Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / O nas Aktualności / WNIOSKI O ZMIANĘ STAWEK CZYNSZU - LOKALE UŻYTKOWE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

WNIOSKI O ZMIANĘ STAWEK CZYNSZU - LOKALE UŻYTKOWE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

Dla podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i prowadzących w najmowanych lokalach użytkowych i na dzierżawionych nieruchomościach lub ich częściach następującą działalność:

 

1) związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), z wyłączeniem działalności związanej z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych;

2) twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem:

- galerii sztuki (z wyjątkiem stanowiących część statutową działalności domów kultury albo ośrodków kultury), w tym centrów sztuki oraz biur wystaw artystycznych,

- organizowanych bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, jak również nagrań fonograficznych i audiowizualnych,

- projekcji filmowych organizowanych na otwartym powietrzu;

3) związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), z wyłączeniem projekcji filmów i nagrań na otwartym powietrzu;

4) związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z);

5) usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z);

6) związaną ze sportem, działalność rozrywkową i rekreacyjną (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych, oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki, z wyłączeniem działalności przewodników górskich;

7) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A)

8) związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30);

9) związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

10) prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

istnieje możliwość zmiany miesięcznych stawek czynszu netto najmu lub dzierżawy.

  1. Za najem  lokali lub dzierżawę nieruchomości ( z wyjątkiem  dzierżawy z przeznaczeniem pod ogórki gastronomiczne)

- w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. -  1 zł/m2;

-  w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. - 50% stawki dotychczas obowiązującej, dla lokali i nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

2) za dzierżawę nieruchomości lub ich części z przeznaczeniem pod ogródki gastronomiczne w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

 -w przypadku umów już zawartych :  10% stawki  ustalonej w podpisanej umowie

- w przypadku zawierania nowych umów : 10 % stawki obliczonej na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

Zmiana stawek czynszu w przypadku już zawartej umowy nastąpi w  formie podpisania aneksu do tejże umowy.

 

W tym celu należy złożyć właściwy wniosek  - WZORY PONIŻEJ.

Wniosek lokale użytkowe TBSP

Wniosek Lokale użytkowe GMS

Wniosek OGRÓDKI GASTRONOMICZNE

Wniosek dzierżawa pozostałych nieruchomości

Podpisany wniosek można przesłać pocztą, złożyć w siedzibie Towarzystwa przy  ul. Winogronowej 11 F i w Oddziale Spółki , ul. Mariacka 24 ( poprzez włożenie do skrzynki)  lub  przesłać mailem na adres sekretariat@tbsp.szczecin.pl  ( skan lub zdjęcie  wypełnionego i  podpisanego wniosku).