Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi

Przetargi - Archiwum


l.p. Tytuł Data Publikacji
1 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Głowackiego i ul. Sowińskiego należących do TBSP 2020-03-09
2 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-03-09
3 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do GMS z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2020-03-04
4 Wykaz nr 15/TBSP/2020 z 21.02.2020 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu należącego do GMS 2020-02-27
5 Wykaz nr 14/TBSP/2020 z dnia 24.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do GMS 2020-02-27
6 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do GMS. 2020-02-24
7 Wykaz nr 13/TBSP/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-19
8 Wykaz nr 12/TBSP/2020 z dnia 12.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-19
9 Wykaz nr 11/TBSP/2020 z dnia 07.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-13
10 Wykaz nr 10/TBSP/2020 z dnia 07.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-13
11 Ogłoszenie tablicowe - Utrzymanie trawników i przycinanie żywopłotów 2020-02-11
12 Wykaz nr 9/TBSP/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-11
13 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 92 2020-02-07
14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 94 2020-02-07
15 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 40/8 2020-02-06
16 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP położonych przy ul. Sowińskiego i ul. Głowackiego 2020-02-06
17 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-02-06
18 Wykaz nr 8/TBSP/2020 z dnia 03.02.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-06
19 Wykaz nr 7/TBSP/2020 z dnia 03.02.2020 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-06
20 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2020-02-05
21 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego 2020-02-05
22 Wykaz nr 6/TBSP/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2020-01-30
23 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2020-01-23
24 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2020-01-23
25 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2020-01-22
26 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 5 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
27 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 8 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
28 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 8 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
29 Wykaz nr 5/TBSP/2020 z dnia 10.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-21
30 Informacja o unieważnieniu wykazu 2020-01-20
31 Wykaz nr 3/TBSP/2020 z dnia 8.01.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-20
32 Wykaz nr 4/TBSP/2020 z dnia 8.01.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-20
33 Ogłoszenie tablicowe - ,,Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów.” 2020-01-17
34 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-01-17
35 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowych położonych prz ul. Głowackiego i Sowińskiego w Szczecinie 2020-01-17
36 Wykaz nr 2/TBSP/2020 z dnia 02.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-13
37 Wykaz nr 1/TBSP/2020 z dnia 02.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-13
38 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-12-27
39 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów w lokalach mieszkalnych w zasobach Gminy Miasto Szczecin 2019-12-20
40 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 30/8 2019-12-19
41 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-12-19
42 Wykaz nr 35/TBSP/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-12-18
43 Wykaz nr 34/TBSP/2019 dot. wydzierżawienia cz. działki w trybie bezprzetargowym 2019-12-06
44 Wykaz nr 33/TBSP/2019 dot. oddania w najem garażu w trybie bezprzetargowym 2019-12-02
45 Wykaz nr 32/TBSP/2019 z dnia 18.11.2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2019-11-25
46 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-25
47 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-25
48 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP położonych przy ul. Kusocińskiego i Sowińskiego 2019-11-21
49 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-11-21
50 Przetarg nieograniczony - Wykonanie koncepcji architektonicznej I i II etapu oraz dokumentacji I etapu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie 2019-11-19
51 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-19
52 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-19
53 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-11-18
54 Przetarg nieograniczony - Wykonanie koncepcji architektonicznej I i II etapu oraz dokumentacji I etapu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie 2019-11-12
55 Wykaz nr 31/TBSP/2019 z dnia 04 listopada 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-12
56 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 30/8 2019-10-23
57 Wykaz nr 30/TBSP/2019 z dnia 11.10.2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-22
58 Wykaz nr 29/TBSP/2019 z dnia 11.10.2019 r. oddanie w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-22
59 Wykaz nr 28/TBSP/2019 z dnia 3 października 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-21
60 Wykaz nr 27/TBSP/2019 z dnia 3 października 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-21
61 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2019-10-16
62 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu z przeznaczeniem pod handel choinkami 2019-10-15
63 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-15
64 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-10-11
65 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-10-11
66 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2019-10-03
67 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-10-02
68 Wykaz nr 26/TBSP/2019 r. oddanie w najem na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-27
69 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-09-20
70 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-20
71 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-20
72 Wykaz nr 24/TBSP/2019 oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3 komunalnego gruntu 2019-09-19
73 Wykaz nr 25/TBSP/2019 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-19
74 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-09-18
75 Wykaz nr 22/TBSP/2019 z dnia 05.09.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-12
76 Wykaz nr 23/TBSP/2019 z dnia 05.09.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-12
77 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do TBSP 2019-09-06
78 Przetarg nieograniczony - Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46 2019-08-30
79 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2019-08-29
80 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych Głowackiego - Sowińskiego 2019-08-22
81 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 front w Szczecinie 2019-08-20
82 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-20
83 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana i dzierżawa wodomierzy 2019-08-09
84 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rayskiego 16/4 2019-08-09
85 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-08-09
86 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Bałuki 22/7a 2019-08-08
87 Ogłoszenie tablicowe - Dezynsekcja i dezynfekcja obiektów oraz odstraszanie ptaków i innych zwierząt 2019-08-08
88 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Rayskiego 17/4 2019-08-08
89 Wykaz nr 21/TBSP/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
90 Wykaz nr 20/TBSP/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
91 Wykaz nr 18/TBSP/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
92 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-08-08
93 Wykaz nr 19/TBSP/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-07
94 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Rayskiego 24 w Szczecinie 2019-08-02
95 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do TBSP 2019-07-31
96 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. BAŁUKI 12, 13 2019-07-25
97 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 front w Szczecinie 2019-07-25
98 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Rayskiego 25 front w Szczecinie 2019-07-25
99 Przetarg nieograniczony - Budowa VI etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2019-07-25
100 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Jagiellońskiej 15/7 w Szczecinie 2019-07-23
101 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne murowo – tynkarskie i malarskie 2019-07-23
102 Ogłoszenie tablicowe - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych 2019-07-22
103 Wykaz nr 17/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
104 Wykaz nr 16/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
105 Wykaz nr 15/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
106 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-07-19
107 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-07-18
108 Ogłoszenie tablicowe - remont klatek schodowych 2019-07-17
109 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-07-17
110 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/4 2019-07-17
111 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2019-07-17
112 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2019-07-16
113 Ogłoszenie tablicowe - Dezynsekcja i dezynfekcja obiektów oraz odstraszanie ptaków i innych zwierząt 2019-07-15
114 Przetarg nieograniczony - Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46 2019-07-10
115 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-06-27
116 Przetarg nieograniczony - Wywóz nieczystości płynnych 2019-06-25
117 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-06-17
118 Przetarg nieograniczony - wykonywanie modernizacji lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-06-14
119 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2019-06-11
120 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2019-06-10
121 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 35A 2019-06-05
122 Wykaz Nr 14/TBSP/2019 z dnia 29 maja 2019 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-31
123 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2019-05-29
124 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-23
125 Wykaz nr 13/TBSP/2019z dnia 16.05.2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-20
126 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2019-05-15
127 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
128 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
129 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
130 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-05-07
131 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
132 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
133 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
134 Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody 2019-04-30
135 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2019-04-24
136 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana okien połaciowych w trzech lokalach 2019-04-19
137 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2019-04-17
138 Ogłoszenie tablicowe - Całoroczne sprzątanie Deptaku Bogusława 2019-04-17
139 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-04-17
140 Ogłoszenie tablicowe - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych 2019-04-16
141 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie przeglądów gazowych 2019-04-15
142 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu 2019-04-11
143 Wykaz nr 12/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
144 Wykaz nr 11/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
145 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-04-09
146 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2019-04-05
147 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2019-03-21
148 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym ma najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2019-03-21
149 Wykaz nr 10/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
150 Wykaz nr 7/TBSP/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
151 Wykaz Nr 8/TBSP/2019 z dnia 05 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-13
152 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-12
153 Wykaz Nr 9/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-11
154 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2019-02-27
155 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2019-02-27
156 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2019-02-22
157 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP 2019-02-22
158 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2019-02-19
159 Wykaz nr 6/TBSP/2019 z dnia 13.02.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-19
160 Wykaz nr 5/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
161 Wykaz nr 4/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
162 Przetarg nieograniczony - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach przy ul. Bałuki 23 w Szczecinie 2019-02-15
163 Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody 2019-02-14
164 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego 2019-02-14
165 Wykaz nr 3/TBSP/2019 z dnia 05.02.2019 r. o oddaniu w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-11
166 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
167 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
168 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów w lokalach mieszkalnych w zasobach Gminy Miasto Szczecin 2019-02-04
169 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-25
170 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w kw. 22 należących do TBSP 2019-01-25
171 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBSP 2019-01-23
172 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 90 2019-01-17
173 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bałtyckiej 27 2019-01-16
174 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową BUKOVASPORT przy ul. Skalistej w Szczecinie 2019-01-15
175 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-15
176 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-14
177 Wykaz nr 2/TBSP/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
178 Wykaz nr 1/TBSP/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
179 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-09
180 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy 2019-01-08
181 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-01-08
182 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych 2019-01-08
183 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-12-27
184 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-12
185 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Gryfińskiej 2018-12-10
186 Wykaz nr 44/TBSP/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-03
187 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-11-29
188 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-11-27
189 Wykaz nr 43/TBSP/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę na czas określony w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy nieruchomość należącą do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-26
190 Ogłoszenie o przetarg ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-11-23
191 Wykaz nr 42/TBSP/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-22
192 Wykaz nr 41/TBSP/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-19
193 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej 86 2018-11-16
194 Wykaz nr 40/TBSP/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-15
195 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41 2018-11-07
196 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26 2018-11-07
197 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
198 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
199 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
200 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
201 Przetarg nieograniczony - BUKOVASPORT przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie 2018-11-05
202 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-29
203 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-29
204 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/6 2018-10-25
205 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/9 2018-10-25
206 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6/1A 2018-10-24
207 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41/3 2018-10-24
208 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-10-24
209 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9/4 2018-10-24
210 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41 2018-10-16
211 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-15
212 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26 2018-10-12
213 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9 2018-10-12
214 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6 2018-10-12
215 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-10-11
216 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-11
217 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-11
218 Wykaz nr 39/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
219 Wykaz nr 38/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
220 Wykaz nr 36/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
221 Wykaz nr 37/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
222 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-08
223 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na lokalizację garażu tymczasowego 2018-10-04
224 Ogłoszenie tablicowe - Dostosowanie wielobranżowej dokumentacji po modernizacji 2018-10-04
225 Wykaz nr 35/TBSP/2018 z dnia 25 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-02
226 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin na okres do trzech lat 2018-09-24
227 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-24
228 Wykaz nr 34/TBSP/2018 z dnia 14 września 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-20
229 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie przeglądów gazowych 2018-09-19
230 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 2018-09-17
231 Wykaz nr 32/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
232 Wykaz nr 33/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
233 Wykaz nr 30/TBSP/2018 z dnia 03 wrzesnia 2018 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-10
234 Wykaz nr 31/TBSP/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-07
235 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-09-06
236 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 35A 2018-09-04
237 Wykaz nr 28/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-03
238 Wykaz nr 29/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu położonego na terenie Miasta Szczecin 2018-09-03
239 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-21
240 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-20
241 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przybrzeżnej 8 2018-08-10
242 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przebrzeżnej 8 2018-08-10
243 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-08
244 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
245 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
246 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
247 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
248 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
249 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dziewięciu łazienek z WC 2018-08-02
250 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
251 Wykaz nr 27/TBSP/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntów należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-01
252 Wykaz nr 26/TBSP/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-27
253 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-07-19
254 Wykaz nr 25/TBSP/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-19
255 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o. o. w Szczecinie 2018-07-18
256 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-18
257 Przetarg nieograniczony - Budowa V etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2018-07-17
258 Wykaz nr 24/TBSP/2018 r. z dnia 05 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-12
259 Przetarg nieograniczony - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-07-11
260 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad budową I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-07-09
261 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-09
262 Wykaz nr 23/TBSP/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-04
263 Wykaz nr 20/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
264 Wykaz nr 21/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
265 Wykaz nr 22/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
266 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
267 Roboty zduńskie - Roboty zduńskie 2018-06-27
268 Wykaz nr 19/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
269 Wykaz nr 18/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
270 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana wodomierzy 2018-06-20
271 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2018-06-13
272 Ogłoszenie tablicowe - Termomodernizacja budynku przy ul. Sołtysiej 5 w Szczecinie 2018-06-13
273 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-06-05
274 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Śląska 41/3 2018-06-05
275 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2018-06-05
276 Wykaz nr 17/TBSP/2018 zdnia 23 maja 2018 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-30
277 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-05-29
278 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-05-24
279 Wykaz nr 16/TBSP/2018 z dnia 07 maja 2018 r. oddanie w najem do dnia 31 grudnia 2020 r. w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Szczecin na rzecz organizacji pożytku publicznego 2018-05-10
280 Wykaz nr 15/TBSP/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-09
281 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-07
282 Wykaz nr 14/TBSP/2018 oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu na terenie Miasta Szczecin 2018-05-04
283 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
284 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w sześciu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
285 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
286 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
287 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miaso Szczecin 2018-04-27
288 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-04-26
289 Ogłoszenie tablicowe - remont elewacji wraz z dociepleniem budynku 2018-04-24
290 Ogłoszenie tablicowe - prace dekarsko-blacharskie 2018-04-23
291 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-04-23
292 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji 2018-04-17
293 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-04-17
294 Przetarg nieograniczony - Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-04-13
295 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
296 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
297 Wykaz nr 13/TBSP/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do GMS 2018-04-09
298 Odwołanie przetargu na sprzedaż łacznie czterech nieruchomości gruntowych 2018-04-06
299 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu czterech klatek schodowych 2018-04-04
300 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana piasku w piaskownicach 2018-04-04
301 Wykaz nr 12/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
302 Wykaz nr 11/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
303 Wykaz nr 10/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-04-04
304 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-03-29
305 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego 2018-03-26
306 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-03-26
307 Wykaz nr 9/TBSP/2018 z dnia 12 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-03-19
308 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-03-16
309 Wykaz nr 8/TBSP/2018 dot. najmu garażu własność GMS w drodze przetargu ograniczonego 2018-03-09
310 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 2018-03-05
311 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-03-05
312 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-02-26
313 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2018-02-23
314 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2018-02-23
315 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz łącznie czterech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych 2018-02-21
316 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
317 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
318 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
319 Wykaz nr 6/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
320 Wykaz nr 7/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
321 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie dwóch niżej wymienionych lokali mieszkalnych 2018-02-14
322 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu 2018-02-14
323 Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2018-02-13
324 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsc postojowych 2018-02-12
325 Przetarg nieograniczony - opracowanie aneksu do wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy kamienicy przy ul. Ks.Bogusława X 52 2018-02-07
326 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla czterech budynków 2018-02-05
327 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
328 Wykaz nr 5/TBSP/2018 z dnia 31 stycznia 2018 oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
329 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji 2018-02-02
330 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
331 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
332 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Jagiellońskiej 7 oficyna w Szczecinie 2018-01-31
333 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla pięciu budynków 2018-01-30
334 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Monte Cassino 4 Front w Szczecinie 2018-01-29
335 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-01-29
336 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Jagiellońskiej 9 oficyna, L. Rayskiego 28 oficyna prawa oraz L. Rayskiego 28 oficyna lewa w Szczecinie 2018-01-24
337 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Oficerskiej 15 w Szczecinie 2018-01-24
338 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji klimatyzatorów stałych i przenośnych 2018-01-24
339 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji centrali wentylacyjnej 2018-01-24
340 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
341 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
342 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 2018-01-22
343 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Słupskiej 6 w Szczecinie 2018-01-22
344 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Kaszubskiej 65 oficyna w Szczecinie 2018-01-22
345 Wykaz nr 3/TBSP/2018 r. z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
346 Wykaz nr 4/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
347 Wykaz nr 2/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenie gospodarcze należące do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
348 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Gryfińskiej 142 oraz Rydla 74 w Szczecinie 2018-01-19
349 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 oficyna 2018-01-19
350 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego ( użytkowego) 2018-01-19
351 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 16 i 17 w Szczecinie 2018-01-18
352 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 11 i 12 w Szczecinie 2018-01-18
353 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 6 i 9 w Szczecinie 2018-01-17
354 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 1B i 10 w Szczecinie 2018-01-17
355 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
356 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
357 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych przy w Szczecinie 2018-01-11
358 Przetarg nieograniczony - wykonywanie remontów lokali mieszkalnych 2018-01-11
359 Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej 2018-01-11
360 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Batalionów Chłopskich 89 w Szczecinie 2018-01-10
361 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Białej 3 i Kruszcowej 22 w Szczecinie 2018-01-10
362 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2018-01-10
363 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-10
364 Wykaz nr 1/TBSP/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Sczzecin 2018-01-10
365 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Dmowskiego 16 i 55 w Szczecinie 2018-01-09
366 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-09
367 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2018-01-08
368 Wykaz nr 29/TBSP/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. o oddaniu w najem pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-01-08
369 Przetarg niegoraniczony - prace konserwacyjne elektryczne 2018-01-04
370 Ogłoszenie tablicowe - Świadczenie usług konserwacyjnych dźwigów osobowych i platformowych 2017-12-21
371 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego 2017-12-20
372 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-12-13
373 Wykaz nr 28/TBSP/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-12-11
374 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-12-01
375 Wykaz nr 27/TBSP/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-30
376 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
377 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
378 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZTERECH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE 2017-11-24
379 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-23
380 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-20
381 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat należącej do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-20
382 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie druków blankietów 2017-11-20
383 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym (piwnica) 2017-11-15
384 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie izolacji pionowej piwnic wraz z uzupełnieniem tynku na elewacji do I piętra 2017-11-14
385 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
386 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
387 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
388 Ogłoszenie tablicowe - Inwentaryzacja gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych 2017-11-09
389 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-09
390 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w ośmiu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-07
391 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2017-10-31
392 Wykaz nr 26/TBSP/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2017-10-30
393 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-10-23
394 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji 2017-10-20
395 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-10-17
396 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych 2017-10-10
397 Wykaz nr 25/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-10-10
398 Wykaz nr 24/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
399 Wykaz nr 23/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
400 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego 2017-10-09
401 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2017-10-06
402 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-10-06
403 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie 2017-10-06
404 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-10-06
405 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-09-27
406 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-09-25
407 Wykaz Nr 20/TBSP/2017 z dnia 05 września 2017 r. w sprawie wydzieżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-09-18
408 Wykaz Nr 21/TBSP/2017 z dnia 06 września 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-09-18
409 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
410 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
411 Wykaz nr 22/TBSP/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-09-15
412 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych w Szczecinie z przeznaczeniem pod handel choinkami 2017-09-12
413 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-09-11
414 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-09-08
415 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-09-08
416 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu trzech klatek schodowych 2017-09-06
417 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z wyminą pionów zimnej wody oraz naprawą systemu wentylacji 2017-09-06
418 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-09-01
419 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w dwóch budynkach 2017-08-31
420 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów należących do GMS z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2017-08-23
421 Ogłoszenie tablicowe - Załadunek, wywóz oraz utylizacja odpadów komunalnych 2017-08-17
422 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych, przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-08-14
423 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 38/13a 2017-08-14
424 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy należący do GMS 2017-08-14
425 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-08-14
426 Ogłoszenie tablicowe - remont trzech klatek schodowych 2017-08-14
427 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-08-14
428 Ogłoszenie tablicowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad adaptacją lokalu użytkowego 2017-08-10
429 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-08-02
430 Wykaz nr 18/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat gruntu należącego do GMS 2017-08-02
431 Wykaz nr 17/TBSP/2017 z dnia 21 lipca 2017 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-07-28
432 Wykaz nr 19/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-26
433 Wykaz Nr 16/TBSP/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-24
434 Ogłoszenie tablicowe - opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia 2017-07-21
435 Przetarg nieograniczony - Budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2017-07-20
436 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża 2017-07-19
437 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
438 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
439 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w trzech budynkach 2017-07-18
440 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego w zasobach będących własnością TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2017-07-14
441 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-13
442 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-07-12
443 Wykaz nr 13/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-07-12
444 Wykaz nr 14/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego komunalnych lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-07-12
445 Wykaz nr 15/TBSP/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntu pod garaż tymczasowy należącego do GMS 2017-07-12
446 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-10
447 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność GMS 2017-07-10
448 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
449 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
450 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
451 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
452 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2017-07-06
453 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-05
454 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
455 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
456 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby 2017-06-26
457 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-06-19
458 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-14
459 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-06-08
460 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2017-06-07
461 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-02
462 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-05-26
463 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBSP 2017-05-26
464 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-05-25
465 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-25
466 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-05-25
467 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2017-05-23
468 Wykaz nr 11/TBSP/2017 z dnia 16 maja 2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-05-23
469 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-05-17
470 Wykaz nr 10/TBSP/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-17
471 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne murowo-tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.  2017-05-15
472 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-05-15
473 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne ślusarskie w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-11
474 Ogłoszenie tablicowe 2017-05-09
475 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-05-08
476 Ogłoszenie tablicowe - ochrona garażu 2017-05-05
477 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-04
478 Wykaz nr 6/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
479 Wykaz nr 7/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
480 Wykaz nr 8/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
481 Wykaz nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu będącego własnością GMS 2017-05-04
482 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-28
483 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie Oddziału TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-04-28
484 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-27
485 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-25
486 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
487 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
488 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
489 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-04-06
490 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-04
491 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-04-03
492 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-04-03
493 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-04-03
494 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-31
495 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-30
496 Przetarg nieograniczony - Koszenie trawników i cięcie żywopłotów 2017-03-28
497 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ –BUDYNKU I DZIAŁKI GRUNTU NR 6/29 O POW. 0,0367 HA, NA KTÓREJ JEST ON POSADOWIONY, POŁOŻONYCH PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 7B W SZCZECINIE 2017-03-27
498 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2017-03-24
499 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-21
500 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-20
501 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-16
502 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w siedmiu budynkach mieszkalnych 2017-03-15
503 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-13
504 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-10
505 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych 2017-03-10
506 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-01
507 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w czterech budynkach mieszkalnych 2017-03-01
508 Wykaz nr 3/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych będących własnością GMS 2017-02-27
509 Wykaz nr 4/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu będącego własnością GMS 2017-02-27
510 Wykaz nr 5/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaży będących własnością GMS 2017-02-27
511 Ogłoszenie tablicowe 2017-02-24
512 Wykonanie przestawienia minimum 45 szt. maksimum 62 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 15 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-02-24
513 Wykonanie adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora 2017-02-15
514 Ogłoszenie tablicowe - prace konserwacyjne instalacji elektrycznej 2017-02-14
515 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych 2017-02-13
516 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2017-02-09
517 Przetarg ograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2017-02-03
518 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w dziewięciu budynkach mieszkalnych 2017-01-23
519 Wykaz nr 2/TBSP/2017 gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin 2017-01-20
520 Zakup energii elektrycznej 2017-01-18
521 Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-01-13
522 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie przeglądów instalacji gazowych 2017-01-11
523 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
524 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
525 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, NA OKRES DO TRZECH LAT 2017-01-04
526 OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2016-12-30
527 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-29
528 Wykaz nr 29/TBSP/2016 dot. gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-16
529 Wykaz nr 28/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-08
530 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-08
531 Wykaz nr 26/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-24
532 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży komunalnych 2016-11-24
533 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego własność GMS 2016-11-24
534 Wykaz nr 27/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2016-11-24
535 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Szczcinie przy ul. Ks. Bogusława X 51 przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań 2016-11-24
536 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych garaży 2016-11-24
537 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego 2016-11-24
538 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych i pom.gospodarczych 2016-11-24
539 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-11-18
540 Wykaz nr 25/TBSP/2016 dot. wydzierżawienia gruntów komunalnych w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-16
541 Wykaz nr 24/TBSP/2016 dot.zmiany przeznaczenia dzierżawionego gruntu 2016-11-16
542 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2016-11-09
543 Wykaz nr 23/TBSP/2016 najem komunalnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym 2016-11-09
544 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-11-04
545 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech wymienionych nieruchomości 2016-10-26
546 OSTATNIE MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 2016-10-25
547 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sowińskiego, Kusocińskiego, Głowackiego 2016-10-14
548 Wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u. w trzech budynkach przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2016-10-13
549 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-26
550 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-09-26
551 Docieplenie ścian i remont budynku mieszkalnego przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie 2016-09-22
552 Ogłoszenie tablicowe 2016-09-15
553 Wykaz nr 22/TBSP/2016 dot. lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2016-09-14
554 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-09-14
555 Wykaz nr 20/TBSP/2016 dot. pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-09-14
556 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wody zimnej oraz termomodernizacji 2016-09-12
557 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ks. Bogusława X 51 2016-09-12
558 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 6/29 połozonej przy al. Woj. Polskiego 7b 2016-09-07
559 Wykaz 19/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-05
560 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 34/23 Slaska 2016-09-01
561 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. ks. Bogusława X 51 2016-08-25
562 Wykaz nr 18/TBSP/2016 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 2016-08-18
563 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 9 2016-08-17
564 Wykaz nr 17/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych na najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-29
565 Wykaz nr 14/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
566 Wykaz nr 15/TBSP/2016 dot. komunalnych garazy przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-26
567 Ogłoszenie o przetargu na najem miejsc postojowych w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-26
568 Wykaz nr 13/TBSP/2016 dot.wydzierżawienia gruntów w drodze bezprzetargowej 2016-07-26
569 Wykaz nr 16/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
570 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-07-26
571 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży wł. TBSP 2016-07-19
572 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2016-07-18
573 Ogłoszenie tablicowe 2016-07-14
574 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 212 2016-07-13
575 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-13
576 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 2016-07-11
577 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego 2016-06-27
578 Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2016-06-15
579 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-13
580 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
581 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych wł. GMS 2016-06-08
582 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2016-06-08
583 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
584 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej ( tzw. Grota) 2016-06-08
585 Wykaz nr 12/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego oddania w dzierżawę gruntu komunalnego 2016-06-07
586 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-03
587 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem ul. Nastrojowa 2016-06-03
588 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2016-06-03
589 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-06-03
590 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-06-03
591 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 9 2016-06-03
592 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu Jagiellońska 90 2016-06-01
593 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-06-01
594 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-23
595 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
596 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
597 Wykaz nr 9/TBSP/2016 gruntów komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
598 Wykaz nr 11/TBSP/2016 dot. komunalnego gruntu zabudowanego przeznaczonego do wydzierżawienia 2016-05-18
599 Wykaz nr 5/TBSP/2016 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
600 Wykaz nr 8/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
601 Wykaz nr 7/TBSP/2016 dot. komunalnego obiektu przeznaczonego do oddania w najem 2016-05-18
602 Wykaz nr 10/TBSP/2016 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
603 Wykaz nr 6/TBSP/2016 dot. komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2016-05-18
604 Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie 2016-05-13
605 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
606 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
607 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży komunalnych 2016-05-09
608 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
609 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
610 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2016-04-29
611 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-29
612 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu Gwarna - Nastrojowa 2016-04-28
613 Prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie. 2016-04-28
614 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-27
615 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Więckowskiego 7 2016-04-21
616 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali 2016-04-21
617 Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża "TBS Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-04-19
618 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-04-18
619 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
620 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
621 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
622 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
623 Wykaz nr 3/TBSP/2016 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-04-12
624 Wykaz nr 4/TBSP/2016 garaże komunalne w trybie przetargu nieograniczonego 2016-04-12
625 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu wraz z pawilonem Nastrojowa 2016-04-12
626 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
627 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
628 Wykonanie przestawienia minimum 46 szt. maksimum 51 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 12 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-05
629 Wykaz nr 2/TBSP/2016 dot. dzierżawy gruntu Łubinowa 80 2016-03-24
630 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali 2016-03-18
631 Wykaz 1/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego wynajęcia lokalu 2016-03-16
632 Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2016-03-10
633 przeprowadzki i eksmisje najemców 2016-03-04
634 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-02-24
635 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 11 2016-02-24
636 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
637 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
638 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu oraz pawilonu handlowego 2016-02-24
639 Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u. 2016-02-18
640 Wykaz lokali użytkowychprzy ul. Śląskiej przeznaczonych do najmu 2016-01-20
641 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2016-01-13
642 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-01-13
643 Przetarg nieograniczony - Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew 2016-01-08
644 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego Biała 6 2015-12-22
645 Przetarg ustny nieograniczony na najem Obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-12-22
646 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Grota 2015-12-22
647 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej 51-54 2015-12-18
648 Wykaz nr 27/2015 dot. komunalnego pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem 2015-12-04
649 Wykaz nr 24/TBSP/2015 dot. garaży własność Gmina Miasto Szczecin przetarg nieograniczony 2015-12-01
650 Wykaz nr 23/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
651 Wykaz nr 25/TBSP/2015 dot. garazy wł. gmina Miasto Szczecin przetarg ograniczony 2015-12-01
652 Wykaz nr 22/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
653 Wykaz nr 26/TBSP/2015 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
654 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej w Szczecinie 2015-11-19
655 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-11-16
656 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
657 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym 2015-11-09
658 Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-11-09
659 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc w garażu Jagiellońska 90 2015-11-09
660 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
661 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Bogusława X 51 2015-11-09
662 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-11-09
663 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-11-09
664 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP 2015-11-06
665 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod umieszczenie reklamy 2015-11-02
666 Wykaz nr 21/TBSP/2015 nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-10-12
667 Najem terenu z pawilonem handlowym Nastrojowa 2015-10-05
668 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-10-05
669 Przetarg nieograniczony - KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. 2015-10-05
670 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego przy ul. Bogusława X 51 LU2 2015-10-02
671 Odwołanie przetargu na najem lokali użytkowych własność Gmina miasto Szczecin w części dot. Młodzieży Polskiej 28 2015-09-29
672 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-09-25
673 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
674 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-09-25
675 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
676 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7 2015-09-25
677 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-09-25
678 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-09-23
679 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-09-08
680 WYKAZ Nr 20/TBSP/2015 2015-09-01
681 WYKAZ Nr 19/TBSP/2015 2015-09-01
682 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-08-26
683 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży 2015-08-26
684 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych 2015-08-26
685 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży 2015-08-26
686 Roboty budowlane - Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2015-08-25
687 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2015-08-05
688 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-07-31
689 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 7 2015-07-31
690 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-31
691 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2015-07-22
692 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-22
693 przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2015-07-22
694 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-07-21
695 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-07-21
696 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym przy ul. Nastrojowej 2015-07-21
697 Wykaz nr 18/TBSP/2015 dot.garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2015-07-20
698 Wykaz nr 19/TBSP/2015 dot.pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do oddania w najemi 2015-07-20
699 Wykaz 16/TBSP/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2015-07-20
700 Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych 2015-07-20
701 Wykaz nr 20/TBSP/2015 dot. komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-07-20
702 Wykaz nr 15/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2015-07-20
703 Przetarg nieograniczony - Termomomodernizacja oraz usprawnienie instalacji CO, CWU w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie 2015-07-07
704 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-07-02
705 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2015-06-29
706 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-06-25
707 Odwołanie przetargu na najem lokalu uzytkowego przy ul. ks. Bogusława X 51 2015-06-25
708 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego w kwartale 22 2015-06-23
709 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych własność TBSP 2015-06-23
710 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-06-23
711 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-06-23
712 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS 2015-06-23
713 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu warz z pawilonem handlowym własność TBSP 2015-06-23
714 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie oddziału TBS „Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-06-22
715 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
716 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
717 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
718 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-06-17
719 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
720 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
721 Przetarg nieograniczony - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obr. Stalingradu 21 w Szczecinie 2015-06-16
722 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklamy 2015-06-10
723 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-06-03
724 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-06-03
725 Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna 2015-05-28
726 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-05-22
727 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
728 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
729 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego Bogusława X 51 2015-05-22
730 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-05-22
731 Przetarg niegraniczony - docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obrońców Stalingradu 21 2015-05-22
732 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-05-22
733 Wykaz nr 14/TBSP/2015 komunalne pomieszczenie gospodarcze 2015-05-20
734 Wykaz nr 9/TBSP/2015 komunalny lokal użytkowy Oficerska 2015-05-20
735 Wykaz nr 11/TBSP/2015 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2015-05-20
736 Wykaz nr 13/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-05-20
737 Wykaz nr 12/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości komunalnej zabudowanej 2015-05-20
738 Wykaz nr 10/TBSP/2015 garaże komunalne przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2015-05-20
739 Wykaz nr 8/TBSP/2015 komunalne lokale użytkowe 2015-05-20
740 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali 2015-05-18
741 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-05-15
742 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-05-08
743 Wykaz nr 7/TBSP/2015 najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym 2015-05-06
744 Wykaz nr 6/TBSP/2015 dot. garażu przeznaczonego na najem w trybie bezporzetargowym 2015-04-27
745 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Bogusława X 51 własność TBSP 2015-04-23
746 Wykaz nr 5/TBSP/2015 nieruchomośc gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego 2015-04-20
747 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2015-04-10
748 Wykaz nr 4/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-30
749 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu do lat 3, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-03-27
750 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-03-26
751 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-03-26
752 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc TBSP 2015-03-26
753 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc TBSP 2015-03-26
754 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-03-26
755 Odwołanie przetargu na dzierżawę grunt Granitowa 45 2015-03-24
756 Wykaz nr 3/TBSP/2015 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2015-03-02
757 Wykaz nr 2/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-02
758 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu 2015-03-02
759 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-02-20
760 Przetarg ustny nieograniczony na najem z połączeniem lokali użytkowych Wojska Polskiego 53 2015-02-20
761 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Wojska Polskiego 2015-02-20
762 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-02-20
763 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-02-20
764 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-02-20
765 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-02-20
766 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat , własnosć Gmina Miasto Szczecin 2015-02-06
767 Odwołanie przetargu na dzierżawę gruntu Granitowa 45 2015-02-04
768 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-02-04
769 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
770 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-01-29
771 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
772 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
773 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
774 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-01-29
775 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2015-01-21
776 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 2015-01-16
777 Wykaz nr 1/TBSP/2015 dzierżawa gruntu komunalnego do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2015-01-16
778 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 lat 2015-01-16
779 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2015-01-16
780 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów pod lokalizację garaży tynczasowych 2015-01-16
781 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji CO i CW przy ul. Obr. Stalingradu 21 oficyna 2014-12-29
782 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-12-22
783 Wykaz nr 33/TBSP/2014 lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-12-08
784 Wykaz nr 34/TBSP/2014 gruntów przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 w trybie bezprzetargowym 2014-12-08
785 Wykaz nr 35/TBSP/2014 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2014-12-08
786 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali własność TBSP 2014-12-04
787 Wykaz nr 27/TBSP/2014 dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
788 Wykaz nr 29/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
789 Wykaz nr 23/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
790 Wykaz 26/TBSP/2014 nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
791 Wykaz nr 32/TBSP/2014 grunty z przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych do oddania w dzierżawe w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
792 Wykaz nr 24/TBSP/2014 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
793 Wykaz nr 28/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
794 Wykaz nr 25/ TBSP/2014 dot. pomieszczenia gospodraczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
795 Wykaz nr 30/TBSP/2014 dot gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
796 Wykaz nr 31/TBSP/2014 gruntyz przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych, do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
797 Przetarg nieograniczony -wykonanie instalacji co i cw przy ul. Dąbskiej w Szczecinie 2014-11-20
798 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-11-13
799 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-11-13
800 Przetarg ustny nieograniczony na najem wraz przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-11-13
801 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2014-10-30
802 Wykaz nr 23/TBSP/2014 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2014-10-27
803 Wykaz nr 22/TBSP/2014 teren komunalny dzirażawa bezprzetargowa 2014-10-24
804 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
805 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
806 Informacja o anulowaniu wykazów 2014-10-07
807 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych wraz z przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-10-01
808 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-10-01
809 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2014-09-24
810 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja przy ul. Obrońców Stalingradu 23 oficyna 2014-09-16
811 Wykaz nr 21/TBSP/2014 dot. lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-09-02
812 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe grunty komunalnego do lat trzech 2014-08-28
813 Wykaz 18/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2014-08-20
814 Wykaz nr 20/TBSP/2014 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych na najem 2014-08-20
815 Wykaz nr 19/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2014-08-20
816 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali wraz z przeprowadzaniem inwestycji scalenia lokali w jeden lokal 2014-08-18
817 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-08-18
818 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-08-14
819 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 2014-08-11
820 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 2014-08-11
821 przetarg ustny ograniczony na dzierżawe nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2014-08-07
822 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
823 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
824 Wykaz nr 15/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2014-07-17
825 Wykaz nr 16/TBSP/2014 dot.pomieszczeń przy Gdańskiej 16 przeznaczonych na najem 2014-07-17
826 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres do trzech lat. 2014-07-17
827 Wykaz nr 17/TBSP/2014 dot. najmu obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-07-17
828 Przetarg ustny nieograniczony n awydzierżawienie nieruchomości pod umieszczenie reklam 2014-07-16
829 Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2014-07-11
830 Wykaz nr 13/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów komunalnych 2014-07-10
831 Wykaz nr 14/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-07-10
832 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-06-30
833 Przetarg ustny nioegraniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-30
834 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-18
835 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-06-17
836 Wykaz nr 12/TBSP/2014 dotycząc wydzierżawienia gruntów własność Gmina Miasto Szczecin do lat 3 2014-06-12
837 Wykaz nr 11/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego terenów z przeznaczeniem pod lokalizacje garazy tymczasowych 2014-06-12
838 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2014-06-09
839 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie 2014-06-09
840 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc TBSP 2014-06-04
841 Wykaz nr 10/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w celu umieszczenia reklamy ( własność Gmina Miasto Szczecin) 2014-06-02
842 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garazu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2014-06-02
843 Przetar ustny ograniczony na najem garaż przy ul. Dziennikarskiej 9 własność TBSP 2014-06-02
844 Wykaz Nr 9/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu własność Gmina Miasto Szczecin 2014-06-02
845 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2014-05-23
846 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP pod lokalizację garażu tymczasowego 2014-05-23
847 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-05-23
848 Przetarg ograniczony - utrzymanie czystości 2014-05-14
849 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
850 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
851 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2014-04-28
852 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2014-04-28
853 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat ( "Grota") 2014-04-23
854 Wykaz nr 6/TBSP/2014 wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2014-04-08
855 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na okres do trzech lat 2014-04-07
856 Przetag ustny ograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
857 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
858 Wykaz nr 5/TBSP/2014 nieruchomośc gruntowa zabudowana przeznaczona do wydzierżawienia, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-03-28
859 Wykaz nr 7/TBSP/2014 pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin, przeznaczone na najem 2014-03-28
860 Wykaz nr 6/TBSP/2014 lokale użytkowe własnośc Gmina Szczecin przeznaczone na najem 2014-03-28
861 Wykaz nr 8/TBSP/2014 lokal użytkowy położony przy ul. Ofiicerskiej 1 przeznaczony do oddania w najemWYKAZ Nr 8/TBSP/ 2014 z dnia 24 ma 2014-03-28
862 Przetarg ustny ograniczony na najem garazu przy ul. Dziennikarskiej 9 2014-03-26
863 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 40: pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu i Śląską w Szczecinie - dokończenie 2014-03-21
864 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne ślusarskie 2014-03-19
865 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon Oddziału 2014-03-19
866 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon prawobrzeża 2014-03-19
867 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Prawobrzeże 2014-03-18
868 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Oddział 2014-03-18
869 Wykaz nr 3/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia gruntów pod garaże tymczasowe w drodze przetargu ograniczonego 2014-03-11
870 Wykaz nr 2/TBSP/2014 dot. dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże blaszane w drodze przetargu nieograniczonego 2014-03-11
871 Wykaz nr 4/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej 2014-03-11
872 Wykaz nr 1/TBSP/2014 bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów własność Gmina Szczecin 2014-03-07
873 Przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2014-03-04
874 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-03-04
875 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie na czas oznaczony 2014-02-28
876 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-02-20
877 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-02-10
878 Przetarg ustny nieograniczony na najej obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
879 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
880 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń położonych przy ul. Gdańskiej 16, własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
881 Wykaz nr 91/TBSP/2013 dot. wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-01-02
882 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-12-23
883 Wykaz 89/TBSP/2013 komunalne pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
884 Wykaz nr 88/TBSP/2013 komunalne lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
885 Wykaz 90/TBSP/2013 komunalny obiekt przy ul. Oficerskiej 1 przeznaczony do oddania w najem 2013-12-23
886 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego własność TBSP 2013-11-15
887 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu własnośc Gmina Szczecin 2013-10-30
888 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat 2013-10-30
889 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie oddziału TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2013-10-29
890 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
891 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
892 Wykaz nr 87/TBSP/2013 garaż komunalny przeznaczony do oddania w najem 2013-10-10
893 Wykaz nr 86/TBSP/2013 komunalna nieruchomość gruntowa zabudowana 2013-10-10
894 Przetarg nieograniczony - dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Obr. Stalingradu w Szczecinie 2013-10-10
895 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
896 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
897 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali własność Gmina Szczecin 2013-10-09
898 Przetargi ustne ograniczone na dzierżawę terenów własność Gmina Szczecin z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2013-10-07
899 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-10-04
900 Wykaz nr 83/TBSP/2013 komunalny lokal użytkowy 2013-09-18
901 Wykaz nr 84/TBSP/2013 dot.komunalnych garaży do oddania w najem 2013-09-18