Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 6/TBSP/2016 dot. komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nr 6/TBSP/2016 dot. komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ Nr 6/TBSP/ 2016 z dnia 12  maja 2016 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia   26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO  z dn.15 czerwca 2015 r.,  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

1.

Kaszubska 19

KW SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41

dz. nr 69

parter, podwórze

50,35

handel, usługi, biuro

najem

3,00

500,00

2.

Kaszubska 56

Kiosk w obrębie budynku

KW SZS/00027881/6

1036 Śródmieście 36, dz. nr 74

parter

4,78

handel, usługi

najem

5,00

 

       200,00

 

3.

Gryfińska 131/1A/U1

KW 21939

4038 Dąbie 38   Dz. nr 21

Parter +

Piwnica

Parter  18,23

Piwnica 22,09

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

        5,00

 

300,00

 

4.

Jagiellońska 95 front

KW SZ1S/00036863/0

 

1035 Śródmieście 35

dz. nr 131

piwnica

21,47

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

6,00

 

400,00

 

 

5.

Przodowników Pracy 7 U2

KW 129293

4135 Dąbie 135

dz. nr 18/1

parter

40,90

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

         3,00

400,00

6.

Bałtycka 36 (oficyna)

KW 21443

KW SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie 89

dz. nr 2

dz. nr 19

wolnostojący

141,36

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

         3,00

1.000,00

7.

Przodowników Pracy 101

KW SZ1S/00140147/7

 

4143 Dąbie 143

dz. nr 2/20

parter +

piwnica

Parter 82,42

Piwnica 13,90

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

        4,00

1.000,00

8.

Koński Kierat 12 U2

KW 27259

 

1037 Śródmieście 37, dz. nr 17/1

parter ,piwnica

58,72

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

        4,00

700,00

9.

Pszenna 41/1A/U

KW 137883

4079 Dąbie 79

dz. nr  68/1

parter

24,30

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

        6,00

500,00

10.

Metalowa 31 /U1

KW SZ1S/00024116/2,

4122 Dąbie 122

dz. nr 2

parter

68,25

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

        4,00

800,00

11.

Walecznych 47

KW SZ1S/00198457/4

4076 Dąbie 76

dz. nr 96

parter, piwnica

104,54

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         8,00

2500,00

12.

Kaszubska 3/ U4

KW 36866

1035 Śródmieście 35

dz. nr 117

I piętro

76,39

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

         14,00

3.000,00

13.

Przodowników Pracy 101 U2

 SZ1S/00140147/7

4143 Dąbie 143

dz. nr 2/20 obr.

parter

61,78

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

         8,00

1.500,00

14.

Kaszubska 3 U3

KW 36866

obr. 1035 Śródmieście 35

dz. nr 117

parter

57,00

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

       14,00

2.500,00

15.

Gryfińska 151

KW SZ1S/00199797/6

4036 Dąbie 36

dz. nr 34/8

 

parter

44,88

 

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

        5,00

700,00

16.

Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95 , dz. nr 18/3

 

parter  budynek L pomieszczenie 2

44,85

magazyn

najem

        5,00

700,00

17.

Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95 , dz. nr 18/3

 

I piętro   budynek D pomieszczenie 23

10,86

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         4,00

300,00

18.

Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95 , dz. nr 18/3

I piętro  budynek D pomieszczenie 24

10,44

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

        4,00

300,00

19.

Kaszubska 20

KW SZ1S/00027880/9

1041 Śródmieście 41,       dz. nr 11/22

piwnica – oficyna  lewa

87,54

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         8,00

2.000,00

20.

Kaszubska 19 front

KW SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41, dz. nr 9

 

piwnica

50,01

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         22,00

3.300,00

21.

Koński Kierat 15 U7

KW 83746

 

1037 Śródmieście 37 dz. nr18/26

II piętro

56,61

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

        20,00

3.300,00

22.

Leszczynowa 8, położenie gruntów Leszczynowa

KW SZ1S/00070427/2

4043 Dąbie 43 dz. nr 73/17

 

parter, budynek                 w podwórku

 

36,96

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

          6,00

600,00

23.

Przodowników Pracy 21/1A/U

KW 25769

4135 Dąbie 135

dz. nr 15/2

       parter

61,16

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         16,00

3.000,00

24.

Metalowa 78/1A/U

Położenie gruntów

 ul. Metalowa 68,68a,69,78

KW SZ1S/00197991/2

 

4122 Dąbie 122

dz. nr 22

       parter

19,25

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

          7,00

400,00

25.

Pyrzycka 28

Położenie gruntów Pyrzycka 28,29

KW SZ1S/00198241/7

4199 Dąbie 199, dz. nr 262/5

         parter

38,37

biuro, magazyn

najem

          7,00

800,00

26.

Batalionów Chłopskich 120

KW SZ1S/00157507/1

4167 Dąbie 167

Dz. nr 4/9

parter

8,17

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

 

100,00

 

27.

Krzemienna 18

KW SZ1S/ 00198158/8

4121 Dąbie 121

Dz. nr 29/1

parter

11,52

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

28.

Zgierska 3

KW 3645

 

4139 Dąbie 139 Dz. nr 1/2

parter

12,71

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

29.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

wolnostojące

 

14,00

pomieszczenia gospodarcze ( K2,K1, K5)*

najem

3,00

200,00

30.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

wolnostojące

5,99

pomieszczenie gospodarcze

(K3)*

najem

3,00

50,00

31.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

wolnostojące

5,98

pomieszczenie gospodarcze

(K4)*

najem

3,00

50,00

* Oznaczenia pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lnianej 2 zostały nadane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia przetargu.

 

 1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 2. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, przy określonej powierzchni piwnicy ( tj. poz. nr 3, 7 wykazu) licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 3. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
 4. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
 6. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 8. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 10. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 11. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                    

          

 

                                                                                                  Wykaz wywiesza się na okres 21 dni                                                                                             

                                                                                          od dnia 18 maja 2016  r. do dnia 7 czerwca 2016 r.