Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Inwestycje Budowa osiedla mieszkaniowego „NAD Płonią” Etap II przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Budowa osiedla mieszkaniowego „NAD Płonią” Etap II przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Ilość budynków : 1

Ilość mieszkań na wynajem: 12  

Inwestycja obejmowała budowę budynku  wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etapu II.  Mieszkania zostały wybudowane we współpracy z Gminą Miasto Szczecin, z wykorzystaniem wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 8.12.2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Wszystkie mieszkania z przedsięwzięcia zostaną oddane do dyspozycji Gminy, w celu wynajęcia ich osobom fizycznym niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego, po czynszu ustalanym wg zasad obowiązujących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

 

Projektant: Konsorcjum : Arch + Bernadeta Jastrzębska, Archidea Anna Płatek,

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „BIS” Sp. z o.o. w Szczecinie
 

Nadzór Inwestycyjny: Techniczny Nadzór Inwestorski Henryk Lange


Roboty budowlane : 09.2016

Roboty budowlane: 09.2016    Roboty budowlane: 09.2016

 

Rok 2017 - Zakończenie realizacji II etapu inwestycji pn. Osiedle "Nad Płonią" przy ul. Koszarowej 30 w Szczecinie

Nad Płonią II   Nad Płonią II

Inwestycja została zrealizowana w terminie: 18.11.2015 -  02.12.2016

W dniu 03.0102017 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku.