Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Inwestycje Budowa osiedla mieszkaniowego „Nad Płonią” Etap V przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Budowa osiedla mieszkaniowego „Nad Płonią” Etap V przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Ilość budynków : 2

Ilość mieszkań na wynajem: 24  

 

Inwestycja obejmowała budowę 2 budynków  wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etapu V.  Mieszkania zostały wybudowane we współpracy z Gminą Miasto Szczecin, z wykorzystaniem wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 8.12.2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Wszystkie mieszkania z przedsięwzięcia zostaną oddane do dyspozycji Gminy, w celu wynajęcia ich osobom fizycznym niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego, po czynszu ustalanym wg zasad obowiązujących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Projektant: Konsorcjum : Arch + Bernadeta Jastrzębska,  Archidea Anna Platek,

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane HD CONSTRUCTION Sp. z o.o. w Szczecinie
Nadzór Inwestycyjny: Techniczny Nadzór Inwestorski Henryk Lange

Roboty budowlane rozpoczęto  w październiku 2018 r.