Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 4/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego

Wykaz nr 4/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego

WYKAZ Nr   4 /TBSP   /2015 z dnia 25 marca 2015 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.208.2015. AW z dn.10 marca 2015 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 231/WGN/15   złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 16 marca 2015 r,  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie oddania nieruchomości

Stawka czynszu netto miesięcznie

Struga 10 U2

KW 92418

 

4049 Dąbie 49

dz. nr 9/13

 

Lokal użytkowy o powierzchni 297,73 m2 (pomieszczenia XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX)

wraz z  przynależnym gruntem: 257,30 m2

Oddanie w najem lokalu użytkowego wraz z przynależnym terenem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym ,

 

Działalność statutowa

 Lokal użytkowy: 6,00 zł / m2

Grunt:

0,26 zł / m2 do dnia 30.04.2015;

0,40 zł / m2             od 1.05.2015 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Lokal użytkowy oraz wraz z terenem przynależnym przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  7. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki podstawowe czynszu najmu lub dzierżawy gruntu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

                                                                                       Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                  od dnia   30.03.2015  r. do dnia 19.04.2015 r.