Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / O nas Aktualności / OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZTERECH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZTERECH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE.

 

                                                                                                                                                                        Szczecin,  24 listopada 2017                                            

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZTERECH  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE, OBJĘTYCH  
KW SZ1S/00167682/4,  KW SZ1S/00167683/1, KW SZ1S/00167681/7, KW SZ1S/00167679/0

 

             Na podstawie postanowień ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

  1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę  nr 3/10, obręb 1045 Śródmieście, zabudowanej   pięcioma budynkami, położnej przy ul. J. Sowińskiego, objętej KW o nr SZ1S/00167682/4,
  2. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr  3/11,  obręb 1045 Śródmieście, zabudowanej jednym budynkiem, położonej przy ul. J. Sowińskiego J. Kusocińskiego,  objętej KW o nr SZ1S/00167683/1,
  3. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/12, obręb 1045 Śródmieście, zbudowanej dwoma budynkami, położonej przy ul. B. Głowackiego, objętej KW o nr SZ1S/00167681/7,
  4. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr  3/13 , obręb 1045 Śródmieście, zabudowanej jednym budynkiem, położonej przy ul. J. Kusocińskiego, objętej KW o nr SZ1S/00167679/0,

upoważniających Organizatora do unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn,  w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu, niniejszym Towarzystwo  Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o. w Szczecinie informuje, że unieważnia przeprowadzony  w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 9.30, w siedzibie Spółki przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości gruntowych zabudowanych.

Uzasadnienie

 

              Przyczyną unieważnienia przetargu jest błąd komisji przetargowej w zakresie interpretacji warunków postępowania określonych w ogłoszeniu o przetargu, poprzez błędne przyjęcie, iż w świetle postanowień ogłoszenia o przetargu niemożliwym jest uzupełnienie przez oferenta wymaganych dokumentów poprzez sporządzenie brakującego oświadczenia w momencie weryfikacji dokumentów. Błąd ten wynikał z nieprecyzyjnych zapisów ogłoszenia o warunkach przetargu, gdzie nie wskazano precyzyjnie ostatecznego terminu na przedłożenie przedmiotowych  dokumentów.

           Powyższe, w powiązaniu z celem żądania przez organizatora opisanego w ust. 4 oświadczenia  oraz w powiązaniu z nieprecyzyjną treścią ogłoszenia o przetargu, pozwalającą na różną interpretację określonych w nim warunków dopuszczenia do udziału w przetargu, w szczególności w zakresie dotyczącym ostatecznego terminu przedłożenia dokumentów oraz możliwości ich uzupełnienia powoduje, iż unieważnienie przedmiotowego przetargu stało się konieczne i stanowi ważną przyczynę jego unieważnienia. 

         Oferenci nie powinni ponosić ujemnych konsekwencji z tytułu niejasnych czy też nieprecyzyjnych postanowień ogłoszenia o przetargu,  zaś wszelkie wątpliwości co do treści postanowień warunkujących ich udział w postępowaniu powinny być interpretowane na ich korzyść.