Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Inwestycje Budowa osiedla mieszkaniowego „Nad Płonią” Etap IV przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Budowa osiedla mieszkaniowego „Nad Płonią” Etap IV przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Ilość budynków : 2

Ilość mieszkań na wynajem: 24  

 

Inwestycja obejmuje budowę 2 budynków  wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etapu III.  Mieszkania budowane są we współpracy z Gminą Miasto Szczecin, z wykorzystaniem wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 8.12.2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Wszystkie mieszkania z przedsięwzięcia zostaną oddane do dyspozycji Gminy, w celu wynajęcia ich osobom fizycznym niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego, po czynszu ustalanym wg zasad obowiązujących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

 

Projektant: Konsorcjum : Arch + Bernadeta Jastrzębska,  Archidea Anna Platek,

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „CIROKO” Sp. z o.o. w Szczecinie
Nadzór Inwestycyjny: Techniczny Nadzór Inwestorski Henryk Lange

 

Planowany termin realizacji inwestycji: 10.2017 – 11.2018

Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania: IV kw. 2018r.

    

Roboty budowlane: 11.2017r.

1    2