Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Inwestycje Budowa osiedla mieszkaniowego „Nad Płonią” Etap VI przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Budowa osiedla mieszkaniowego „Nad Płonią” Etap VI przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Ilość budynków : 1

Ilość mieszkań na wynajem: 12 

 

Inwestycja obejmuje budowę 1 budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap VI.  Mieszkania zostną wybudowane we współpracy z Gminą Miasto Szczecin, z wykorzystaniem wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 8.12.2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Wszystkie mieszkania z przedsięwzięcia zostaną oddane do dyspozycji Gminy, w celu wynajęcia ich osobom fizycznym, po czynszu ustalanym wg zasad obowiązujących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Projektant: Konsorcjum : Arch + Bernadeta Jastrzębska,  Archidea Anna Platek,

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane HD CONSTRUCTION Sp. z o.o. w Szczecinie
Nadzór Inwestycyjny: Techniczny Nadzór Inwestorski Henryk Lange

Roboty budowlane rozpoczęto  w październiku 2019 r.