Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / O nas Aktualności / Wspieramy seniorów

Wspieramy seniorów

Na prawobrzeżu rozpoczął działalność Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora „Turkus”.

Jest to miejsce, w którym od rana do wieczora, seniorzy mogą wziąć udział w ciekawych zajęciach i wspólnie spędzać czas. Inwestycję zrealizował TBS "Prawobrzeże".

Powierzchnia lokalu to ponad 200 m2. Został on przystosowany i wyposażony przez Gminę Miasto Szczecin we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Prawobrzeże oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Pomieszczenia są ulokowane na parterze oraz przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt adaptacji oraz wyposażenia lokalu wyniósł około miliona złotych.

1

Robimy wszystko, aby wesprzeć seniorów w rozwijaniu ich pasji i aspiracji - powiedział Piotr Krzystek, Prezydent Miasta.

Jestem przekonany, że zainteresowanie będzie duże i nasi seniorzy będą spędzać tu wspaniale czas. Dążymy do tego, aby takich miejsc w Szczecinie powstawało coraz więcej.

Seniorzy będą objęci wsparciem w dwóch formach – tzw. Dziennego DPS-u oraz Klubu Seniora. W pierwszym przypadku będzie to 30 seniorów, dla których zajęcia będą prowadzone przez minimum 8 godzin dziennie. Ponadto seniorzy będą mieli zapewniony przynajmniej jeden gorący posiłek.

Podobnie jak w innych tego typu placówkach seniorzy ponoszą odpłatność za udział w zajęciach. Zwolnione są z niej osoby nie przekraczające kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (514 zł dla osoby samotnej lub 634 zł dla osoby w rodzinie). Jednak nawet osoby posiadający np. czterokrotnie większą emeryturę niż kryterium dochodowe zapłacą maksymalnie 27 % odpłatności (tj. nieco ponad 180 zł/miesiąc).

Drugą formą działalności będzie Klub Seniora prowadzony w godzinach popołudniowych. Uczestnictwo w zajęciach w klubie jest dobrowolne, seniorzy przyjmowani są bez wydawania decyzji czy skierowania. Dodatkowo zajęcia będą prowadzone w dwie soboty w miesiącu – po uzgodnieniu z seniorami.

Organizacją prowadząca placówkę jest Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury, wyłonione w drodze konkursu. Umowa została zawarta do końca grudnia 2020 roku. Stowarzyszenie przygotowało dla seniorów program bogaty w zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i integracyjne. Będą to m. in. gimnastyka, lekcje tańca, języka angielskiego, warsztaty artystyczne czy kulinarne oraz spotkania z ciekawymi gośćmi, a także wyjścia kulturalne.

Ważnym punktem pracy placówki będzie wymiana doświadczeń międzypokoleniowych, pobudzanie do aktywności na rzecz społeczności lokalnej we współpracy z mieszkańcami osiedla.

Jest to już ósma tego typu placówka przygotowana przez miasto, jednak pierwsza w tej części Szczecina. Ponadto 11 organizacji pozarządowych otrzymuje miejskie dotacje na działania na rzecz osób starszych i prowadzenie klubów seniora.