Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Inwestycje Budowa osiedla mieszkaniowego „Nad Płonią” Etap IV przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Budowa osiedla mieszkaniowego „Nad Płonią” Etap IV przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Ilość budynków : 2

Ilość mieszkań na wynajem: 24  

 

Inwestycja obejmowała budowę 2 budynków  wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etapu IV.  Mieszkania zostały wybudowane we współpracy z Gminą Miasto Szczecin, z wykorzystaniem wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 8.12.2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Wszystkie mieszkania z przedsięwzięcia zostaną oddane do dyspozycji Gminy, w celu wynajęcia ich osobom fizycznym niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego, po czynszu ustalanym wg zasad obowiązujących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Projektant: Konsorcjum : Arch + Bernadeta Jastrzębska,  Archidea Anna Platek,

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „CIROKO” Sp. z o.o. w Szczecinie
Nadzór Inwestycyjny: Techniczny Nadzór Inwestorski Henryk Lange

  

Roboty budowlane: 11.2017r.

1    2

Rok 2018 - Zakończenie realizacji IV etapu inwestycji pn. Osiedle "Nad Płonią" przy ul. Koszarowej 31 i 32 w Szczecinie

1    2

Inwestycja została zrealizowana w terminie: 09.2017 – 11.2018

W listopadzie 2018 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynków.