Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Dla najemcy Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Selektywna zbiórka odpadów od 1 lipca 2013 r.

System 4 pojemników –   przy selektywnej zbiórce odpadów:

Pojemnik na odpady mieszane Pojemniki na odpady zmieszane służą na te odpady, które nie są wyszczególnione w przedstawionych poniżej grupach przeznaczonych do selektywnego zbierania.
Pojemniki na szkło

Pojemniki na szkło – najczęściej są to pojemniki w kolorze zielonym lub zielono białym. Gromadzimy w nich głownie szklane butelki i słoiki (bez nakrętek).
Nie należy w nich umieszczać: ceramiki, porcelany, fajansu, szyb okiennych, luster, różnego rodzaju szklanek, kieliszków, kryształów, naczyń żaroodpornych czy żarówek.

Pojemnik na papier

Pojemniki na papier – najczęściej są to pojemniki w kolorze niebieskim. Gromadzimy w nich: gazety, książki, kartony, tektury, zeszyty, katalogi i prospekty oraz papiery opakowaniowe.
Nie należy w nich umieszczać: kalek, zabrudzonych, zatłuszczonych papierów oraz papierów ściernych.

Pojemnik na tworzywo sztuczne

Pojemniki na tworzywa sztuczne – najczęściej  są to pojemniki w kolorze żółtym. Gromadzimy  w nich plastikowe butelki po napojach, opakowania z tworzyw po jogurcie, śmietanie, po margarynie, owocach i warzywach, opakowania po chemii gospodarczej oraz po kosmetykach, reklamówki, worki foliowe, puszki aluminiowe oraz opakowania kartonowo – foliowe (tetra paki).
Nie należy w nich umieszczać: opakowań po olejach i smarach, opakowań po lekach oraz środkach chwasto- i owadobójczych, jak również plastikowych zabawek.

Więcej: www.ecozmiany.szczecin.pl, tel. +48 91 435 11 99.

 

Selektywna zbiórka - co należy zrobić przed wyrzuceniem odpadu?

 • w terminarzach w twardych okładkach należy oderwać okładkę powleczoną tworzywem sztucznym lub materiałem skóropodobnym;
 • kartony należy spłaszczyć;
 • puszki aluminiowe powinny być opróżnione i zgniecione;
 • stalowe puszki trzeba opróżnić i zgnieść, nie ma potrzeby zdzierania etykiet papierowych;
 • opakowania kartonowe po sokach i mleku (np. Tetra Pak) powinno się spłaszczyć - nie jest konieczne zdejmowanie nakrętek lub wieczek;
 • szklane butelki i słoiki przed wrzuceniem do pojemnika należy opróżnić, zdjąć nakrętki, nie tłuc; nie ma potrzeby ściągania papierowych etykiet;
 • w miękkich opakowaniach plastikowych należy oderwać wieczko, opróżnić i zgnieść;
 • butelki plastikowe PET po napojach opróżnić zgnieść i zakręcić; plastikowe zakrętki można też oddawać w akcjach charytatywnych;
 • butelki plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej przed wrzuceniem należy zużyć zawartość do końca, opróżnić i zgnieść;
 • odpady zielone (np. trawa) należy oczyścić z zanieczyszczeń (np. ziemi, kamieni, konarów i grubych gałęzi) po oddzieleniu gałęzie i konary też mogą trafić do kompostowni;
 • ubrania, sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, sprzęt IT, sprzęt RTV i AGD nie wymaga specjalnych przygotowań.

Odpady segregowane muszą być czyste i suche.

 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

Odpady wielkogabarytowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą:

 • odbierane z terenu nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością uzależnioną od typu zabudowy w terminie uzgodnionym z podmiotem realizującym usługi
 • przyjmowane w EKOPORTACH pod warunkiem ich samodzielnego dostarczenia w godzinach otwarcia

 

Do EKOPORTÓW można samodzielnie zawieźć odpady:

 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • wykładzin, dywanów i tekstyliów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zużytych kartridżów i tonerów,
 • zużytych opon,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • chemikaliów i opakowań po chemikaliach,
 • przeterminowanych leków i opakowań po lekach,
 • świetlówek i żarówek,
 • przepracowanych olejów silnikowych,
 • biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych.

 

Odpady budowlane i remontowe:

Zebrane selektywnie odpady budowlane i remontowe nie są odbierane w ramach opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości – pozostają poza systemem opłaty za gospodarowanie odpadami.
Usługa będzie wykonywana na zamówienie, za opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości dla przedsiębiorcy z indywidualnym rozliczeniem między nimi.