Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 7/TBSP/2015 najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym

Wykaz nr 7/TBSP/2015 najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym

WYKAZ Nr  7  /TBSP   /2015 z dnia 4 maja 2015 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.208.2015. AW z dn.10 marca 2015 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 344/WGN/15   złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 28 kwietnia 2015 r, , Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na terenie Miasta Szczecin na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Educare”, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie oddania nieruchomości

Stawka czynszu netto miesięcznie

Gryfińska 13 /U/1

KW 21923

4038 Dąbie 38

dz. nr 15

Lokal użytkowy o powierzchni 129,73 m2

Oddanie w najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

działalność statutowa

4,17 zł / m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

 

                                                                                       Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                  od dnia   6.05.2015  r. do dnia 26.05.2015 r.