Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / O nas Aktualności / Memorandum inwestycyjne Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

Memorandum inwestycyjne Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

Memorandum inwestycyjne

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

ogłasza zamiar utworzenia z drugim inwestorem spółki celowej

do zrealizowania inwestycji polegającej na budowie budynków wielorodzinnych,

w których mieszkania zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem,

w tym z opcją ich wykupu.

Szczegółowe informacje:

 

Rodzaj inwestycji:

Inwestycja pn.:

Budowa osiedla „Słoneczne Tarasy” Zadanie 1 przy ul. Wschodniej/Sąsiedzkiej w Szczecinie

 

1.       Opis przedsięwzięcia:

Planowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Osiedle mieszkaniowe „Słoneczne Tarasy” Zad.-I przy ul. Wschodniej/Sąsiedzkiej obejmuje wybudowanie 30 budynków wielorodzinnych trójkondygnacyjnych, w 10 powtarzalnych zespołach po trzy budynki, z ogółem 280 lokalami mieszkalnymi.

Struktura lokali na przedsięwzięciu:

Budynek mieszkalny typu A1-A2:- 10 budynków po 16 mieszkań:

- mieszkania 2P                - 100 szt. pow. uż. od 48,10 do 53,20m2

- mieszkania 3p                -   60 szt. pow. uż. od 64,40 do 67,20m2

Budynek mieszkalny typu B:- 10 budynków po 6 mieszkań:

- mieszkania 2P                - 60 szt. pow. uż. od 46,20 do 53,50 m2

Budynek mieszkalny typu C:- 10 budynków po 6 mieszkań:

- mieszkania 1P                - 10 szt. pow. uż. od 37,20 do 38,90m2

- mieszkania 2P                - 50 szt. pow. uż. od 45,20 do 50,20m2

Ogółem projektowana powierzchnia:

•           powierzchnia użytkowa mieszkań ¬ 14 748,8 m2,

•           powierzchnia zabudowy ¬ 7 676,0 m2,

•           powierzchnia netto bud. mieszkalnych ¬ 16 665,3 m2,

•           kubatura budynków mieszkalnych ¬ 43 530,0 m3.

 

W budynkach zaprojektowano mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe, każde mieszkanie powyżej parteru będzie posiadać balkon, loggie lub taras. W obrębie każdego mieszkania przewidziano pomieszczenie gospodarcze (komórkę lokatorską). Przy klatkach schodowych znajdować się będą wózkownie. Bezpośrednio przy budynkach zaprojektowano ogródki przydomowe, dostępne bezpośrednio z mieszkań na parterze.

Mieszkania wyposażone będą w indywidualne centrale rozdziału ciepła i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zapewniające przygotowanie ciepłej wody użytkowej i ogrzewanie mieszkań. Centrale zasilane będą z lokalnej kotłowni gazowej wolnostojącej, która będzie realizowana w ramach zadania. Każde mieszkanie będzie indywidualnie rozliczane ze zużytej energii cieplnej przez dostawcę ciepła. Mieszkania będą oddawane do użytkowania w stanie całkowicie wykończonym.

Wykonanie uzbrojenia terenu obejmuje:

  • wykonanie przyłącza wody – zasilenie z wodociągu w ul. Sąsiedzkiej i ul. Wschodniej,
  • wykonanie kanalizacji sanitarnej – odbiór ścieków będzie odbywał się do sieci kanalizacyjnej w ul. Sąsiedzkiej,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej – odbiór ścieków deszczowych będzie odbywał się do kanału deszczowego w ul. Wschodniej,
  • zasilenie elektroenergetyczne osiedla – odbywać się będzie ze stacji transformatorowych wykonanych przez dostawcę energii,
  • przyłącze gazowe – wykonane zostanie przez dostawcę gazu,
  • zaopatrzenie w energię cieplną – z lokalnej kotłowni gazowej,
  • sieć teletechniczna.

W ramach infrastruktury osiedla przewiduje się wykonać ciągi piesze, zieleń, place zabaw dla dzieci, oświetlenie osiedlowe, śmietniki, miejsca postojowe dla samochodów, dojazdy, pas zieleni izolacyjnej od strony autostrady.

2.       Informacja o działkach gruntu pod przedsięwzięcie:

  • Inwestycja realizowana będzie na działkach gruntu nr 11/3; 9; 5; 6/14; 8/6, obręb 4130, Dąbie 130,
  • działki gruntu pod trafostacje, nr 8/3, 6/11, obręb 4130, Dąbie 130,
  • łączna powierzchnia 4,5776 ha.

Formuła prawna współdziałania inwestorów:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Inwestorzy/wspólnicy:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

oraz podmiot, który zaoferuje sfinansowanie inwestycji

Dokumentacja projektowa:

Została opracowana na zlecenie TBS

Wkład TBS do spółki:

Wkładem Towarzystwa do spółki będzie prawo własności nieruchomości gruntowej oraz prawa do dokumentacji projektowej

Oczekiwany wkład drugiego inwestora:

Drugi wspólnik sfinansuje budowę poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego, a dodatkowo również przez udzielenie spółce pożyczki lub kredytu

Okres trwałości wspólnego projektu:

Po wybudowaniu mieszkań udziały Towarzystwa w spółce zostaną odkupione przez spółkę w celu ich umorzenia. W tym wariancie wspólnik finansujący będzie kontynuował prowadzenie spółki. Drugi wariant to rozwiązanie spółki po zakończeniu budowy. Wspólnicy tytułem rozliczenia wkładów otrzymają prawa do lokali mieszkalnych

Planowany termin rozpoczęcia projektu:

Maj 2018r.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie zaprasza instytucje mogące wykazać się należytą renomą, w szczególności podmioty posiadające ocenę ratingową wydaną przez uznaną agencję ratingową, do zgłaszania w terminie do 30 listopada 2017r. propozycji wspólnego zrealizowania inwestycji na wyżej określonych warunkach.

TBS "Prawobrzeże" Sp. z o. o. zastrzega, że niniejsze memorandum nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Adres do korespondencji: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Winogronowa 11f, 70 -771 Szczecin

TBS "Prawobrzeże" Sp. z o. o. informuje, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją projektową w budynku Towarzystwa przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie, pokój nr 1.14.

Osoba do kontaktu: Dyrektor ds. Inwestycji, Julian Bujak, tel. 91 461 36 92 w. 135.