Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Inwestycje Centrum Aktywnosci Lokalnej w Podjuchach

Centrum Aktywnosci Lokalnej w Podjuchach

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Wydział Kultury

Inwestor Zastępczy/Organizator konkursu: TBS ‘’Prawobrzeże’’ Sp. z o.o., 70-771 Szczecin ul. Winogronowa 11 F.

Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) będzie obiektem ogólnodostępnym, który będzie służyć ożywieniu oraz integracji społecznej mieszkańców Podjuch i sąsiednich dzielnic Szczecina. CAL umożliwi mieszkańcom organizację spędzania czasu wolnego i wypoczynku dla różnych grup wiekowych poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, imprezy okolicznościowe, wycieczki, szkolenia, warsztaty
z psychologami i doradcami zawodowymi, itp.

Program Funkcjonalno Użytkowy CAL w Podjuchach przewiduje  wybudowanie i wyposażenie min. następujących pomieszczeń:

 1. Scenę kameralną z opcja widowni amfiteatralnej na około 200 osób, z przeznaczeniem na organizację spektakli, przedstawień, koncertów, uroczystości, konferencji, itp.,
 2. Pracownię muzyczną do zajęć dla najmłodszych, zajęć wokalnych dla dzieci i młodzieży, zajęć instrumentalnych,
 3. Pracownię sztuk plastycznych i technicznych – z przeznaczeniem na edukację artystyczną w zakresie rozwoju talentów plastycznych, fotograficznych, wideo i modelarstwa,
 4. Pracownię tańca, baletu, teatru – do prowadzenia zajęć zorientowanych na edukację artystyczną w zakresie tańca, baletu, teatru, emisji głosu, szkoła retoryki, szkoła liderów,
 5. Salę gimnastyki, sportów walki, gier i zabaw – do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, aerobic, callanetics, sporty walki, opcjonalnie zajęcia teatralne,      
 6. Ogólnodostępną przestrzeń gastronomiczną z kawiarenką dla 15-20 klientów, z dostępem z holu głównego i od zewnątrz - od strony parku,
 7. Salę konferencyjną na 30 miejsc siedzących – planowaną jako wielofunkcyjną,  do np. posiedzeń Rady Osiedla Podjuchy, szkoleń, spotkań stowarzyszeń, grup nieformalnych, sekcji brydża i szachów, spotkań autorskich i sprzedażowych.

Planowane jest też zagospodarowanie ze sceną plenerową z miejscami do siedzenia dla ok. 100 osób,ścianką wspinaczkową dla dzieci, ogródkiem kawiarnianym oraz dojścia i dojazdy z ulicy Sąsiedzkiej z wykonaniem ok. 20 stanowisk parkingowych na samochody osobowe, w tym dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Realizacja budowy CAL będzie realizowana w etapach:

 • etap I:   przeprowadzenie konkursu urbanistyczno – architektonicznego w celu uzyskania najlepszej koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu oraz  wyłonienia autora (zespołu autorskiego), z którym zostanie zawarta umowa na opracowanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej CAL w Podjuchach.

W dniu 7 kwietnia 2017 r. w wyniku oceny prac konkursowych przyznano:

I nagrodę w wysokości 10.000,00 zł. brutto oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej – GRID architekci Sp. z o.o. ul. Jarocińska 59, 51-011 Wrocław

I nagroda

I nagroda

I nagroda

 

II nagroda w wysokości 8.000,00 zł brutto – Jakub Korfanty, ul. Mickiewicza 21/8, 40-085 Katowice

 

II nagroda

II nagroda

II nagroda

 

III nagroda w wysokości 5.000,00 zł brutto – APP Architekt Karol Barcz i Kamila Buczkowska STUDIO, ul. Smocza 46, 70-731 Szczecin

 

III nagroda

III nagroda

III nagroda

 

Wyróżnienie i nagroda w wysokości 2.000,00 zł brutto – ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN Rafał Sokołowski, ul. Mokra 20/22 m 59, 95-200 Pabianice

 

wyróżnienie

wyróżnienie

 • etap II: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - planowany termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej: wrzesień 2017 r.,
 • etap III: realizacja robót budowlanych i dostaw (wyposażenie podstawowe), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, planowane terminy realizacji:
  • Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót: listopad 2017 r.
  • Realizacja robót budowlanych: grudzień 2017 –  lipiec 2019 r.