

WYKAZ Nr   30 /TBSP   /2014 z dnia 25 listopada 2014r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr 464/96  Zarządu Miasta Szczecina z dnia z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat 3 ( z późniejszymi zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB  z dn.30 grudnia 2013 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  w drodze przetargu ograniczonego , na okres do lat trzech grunty położone na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

Stawka czynszu netto miesięcznie

[zł/m²])

Ograniczenia przetargu

1.

25 ( część)

4111 Dąbie

Granitowa 45

22 m2

( 5,50 m x 4 m)

Pomieszczenie gospodarcze - altanka

6,56

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości Granitowa 45

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI:

1) Termin wnoszenia czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca

2) Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3) Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

4) Opłaty za dzierżawę terenu oraz jego zmiany ustalone zostały na podstawie Uchwały Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecin z dnia  27 października 1994 r. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych ( ze zm.)          

Po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Wydzierżawiającemu oświadczenie o poddaniu się rygorowi

egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia  1 grudnia 2014 r. do dnia 21 grudnia 2014 r.