Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Partycypacja Informacje ogólne

Informacje ogólne

Kto może być partycypantem

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów TBS „Prawobrzeże” Sp. z .o.o. lub do wskazania innego najemcy. Aby uzyskać takie prawa, partycypant musi zawrzeć ze Spółką umowę o partycypację.

Partycypantem może być:

 • osoba fizyczna, która będzie najemcą lokalu mieszkalnego, w którego kosztach budowy partycypuje;
 • osoba fizyczna, jeżeli uczestnicząc w kosztach budowy lokalu mieszkalnego nabyła prawo do dysponowania tym lokalem i wskazania najemcy;
 • pracodawca działający w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników;
 • osoba prawna mająca interes w uzyskaniu mieszkania przez wskazaną przez nią osobę.

Ile to kosztuje?

Zawierając umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy konkretnego lokalu mieszkalnego partycypant zobowiązuje się wpłacić partycypację w wysokości określonej w tej umowie. Najczęściej jest to 25% lub 30% przewidywanych kosztów budowy danego lokalu mieszkalnego. Po zakończeniu inwestycji TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. dokonuje rozliczenia wniesionych partycypacji w stosunku do faktycznych kosztów budowy. Różnica z rozliczenia kwoty partycypacji może wynikać z różnicy pomiędzy kosztami budowy przewidywanymi i faktycznymi oraz pomiędzy powierzchnią użytkową projektowaną a faktyczną lokalu. W przypadku, gdy koszty budowy były wyższe od przewidywanych, partycypant w terminie 30 dni od otrzymania rozliczenia jest zobowiązany wpłacić brakującą kwotę partycypacji. W przypadku, gdy koszty budowy były niższe od przewidywanych, w takim samym terminie Towarzystwo dokonuje zwrotu różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą o wymaganą partycypację na wskazane przez partycypanta konto bankowe.
Koszt budowy 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na inwestycjach zrealizowanych i przewidzianych do realizacji z udziałem partycypantów w latach 2015-2019 kształtuje się na poziomie 4 000 zł, w związku z tym przewidywana wysokość partycypacji przykładowych mieszkań może wynosić:

 • mieszkanie 2-pokojowe małe (około 45 m²)
  45 m² x 4 000 zł x 30% = 54 000 zł
 • mieszkanie 2 – pokojowe duże (około 54 m²)
  54 m² x 4 000 zł x 30% = 64 800 zł
 • mieszkanie 3-pokojowe (około 65 m²)
  65 m² x 4 000 zł x 30% = 78 000 zł

Wysokość partycypacji jest każdorazowo wyliczana indywidualnie w zależności od przewidywanych kosztów budowy 1 m² powierzchni na danym zadaniu inwestycyjnym oraz powierzchni użytkowej konkretnego lokalu mieszkalnego.

Finansowanie partycypacji

Na sfinansowanie wkładu partycypant może przeznaczyć środki własne, środki uzyskane z wycofanego wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną bądź z kredytu bankowego.

 

Wykaz nr 1

Lista osób uprawnionych do zawarcia z Towarzystwem Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o .o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Lp.

Lokalizacja

Data złożenia wniosku

Wnioskodawca (przyszły najemca)

1

SOWIŃSKIEGO 27/4

24.08.2017 GODZ. 10:10

KRUTOW ANITA

2

FREGATY 21/3

11.09.2017 GODZ. 15:40

KARASZEWSKI DARIUSZ

3

FREGATY 9/7

12.09.2017 GODZ. 14:30

TROSZCZYŃSKA JOANNA,
TROSZCZYŃSKI MARCIN

4

ŚLĄSKA 53A/5

13.09.2017 GODZ. 12:15

STASIAK ANNA,
STASIAK ARTUR

5

FREGATY 7/5

14.09.2017 GODZ. 8:25

KUBIAK MARTA

6

SOWIŃSKIEGO 29B/6

14.09.2017 GODZ. 13:10

NISZCZAK WIOLETA

7

ŚLĄSKA 51A/3

15.09.2017 GODZ. 10:15

TOMCZYK HANNA,
TOMCZYK HENRYK

8

SOWIŃSKIEGO 29D/3

18.09.2017 GODZ. 15:09

MICHALAK MACIEJ,
rÓŻAŃSKA AGNIESZKA

9

SOWIŃSKIEGO 29A/3

25.09.2017 GODZ. 11:09

BEATA DRZAZGA MOCZULSKA,
SZYMAN MOCZULSKI

10

SOWIŃSKIEGO 25B/6

29.09.2017 GODZ. 10:45

PIESZAK NATALIA

11

FREGATY 11/11

06.10.2017 GODZ. 8:35

SZCZEPANOWSKA AGNIESZKA,
SICZEK MARCIN

12

ŚLĄSKA 52/8A

06.10.2017 GODZ. 10:50

WENTCZUK KATARZYNA

13

SOWIŃSKIEGO 25A/6

06.10.2017 GODZ. 13:15

KUCAL DOMINIKA

14

SOWIŃSKIEGO 29A/5

11.10.2017 GODZ. 8:20

SOBIERAJSKA ZOFIA

15

SOWIŃSKIEGO 25/5

18.10.2017 GODZ. 14:50

SZARKOWICZ AGNIESZKA,
SZARKOWICZ MARIUSZ

16

SOWIŃSKIEGO 25B/5

19.10.2017 GODZ. 14:00

STANISŁAWSKA KAROLINA

17

SOWIŃSKIEGO 29A/6

24.10.2017 GODZ. 8:30

SZPACZEK ALEKSANDRA

 


Wykaz nr 2

Lista -WARUNKOWA -osób uprawnionych do zawarcia z TBS "Prawobrzeże" Sp. z o. o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Lp.

Lokalizacja

Data złożenia wniosku

Wnioskodawca (przyszły najemca)

1

FREGATY 13/7

11.10.2017 GODZ. 11:35

TURBACZEWSKA ANNA,
TURBACZEWSKI KAMIL

2

SOWIŃSKIEGO 29/3

16.10.2017 GODZ. 15:07

ZARZYCKA DANUTA

3 SOWIŃSKIEGO 25/12 23.10.2017 GODZ. 12:50 WNUK ALEKSANDRA,
WNUK MAREK


Do pobrania: