Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 6/TBSP/2015 dot. garażu przeznaczonego na najem w trybie bezporzetargowym

Wykaz nr 6/TBSP/2015 dot. garażu przeznaczonego na najem w trybie bezporzetargowym

WYKAZ Nr   6 /TBSP   /2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenie nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada  2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami ( z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.208.2015. AW z dn.10 marca 2015 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 311/WGN/15   złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 17 kwietnia 2015 r, Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na okres do lat trzech, w trybie bezprzetargowym, garaż komunalny wybudowany ze środków własnych na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis garażu

Forma oddania nieruchomości

Powierzchnia garażu

Stawka czynszu netto miesięcznie

( zł /m2)

Przodowników Pracy 55

KW  SZ1S/00025778/7,

 

Traktorowa 2

KW  SZ1S/00025778/7

 

Obr. 4142 Dąbie 142

Dz. nr 10/1

 

Dz. nr 11/2

Garaż murowany wybudowany ze środków własnych ludności wchodzący w skład pomieszczenia garażowo – gospodarczego.

Oddanie w najem na okres do lat trzech w trybie bezprzetargowym

15,26

3,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 , za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym .

2. Czynsz najmu oraz inne opłaty związane z użyłkowaniem garażu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.

4. Najemca garażu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

5. Garaż jest bezumownie użytkowany przez osobę , która go wybudowała. Wszelkie remonty obciążają najemcę.

6. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem umowy stawki uległy waloryzacji, umowa zostanie zawarta wg nowych stawek, bez zmiany niniejszego wykazu.

7. Dodatkowe informacje udzielane są w TBSP, Winogronowa 11 F, pok. 1.09, tel. 91 4 613 692 w. 125

8. Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.plwww.bip.um.szczecin.ploraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach TBSP oraz Urzędu Miasta.

 

                                                                                       Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                  od dnia   27.04.2015  r. do dnia 17.05.2015 r.