Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Sprzedaz Oferta

Oferta

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  

NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE CZTERECH NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH

 

stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie

 

 

Lp.

 

 

 

Opis nieruchomości

 

 

 

Adres nieruchomości

Księga wieczysta

 

Pow. działki

 

 

cena wywoławcza

łącznie

za cztery (4) nieruchomości

 

wysokość postąpienia

 

 

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny nabycia nieruchomości

 

1.

nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 3/10, obręb 1045 Śródmieście, zabudowaną  pięcioma budynkami,

 

Szczecin

ul. J. Sowińskiego

 

KW SZ1S/00167682/4

 

0,2947 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.950.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

495.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

494.500,00 zł

2.

nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 3/11, obręb 1045 Śródmieście, zabudowaną jednym budynkiem

Szczecin

ul. J. Sowińskiego

ul. J. Kusocińskiego

 

KW SZ1S/00167683/1

 

0,2935 ha

 

 

3.

 nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 3/12, obręb 1045 Śródmieście,

zabudowaną dwoma budynkami

Szczecin

ul. B. Głowackiego

 

KW SZ1S/00167681/7

 

0,0417 ha

 

 

4.

 nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę 3/13, obręb 1045 Śródmieście,

zabudowaną jednym budynkiem

 

Szczecin

ul. J. Kusocińskiego

 

KW SZ1S/00167679/0

 

0,0267 ha

 

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 KWIETNIA 2018 r. O GODZINIE 09 30 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
przy ul. Winogronowej 11F, w sali 1.19 (I piętro).

 

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wziął w nim udział chociażby jeden uczestnik. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu do czasu otwarcia przetargu, odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia bez podawania przyczyn oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.

Informacji o warunkach przetargu udzielają pracownicy Spółki TBSP pod numerem telefonu  91 461 36 92 wew. 125, 186.

 Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z administratorem, tel. 91 433 64 37 wew. 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI:

 

Lp.

 

 

Adres lokalu,

wielkość udziału

w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu,

nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia

użytkowa lokalu

w m2,

położenie

Cena wywoławcza

za lokale wraz z udziałem

 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu

 

Wadium

Data i              godzina przetargu

 

1.

Szczecin

ul. Jagiellońska 10/10, lokal mieszkalny

udział 20/1000, 

nr działki 47,

obręb 1033 Śródmieście 33

KW SZ1S/00040403/9

 

 

46,42 m2

 poddasze

 

 

łącznie za dwa              lokale:

 

125.000,00 zł

 

 

 

 

12.500,00 zł

 

 

20 marca 2018 g. 9.30

2.

Szczecin

ul. Jagiellońska 10/10a

lokal mieszkalny,

udział 9/1000, 

nr działki 47,

obręb 1033 Śródmieście 33

KW SZ1S/00040403/9

 

 

20,31 m2

poddasze

3.

Szczecin                                          ul. Jagiellońska 86/U1           lokal niemieszkalny            (użytkowy)                              udział 76/1000,                       nr działki 61, obręb 1035 Śródmieście 35                     KW SZ1S/00201571/4

Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego -- 82,91 m2, w tym:

  1. pow. lokalu-  45,97 m2  (dwa pomieszczenia, korytarz- magazyn, zaplecze z wc);
  2. pow. pomieszczenia przynależnego

  (piwnicy)-  36,94 m2.

Kondygnacja (-1)

 

95.000,00 zł

 

9.500,00 zł

 

21 marca 2018

g.9.30

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ ZGODNIE Z PODANYM HARMONOGRAMEM, w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie
przy ul. Winogronowej 11F, w pokoju nr 1.19, I piętro.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu znajdują się na stronie internetowej Spółki TBS „Prawobrzeże” www.tbsp.szczecin.pl. oraz można je uzyskać pod nr tel. 91 461-36-92 wew. 125, 186. Informacje o stanie technicznym lokali i terminie oględzin lokalu można uzyskać pod nr tel. 91 434-74-50 wew.23.

Zastrzega się, iż TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg, zamknąć przetarg bez rozstrzygnięcia lub zmienić jego warunki, bez podawania przyczyn, na zasadach określonych w warunkach przetargu.