Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 88/TBSP/2013 komunalne lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem

Wykaz nr 88/TBSP/2013 komunalne lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem

                                                 WYKAZ Nr 88/ TBSP/ 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                        z dnia 16 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.673.2012. KD z dn.24 lipca 2012  r. Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”   Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

1.

Kaszubska 19

KW SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41

Dz. nr 69

parter, podwórze

50,35

handel, usługi, biuro

najem

3,00

500,00

2.

Tkacka 57

KW SZ1S/00063135/6

1036 Śródmieście 36

Dz. nr 36

piwnica

21,56

magazyn

najem

3,00

200,00

3.

Kaszubska 56

Kiosk w obrębie budynku

KW SZS/00027881/6

1036 Śródmieście 36, Dz. nr 74

parter

4,78

handel, usługi

najem

8,00

 

       200,00

 

 

4.

Metalowa 31

KW SZ1S/00024116/2

4122 Dąbie 122

 Dz. nr 2

parter

68,25

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

4,00

900,00

5.

Wyszyńskiego - kiosk przy budynku Wyszyńskiego 21

KW SZ1S / 00166651 / 1

1037 Śródmieście 37

Dz. nr  40/15

wolnostojący

8,49

handel, usługi

najem

        20,00

500,00

6.

Gryfińska 131/1A/U1

KW 21939

4038 Dąbie 38   Dz. nr 21

Parter +

Piwnica

Parter  18,23

Piwnica 22,09

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

Parter 10,00

Piwnica 3,00

 

800,00

 

 

 

7.

Jagiellońska 95 front

KW SZ1S/00036863/0

 

1035 Śródmieście 35

Dz. nr 131

piwnica

21,47

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

14,00

 

900,00

 

 

8.

Przodowników Pracy 7 U2

KW 129293

4135 Dąbie 135

Dz. nr 18/1

parter

40,90

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

         5,00

 

 

600,00

 

 

9.

Bałtycka 36 (oficyna)

KW 21443

KW SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie 89

Dz. nr 2

Dz. nr 19

wolnostojący

141,36

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

         5,00

2200,00

10.

Gryfińska 13/U2  (front )

KW 21923

4038 Dąbie 38

Dz. nr 15

parter

 

129,73

 

 

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

        13,00

4.000,00

11.

Gryfińska 151

KW SZ1S/00199797/6

4036 Dąbie 36

Dz. nr 34/8

 

parter

44,88

 

biuro

najem

          7,00

900,00

12.

Koński Kierat 15

KW 83746

1037 Śródmieście  37

Dz. nr 18/26

 

parter +              I piętro

164,94

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

         14,00

5.000,00

13.

Przodowników Pracy 101

KW SZ1S/00140147/7

 

4143 Dąbie 143

Dz. nr 2/20

pater

96,32

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

         10,00

3.000,00

14.

Bogurodzicy U1

KW SZ1S/00032296/6

1041 Śródmieście 41, dz. nr 104

piwnica

21,52

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

          

        

           8,00

 

 

500,00

15.

Kaszubska 3 /U3 (front)

KW 36866

1035 Śródmieście 35, dz. nr 117

parter

62,35

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

        17,00

3.000,00

16.

Kaszubska 3 /U7 (front)

KW 36866

1035 Śródmieście 35, dz. nr 117

parter

73,17

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

         17,00

3000,00

17

Kaszubska 19 front

KW SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41, dz. nr 9

 

piwnica

50,01

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

        27,00

4000,00

 

18.

Mariacka 10 A/U3, U4

KW 31855

 

1037 Śródmieście 37. Dz. nr 137

I Pietro

159,76

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

 

 

Najem

 

 

 

         16,00

5.000,00

19.

Batalionów Chłopskich 120

KW SZ1S/00157507/1

4167 Dąbie 167

Dz. nr 4/9

parter

8,17

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

100,00

20.

Krzemienna 18

KW SZ1S/ 00198158/8

4121 Dąbie 121

Dz. nr 29/1

parter

11,52

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

100,00

21.

Zgierska 3

KW 3645

 

4139 Dąbie 139 Dz. nr 1/2

parter

12,71

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

22.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

wolnostojące

 

14,00

pomieszczenia gospodarcze ( K2,K1, K5)*

najem

3,00

200,00

23.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

wolnostojące

5,99

pomieszczenie gospodarcze

(K3)*

najem

3,00

50,00

24.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

wolnostojące

5,98

pomieszczenie gospodarcze

(K4)*

najem

3,00

50,00

* Oznaczenia pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lnianej 2 zostały nadane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia przetargu

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  7. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
  9. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  10. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                    

          

 

                                                                                                  Wykaz wywiesza się na okres 21 dni                                                                                             

                                                                                              od dnia 23.12.2013 r. do dnia 12.01.2014 r.