Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi

Przetargi - Archiwum


l.p. Tytuł Data Publikacji
1 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-09-02
2 Wykaz nr 28/TBSP/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-08-17
3 Przetarg nieograniczony - Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u. 2020-08-07
4 Wykaz nr 27/TBSP/2020 z 28 lipca 2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-08-06
5 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-07-27
6 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-07-16
7 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-07-16
8 Wykaz nr 25/TBSP/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-07-08
9 Wykaz nr 24/TBSP/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garazu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-07-08
10 Wykaz nr 23/TBSP/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. oddanie w dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-06-30
11 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana i eksploatacja wodomierzy 2020-06-24
12 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie oddziału TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2020-06-18
13 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-06-15
14 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o. o. w Szczecinie 2020-06-04
15 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego PIŁSUDSKIEGO 24 C m.10 2020-06-04
16 Przetarg nieograniczony - Remont i docieplenie budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Rymarskiej 46 2020-06-01
17 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych na czas okreslony do 3 lat 2020-05-26
18 Wykaz nr 22/TBSP/2020 oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-05-25
19 Wykaz nr 20/TBSP/2020 z dnia 11 maja 2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych należących do GMS 2020-05-18
20 Wykaz nr 21/TBSP/2020 z dnia 11 maja 2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2020-05-18
21 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie druków dla celów obsługi budynków zarządzanych i administrowanych przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2020-05-15
22 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o. o. w Szczecinie 2020-05-15
23 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana pieców gazowych 2020-05-14
24 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-05-08
25 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali położonych przy ul. Sowińskiego należących do TBSP 2020-05-06
26 Przetarg nieograniczony - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic oraz prace remontowe w piwnicy oficyny przy ul. Śląskiej 54 w Szczecinie 2020-04-27
27 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2020-04-24
28 Wykaz nr 19/TBSP/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2020-04-17
29 Wykaz nr 17/TBSP/2020 z dnia 18.03.2020 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garazu należącego do GMS 2020-03-25
30 Wykaz nr 16/TBSP/2020 z dnia 18.03.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2020-03-25
31 Wykaz nr 18/TBSP/2020 z dnia 18.03.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2020-03-25
32 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do Gminy Miasto Szczecin. 2020-03-25
33 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2020-03-24
34 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie prac konserwacyjnych dekarsko-blacharskich 2020-03-19
35 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Głowackiego i ul. Sowińskiego należących do TBSP 2020-03-09
36 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-03-09
37 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana i eksploatacja wodomierzy 2020-03-04
38 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do GMS z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2020-03-04
39 Wykaz nr 15/TBSP/2020 z 21.02.2020 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu należącego do GMS 2020-02-27
40 Wykaz nr 14/TBSP/2020 z dnia 24.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do GMS 2020-02-27
41 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do GMS. 2020-02-24
42 Wykaz nr 13/TBSP/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-19
43 Wykaz nr 12/TBSP/2020 z dnia 12.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-19
44 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2020-02-14
45 Wykaz nr 11/TBSP/2020 z dnia 07.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-13
46 Wykaz nr 10/TBSP/2020 z dnia 07.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-13
47 Ogłoszenie tablicowe - Utrzymanie trawników i przycinanie żywopłotów 2020-02-11
48 Wykaz nr 9/TBSP/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-11
49 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 40/8 2020-02-06
50 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP położonych przy ul. Sowińskiego i ul. Głowackiego 2020-02-06
51 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-02-06
52 Wykaz nr 8/TBSP/2020 z dnia 03.02.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-06
53 Wykaz nr 7/TBSP/2020 z dnia 03.02.2020 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-06
54 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2020-02-05
55 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego 2020-02-05
56 Wykaz nr 6/TBSP/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2020-01-30
57 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2020-01-23
58 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2020-01-23
59 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2020-01-22
60 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 5 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
61 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 8 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
62 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 8 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
63 Wykaz nr 5/TBSP/2020 z dnia 10.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-21
64 Informacja o unieważnieniu wykazu 2020-01-20
65 Wykaz nr 3/TBSP/2020 z dnia 8.01.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-20
66 Wykaz nr 4/TBSP/2020 z dnia 8.01.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-20
67 Ogłoszenie tablicowe - ,,Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów.” 2020-01-17
68 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-01-17
69 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowych położonych prz ul. Głowackiego i Sowińskiego w Szczecinie 2020-01-17
70 Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż wyposażenia techniki scenicznej wraz z nagłośnieniem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej 2020-01-15
71 Wykaz nr 2/TBSP/2020 z dnia 02.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-13
72 Wykaz nr 1/TBSP/2020 z dnia 02.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-13
73 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-12-27
74 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów w lokalach mieszkalnych w zasobach Gminy Miasto Szczecin 2019-12-20
75 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 30/8 2019-12-19
76 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-12-19
77 Wykaz nr 35/TBSP/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-12-18
78 Wykaz nr 34/TBSP/2019 dot. wydzierżawienia cz. działki w trybie bezprzetargowym 2019-12-06
79 Wykaz nr 33/TBSP/2019 dot. oddania w najem garażu w trybie bezprzetargowym 2019-12-02
80 Wykaz nr 32/TBSP/2019 z dnia 18.11.2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2019-11-25
81 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-25
82 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-25
83 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP położonych przy ul. Kusocińskiego i Sowińskiego 2019-11-21
84 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-11-21
85 Przetarg nieograniczony - Wykonanie koncepcji architektonicznej I i II etapu oraz dokumentacji I etapu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie 2019-11-19
86 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-19
87 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-19
88 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-11-18
89 Przetarg nieograniczony - Wykonanie koncepcji architektonicznej I i II etapu oraz dokumentacji I etapu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie 2019-11-12
90 Wykaz nr 31/TBSP/2019 z dnia 04 listopada 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-12
91 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 30/8 2019-10-23
92 Wykaz nr 30/TBSP/2019 z dnia 11.10.2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-22
93 Wykaz nr 29/TBSP/2019 z dnia 11.10.2019 r. oddanie w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-22
94 Wykaz nr 28/TBSP/2019 z dnia 3 października 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-21
95 Wykaz nr 27/TBSP/2019 z dnia 3 października 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-21
96 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2019-10-16
97 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu z przeznaczeniem pod handel choinkami 2019-10-15
98 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-15
99 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-10-11
100 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-10-11
101 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2019-10-03
102 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-10-02
103 Wykaz nr 26/TBSP/2019 r. oddanie w najem na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-27
104 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-09-20
105 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-20
106 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-20
107 Wykaz nr 24/TBSP/2019 oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3 komunalnego gruntu 2019-09-19
108 Wykaz nr 25/TBSP/2019 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-19
109 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-09-18
110 Wykaz nr 22/TBSP/2019 z dnia 05.09.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-12
111 Wykaz nr 23/TBSP/2019 z dnia 05.09.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-12
112 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do TBSP 2019-09-06
113 Przetarg nieograniczony - Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46 2019-08-30
114 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2019-08-29
115 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych Głowackiego - Sowińskiego 2019-08-22
116 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 front w Szczecinie 2019-08-20
117 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-20
118 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana i dzierżawa wodomierzy 2019-08-09
119 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rayskiego 16/4 2019-08-09
120 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-08-09
121 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Bałuki 22/7a 2019-08-08
122 Ogłoszenie tablicowe - Dezynsekcja i dezynfekcja obiektów oraz odstraszanie ptaków i innych zwierząt 2019-08-08
123 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Rayskiego 17/4 2019-08-08
124 Wykaz nr 21/TBSP/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
125 Wykaz nr 20/TBSP/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
126 Wykaz nr 18/TBSP/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
127 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-08-08
128 Wykaz nr 19/TBSP/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-07
129 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Rayskiego 24 w Szczecinie 2019-08-02
130 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do TBSP 2019-07-31
131 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. BAŁUKI 12, 13 2019-07-25
132 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 front w Szczecinie 2019-07-25
133 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Rayskiego 25 front w Szczecinie 2019-07-25
134 Przetarg nieograniczony - Budowa VI etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2019-07-25
135 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Jagiellońskiej 15/7 w Szczecinie 2019-07-23
136 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne murowo – tynkarskie i malarskie 2019-07-23
137 Ogłoszenie tablicowe - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych 2019-07-22
138 Wykaz nr 17/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
139 Wykaz nr 16/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
140 Wykaz nr 15/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
141 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-07-19
142 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-07-18
143 Ogłoszenie tablicowe - remont klatek schodowych 2019-07-17
144 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-07-17
145 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/4 2019-07-17
146 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2019-07-17
147 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2019-07-16
148 Ogłoszenie tablicowe - Dezynsekcja i dezynfekcja obiektów oraz odstraszanie ptaków i innych zwierząt 2019-07-15
149 Przetarg nieograniczony - Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46 2019-07-10
150 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-06-27
151 Przetarg nieograniczony - Wywóz nieczystości płynnych 2019-06-25
152 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-06-17
153 Przetarg nieograniczony - wykonywanie modernizacji lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-06-14
154 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2019-06-11
155 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2019-06-10
156 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 35A 2019-06-05
157 Wykaz Nr 14/TBSP/2019 z dnia 29 maja 2019 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-31
158 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2019-05-29
159 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-23
160 Wykaz nr 13/TBSP/2019z dnia 16.05.2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-20
161 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2019-05-15
162 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
163 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
164 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
165 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-05-07
166 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
167 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
168 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
169 Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody 2019-04-30
170 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2019-04-24
171 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana okien połaciowych w trzech lokalach 2019-04-19
172 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2019-04-17
173 Ogłoszenie tablicowe - Całoroczne sprzątanie Deptaku Bogusława 2019-04-17
174 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-04-17
175 Ogłoszenie tablicowe - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych 2019-04-16
176 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie przeglądów gazowych 2019-04-15
177 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu 2019-04-11
178 Wykaz nr 12/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
179 Wykaz nr 11/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
180 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-04-09
181 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2019-04-05
182 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2019-03-21
183 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym ma najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2019-03-21
184 Wykaz nr 10/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
185 Wykaz nr 7/TBSP/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
186 Wykaz Nr 8/TBSP/2019 z dnia 05 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-13
187 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-12
188 Wykaz Nr 9/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-11
189 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2019-02-27
190 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2019-02-27
191 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2019-02-22
192 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP 2019-02-22
193 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2019-02-19
194 Wykaz nr 6/TBSP/2019 z dnia 13.02.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-19
195 Wykaz nr 5/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
196 Wykaz nr 4/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
197 Przetarg nieograniczony - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach przy ul. Bałuki 23 w Szczecinie 2019-02-15
198 Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody 2019-02-14
199 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego 2019-02-14
200 Wykaz nr 3/TBSP/2019 z dnia 05.02.2019 r. o oddaniu w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-11
201 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
202 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
203 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów w lokalach mieszkalnych w zasobach Gminy Miasto Szczecin 2019-02-04
204 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-25
205 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w kw. 22 należących do TBSP 2019-01-25
206 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBSP 2019-01-23
207 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 90 2019-01-17
208 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bałtyckiej 27 2019-01-16
209 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową BUKOVASPORT przy ul. Skalistej w Szczecinie 2019-01-15
210 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-15
211 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-14
212 Wykaz nr 2/TBSP/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
213 Wykaz nr 1/TBSP/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
214 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-09
215 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy 2019-01-08
216 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-01-08
217 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych 2019-01-08
218 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-12-27
219 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-12
220 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Gryfińskiej 2018-12-10
221 Wykaz nr 44/TBSP/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-03
222 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-11-29
223 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-11-27
224 Wykaz nr 43/TBSP/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę na czas określony w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy nieruchomość należącą do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-26
225 Ogłoszenie o przetarg ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-11-23
226 Wykaz nr 42/TBSP/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-22
227 Wykaz nr 41/TBSP/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-19
228 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej 86 2018-11-16
229 Wykaz nr 40/TBSP/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-15
230 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41 2018-11-07
231 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26 2018-11-07
232 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
233 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
234 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
235 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
236 Przetarg nieograniczony - BUKOVASPORT przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie 2018-11-05
237 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-29
238 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-29
239 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/6 2018-10-25
240 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/9 2018-10-25
241 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6/1A 2018-10-24
242 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41/3 2018-10-24
243 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-10-24
244 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9/4 2018-10-24
245 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41 2018-10-16
246 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-15
247 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26 2018-10-12
248 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9 2018-10-12
249 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6 2018-10-12
250 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-10-11
251 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-11
252 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-11
253 Wykaz nr 39/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
254 Wykaz nr 38/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
255 Wykaz nr 36/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
256 Wykaz nr 37/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
257 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-08
258 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na lokalizację garażu tymczasowego 2018-10-04
259 Ogłoszenie tablicowe - Dostosowanie wielobranżowej dokumentacji po modernizacji 2018-10-04
260 Wykaz nr 35/TBSP/2018 z dnia 25 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-02
261 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin na okres do trzech lat 2018-09-24
262 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-24
263 Wykaz nr 34/TBSP/2018 z dnia 14 września 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-20
264 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie przeglądów gazowych 2018-09-19
265 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 2018-09-17
266 Wykaz nr 32/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
267 Wykaz nr 33/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
268 Wykaz nr 30/TBSP/2018 z dnia 03 wrzesnia 2018 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-10
269 Wykaz nr 31/TBSP/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-07
270 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-09-06
271 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 35A 2018-09-04
272 Wykaz nr 28/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-03
273 Wykaz nr 29/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu położonego na terenie Miasta Szczecin 2018-09-03
274 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-21
275 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-20
276 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przybrzeżnej 8 2018-08-10
277 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przebrzeżnej 8 2018-08-10
278 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-08
279 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
280 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
281 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
282 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
283 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
284 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dziewięciu łazienek z WC 2018-08-02
285 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
286 Wykaz nr 27/TBSP/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntów należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-01
287 Wykaz nr 26/TBSP/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-27
288 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-07-19
289 Wykaz nr 25/TBSP/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-19
290 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o. o. w Szczecinie 2018-07-18
291 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-18
292 Przetarg nieograniczony - Budowa V etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2018-07-17
293 Wykaz nr 24/TBSP/2018 r. z dnia 05 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-12
294 Przetarg nieograniczony - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-07-11
295 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad budową I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-07-09
296 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-09
297 Wykaz nr 23/TBSP/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-04
298 Wykaz nr 20/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
299 Wykaz nr 21/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
300 Wykaz nr 22/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
301 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
302 Roboty zduńskie - Roboty zduńskie 2018-06-27
303 Wykaz nr 19/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
304 Wykaz nr 18/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
305 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana wodomierzy 2018-06-20
306 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2018-06-13
307 Ogłoszenie tablicowe - Termomodernizacja budynku przy ul. Sołtysiej 5 w Szczecinie 2018-06-13
308 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-06-05
309 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Śląska 41/3 2018-06-05
310 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2018-06-05
311 Wykaz nr 17/TBSP/2018 zdnia 23 maja 2018 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-30
312 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-05-29
313 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-05-24
314 Wykaz nr 16/TBSP/2018 z dnia 07 maja 2018 r. oddanie w najem do dnia 31 grudnia 2020 r. w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Szczecin na rzecz organizacji pożytku publicznego 2018-05-10
315 Wykaz nr 15/TBSP/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-09
316 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-07
317 Wykaz nr 14/TBSP/2018 oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu na terenie Miasta Szczecin 2018-05-04
318 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
319 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w sześciu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
320 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
321 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
322 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miaso Szczecin 2018-04-27
323 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-04-26
324 Ogłoszenie tablicowe - remont elewacji wraz z dociepleniem budynku 2018-04-24
325 Ogłoszenie tablicowe - prace dekarsko-blacharskie 2018-04-23
326 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-04-23
327 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji 2018-04-17
328 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-04-17
329 Przetarg nieograniczony - Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-04-13
330 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
331 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
332 Wykaz nr 13/TBSP/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do GMS 2018-04-09
333 Odwołanie przetargu na sprzedaż łacznie czterech nieruchomości gruntowych 2018-04-06
334 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu czterech klatek schodowych 2018-04-04
335 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana piasku w piaskownicach 2018-04-04
336 Wykaz nr 12/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
337 Wykaz nr 11/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
338 Wykaz nr 10/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-04-04
339 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-03-29
340 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego 2018-03-26
341 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-03-26
342 Wykaz nr 9/TBSP/2018 z dnia 12 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-03-19
343 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-03-16
344 Wykaz nr 8/TBSP/2018 dot. najmu garażu własność GMS w drodze przetargu ograniczonego 2018-03-09
345 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 2018-03-05
346 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-03-05
347 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-02-26
348 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2018-02-23
349 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2018-02-23
350 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz łącznie czterech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych 2018-02-21
351 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
352 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
353 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
354 Wykaz nr 6/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
355 Wykaz nr 7/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
356 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie dwóch niżej wymienionych lokali mieszkalnych 2018-02-14
357 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu 2018-02-14
358 Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2018-02-13
359 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsc postojowych 2018-02-12
360 Przetarg nieograniczony - opracowanie aneksu do wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy kamienicy przy ul. Ks.Bogusława X 52 2018-02-07
361 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla czterech budynków 2018-02-05
362 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
363 Wykaz nr 5/TBSP/2018 z dnia 31 stycznia 2018 oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
364 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji 2018-02-02
365 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
366 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
367 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Jagiellońskiej 7 oficyna w Szczecinie 2018-01-31
368 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla pięciu budynków 2018-01-30
369 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Monte Cassino 4 Front w Szczecinie 2018-01-29
370 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-01-29
371 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Jagiellońskiej 9 oficyna, L. Rayskiego 28 oficyna prawa oraz L. Rayskiego 28 oficyna lewa w Szczecinie 2018-01-24
372 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Oficerskiej 15 w Szczecinie 2018-01-24
373 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji klimatyzatorów stałych i przenośnych 2018-01-24
374 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji centrali wentylacyjnej 2018-01-24
375 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
376 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
377 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 2018-01-22
378 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Słupskiej 6 w Szczecinie 2018-01-22
379 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Kaszubskiej 65 oficyna w Szczecinie 2018-01-22
380 Wykaz nr 3/TBSP/2018 r. z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
381 Wykaz nr 4/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
382 Wykaz nr 2/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenie gospodarcze należące do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
383 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Gryfińskiej 142 oraz Rydla 74 w Szczecinie 2018-01-19
384 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 oficyna 2018-01-19
385 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego ( użytkowego) 2018-01-19
386 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 16 i 17 w Szczecinie 2018-01-18
387 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 11 i 12 w Szczecinie 2018-01-18
388 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 6 i 9 w Szczecinie 2018-01-17
389 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 1B i 10 w Szczecinie 2018-01-17
390 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
391 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
392 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych przy w Szczecinie 2018-01-11
393 Przetarg nieograniczony - wykonywanie remontów lokali mieszkalnych 2018-01-11
394 Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej 2018-01-11
395 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Batalionów Chłopskich 89 w Szczecinie 2018-01-10
396 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Białej 3 i Kruszcowej 22 w Szczecinie 2018-01-10
397 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2018-01-10
398 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-10
399 Wykaz nr 1/TBSP/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Sczzecin 2018-01-10
400 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Dmowskiego 16 i 55 w Szczecinie 2018-01-09
401 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-09
402 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2018-01-08
403 Wykaz nr 29/TBSP/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. o oddaniu w najem pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-01-08
404 Przetarg niegoraniczony - prace konserwacyjne elektryczne 2018-01-04
405 Ogłoszenie tablicowe - Świadczenie usług konserwacyjnych dźwigów osobowych i platformowych 2017-12-21
406 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego 2017-12-20
407 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-12-13
408 Wykaz nr 28/TBSP/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-12-11
409 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-12-01
410 Wykaz nr 27/TBSP/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-30
411 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
412 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
413 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZTERECH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE 2017-11-24
414 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-23
415 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-20
416 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat należącej do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-20
417 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie druków blankietów 2017-11-20
418 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym (piwnica) 2017-11-15
419 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie izolacji pionowej piwnic wraz z uzupełnieniem tynku na elewacji do I piętra 2017-11-14
420 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
421 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
422 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
423 Ogłoszenie tablicowe - Inwentaryzacja gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych 2017-11-09
424 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-09
425 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w ośmiu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-07
426 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2017-10-31
427 Wykaz nr 26/TBSP/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2017-10-30
428 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-10-23
429 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji 2017-10-20
430 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-10-17
431 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych 2017-10-10
432 Wykaz nr 25/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-10-10
433 Wykaz nr 24/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
434 Wykaz nr 23/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
435 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego 2017-10-09
436 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2017-10-06
437 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-10-06
438 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie 2017-10-06
439 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-10-06
440 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-09-27
441 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-09-25
442 Wykaz Nr 20/TBSP/2017 z dnia 05 września 2017 r. w sprawie wydzieżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-09-18
443 Wykaz Nr 21/TBSP/2017 z dnia 06 września 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-09-18
444 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
445 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
446 Wykaz nr 22/TBSP/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-09-15
447 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych w Szczecinie z przeznaczeniem pod handel choinkami 2017-09-12
448 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-09-11
449 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-09-08
450 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-09-08
451 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu trzech klatek schodowych 2017-09-06
452 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z wyminą pionów zimnej wody oraz naprawą systemu wentylacji 2017-09-06
453 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-09-01
454 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w dwóch budynkach 2017-08-31
455 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów należących do GMS z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2017-08-23
456 Ogłoszenie tablicowe - Załadunek, wywóz oraz utylizacja odpadów komunalnych 2017-08-17
457 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych, przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-08-14
458 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 38/13a 2017-08-14
459 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy należący do GMS 2017-08-14
460 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-08-14
461 Ogłoszenie tablicowe - remont trzech klatek schodowych 2017-08-14
462 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-08-14
463 Ogłoszenie tablicowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad adaptacją lokalu użytkowego 2017-08-10
464 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-08-02
465 Wykaz nr 18/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat gruntu należącego do GMS 2017-08-02
466 Wykaz nr 17/TBSP/2017 z dnia 21 lipca 2017 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-07-28
467 Wykaz nr 19/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-26
468 Wykaz Nr 16/TBSP/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-24
469 Ogłoszenie tablicowe - opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia 2017-07-21
470 Przetarg nieograniczony - Budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2017-07-20
471 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża 2017-07-19
472 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
473 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
474 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w trzech budynkach 2017-07-18
475 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego w zasobach będących własnością TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2017-07-14
476 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-13
477 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-07-12
478 Wykaz nr 13/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-07-12
479 Wykaz nr 14/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego komunalnych lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-07-12
480 Wykaz nr 15/TBSP/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntu pod garaż tymczasowy należącego do GMS 2017-07-12
481 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-10
482 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność GMS 2017-07-10
483 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
484 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
485 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
486 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
487 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2017-07-06
488 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-05
489 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
490 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
491 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby 2017-06-26
492 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-06-19
493 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-14
494 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-06-08
495 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2017-06-07
496 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-02
497 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-05-26
498 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBSP 2017-05-26
499 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-05-25
500 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-25
501 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-05-25
502 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2017-05-23
503 Wykaz nr 11/TBSP/2017 z dnia 16 maja 2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-05-23
504 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-05-17
505 Wykaz nr 10/TBSP/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-17
506 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne murowo-tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.  2017-05-15
507 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-05-15
508 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne ślusarskie w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-11
509 Ogłoszenie tablicowe 2017-05-09
510 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-05-08
511 Ogłoszenie tablicowe - ochrona garażu 2017-05-05
512 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-04
513 Wykaz nr 6/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
514 Wykaz nr 7/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
515 Wykaz nr 8/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
516 Wykaz nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu będącego własnością GMS 2017-05-04
517 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-28
518 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie Oddziału TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-04-28
519 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-27
520 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-25
521 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
522 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
523 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
524 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-04-06
525 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-04
526 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-04-03
527 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-04-03
528 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-04-03
529 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-31
530 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-30
531 Przetarg nieograniczony - Koszenie trawników i cięcie żywopłotów 2017-03-28
532 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ –BUDYNKU I DZIAŁKI GRUNTU NR 6/29 O POW. 0,0367 HA, NA KTÓREJ JEST ON POSADOWIONY, POŁOŻONYCH PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 7B W SZCZECINIE 2017-03-27
533 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2017-03-24
534 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-21
535 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-20
536 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-16
537 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w siedmiu budynkach mieszkalnych 2017-03-15
538 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-13
539 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-10
540 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych 2017-03-10
541 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-01
542 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w czterech budynkach mieszkalnych 2017-03-01
543 Wykaz nr 3/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych będących własnością GMS 2017-02-27
544 Wykaz nr 4/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu będącego własnością GMS 2017-02-27
545 Wykaz nr 5/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaży będących własnością GMS 2017-02-27
546 Ogłoszenie tablicowe 2017-02-24
547 Wykonanie przestawienia minimum 45 szt. maksimum 62 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 15 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-02-24
548 Wykonanie adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora 2017-02-15
549 Ogłoszenie tablicowe - prace konserwacyjne instalacji elektrycznej 2017-02-14
550 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych 2017-02-13
551 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2017-02-09
552 Przetarg ograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2017-02-03
553 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w dziewięciu budynkach mieszkalnych 2017-01-23
554 Wykaz nr 2/TBSP/2017 gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin 2017-01-20
555 Zakup energii elektrycznej 2017-01-18
556 Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-01-13
557 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie przeglądów instalacji gazowych 2017-01-11
558 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
559 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
560 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, NA OKRES DO TRZECH LAT 2017-01-04
561 OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2016-12-30
562 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-29
563 Wykaz nr 29/TBSP/2016 dot. gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-16
564 Wykaz nr 28/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-08
565 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-08
566 Wykaz nr 26/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-24
567 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży komunalnych 2016-11-24
568 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego własność GMS 2016-11-24
569 Wykaz nr 27/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2016-11-24
570 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Szczcinie przy ul. Ks. Bogusława X 51 przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań 2016-11-24
571 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych garaży 2016-11-24
572 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego 2016-11-24
573 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych i pom.gospodarczych 2016-11-24
574 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-11-18
575 Wykaz nr 25/TBSP/2016 dot. wydzierżawienia gruntów komunalnych w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-16
576 Wykaz nr 24/TBSP/2016 dot.zmiany przeznaczenia dzierżawionego gruntu 2016-11-16
577 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2016-11-09
578 Wykaz nr 23/TBSP/2016 najem komunalnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym 2016-11-09
579 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-11-04
580 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech wymienionych nieruchomości 2016-10-26
581 OSTATNIE MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 2016-10-25
582 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sowińskiego, Kusocińskiego, Głowackiego 2016-10-14
583 Wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u. w trzech budynkach przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2016-10-13
584 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-26
585 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-09-26
586 Docieplenie ścian i remont budynku mieszkalnego przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie 2016-09-22
587 Ogłoszenie tablicowe 2016-09-15
588 Wykaz nr 22/TBSP/2016 dot. lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2016-09-14
589 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-09-14
590 Wykaz nr 20/TBSP/2016 dot. pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-09-14
591 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wody zimnej oraz termomodernizacji 2016-09-12
592 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ks. Bogusława X 51 2016-09-12
593 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 6/29 połozonej przy al. Woj. Polskiego 7b 2016-09-07
594 Wykaz 19/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-05
595 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 34/23 Slaska 2016-09-01
596 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. ks. Bogusława X 51 2016-08-25
597 Wykaz nr 18/TBSP/2016 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 2016-08-18
598 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 9 2016-08-17
599 Wykaz nr 17/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych na najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-29
600 Wykaz nr 14/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
601 Wykaz nr 15/TBSP/2016 dot. komunalnych garazy przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-26
602 Ogłoszenie o przetargu na najem miejsc postojowych w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-26
603 Wykaz nr 13/TBSP/2016 dot.wydzierżawienia gruntów w drodze bezprzetargowej 2016-07-26
604 Wykaz nr 16/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
605 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-07-26
606 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży wł. TBSP 2016-07-19
607 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2016-07-18
608 Ogłoszenie tablicowe 2016-07-14
609 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 212 2016-07-13
610 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-13
611 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 2016-07-11
612 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego 2016-06-27
613 Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2016-06-15
614 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-13
615 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
616 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych wł. GMS 2016-06-08
617 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2016-06-08
618 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
619 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej ( tzw. Grota) 2016-06-08
620 Wykaz nr 12/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego oddania w dzierżawę gruntu komunalnego 2016-06-07
621 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-03
622 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem ul. Nastrojowa 2016-06-03
623 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2016-06-03
624 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-06-03
625 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-06-03
626 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 9 2016-06-03
627 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu Jagiellońska 90 2016-06-01
628 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-06-01
629 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-23
630 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
631 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
632 Wykaz nr 9/TBSP/2016 gruntów komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
633 Wykaz nr 11/TBSP/2016 dot. komunalnego gruntu zabudowanego przeznaczonego do wydzierżawienia 2016-05-18
634 Wykaz nr 5/TBSP/2016 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
635 Wykaz nr 8/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
636 Wykaz nr 7/TBSP/2016 dot. komunalnego obiektu przeznaczonego do oddania w najem 2016-05-18
637 Wykaz nr 10/TBSP/2016 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
638 Wykaz nr 6/TBSP/2016 dot. komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2016-05-18
639 Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie 2016-05-13
640 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
641 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
642 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży komunalnych 2016-05-09
643 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
644 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
645 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2016-04-29
646 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-29
647 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu Gwarna - Nastrojowa 2016-04-28
648 Prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie. 2016-04-28
649 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-27
650 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Więckowskiego 7 2016-04-21
651 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali 2016-04-21
652 Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża "TBS Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-04-19
653 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-04-18
654 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
655 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
656 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
657 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
658 Wykaz nr 3/TBSP/2016 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-04-12
659 Wykaz nr 4/TBSP/2016 garaże komunalne w trybie przetargu nieograniczonego 2016-04-12
660 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu wraz z pawilonem Nastrojowa 2016-04-12
661 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
662 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
663 Wykonanie przestawienia minimum 46 szt. maksimum 51 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 12 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-05
664 Wykaz nr 2/TBSP/2016 dot. dzierżawy gruntu Łubinowa 80 2016-03-24
665 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali 2016-03-18
666 Wykaz 1/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego wynajęcia lokalu 2016-03-16
667 Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2016-03-10
668 przeprowadzki i eksmisje najemców 2016-03-04
669 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-02-24
670 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 11 2016-02-24
671 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
672 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
673 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu oraz pawilonu handlowego 2016-02-24
674 Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u. 2016-02-18
675 Wykaz lokali użytkowychprzy ul. Śląskiej przeznaczonych do najmu 2016-01-20
676 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2016-01-13
677 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-01-13
678 Przetarg nieograniczony - Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew 2016-01-08
679 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego Biała 6 2015-12-22
680 Przetarg ustny nieograniczony na najem Obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-12-22
681 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Grota 2015-12-22
682 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej 51-54 2015-12-18
683 Wykaz nr 27/2015 dot. komunalnego pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem 2015-12-04
684 Wykaz nr 24/TBSP/2015 dot. garaży własność Gmina Miasto Szczecin przetarg nieograniczony 2015-12-01
685 Wykaz nr 23/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
686 Wykaz nr 25/TBSP/2015 dot. garazy wł. gmina Miasto Szczecin przetarg ograniczony 2015-12-01
687 Wykaz nr 22/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
688 Wykaz nr 26/TBSP/2015 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
689 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej w Szczecinie 2015-11-19
690 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-11-16
691 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
692 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym 2015-11-09
693 Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-11-09
694 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc w garażu Jagiellońska 90 2015-11-09
695 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
696 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Bogusława X 51 2015-11-09
697 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-11-09
698 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-11-09
699 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP 2015-11-06
700 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod umieszczenie reklamy 2015-11-02
701 Wykaz nr 21/TBSP/2015 nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-10-12
702 Najem terenu z pawilonem handlowym Nastrojowa 2015-10-05
703 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-10-05
704 Przetarg nieograniczony - KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. 2015-10-05
705 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego przy ul. Bogusława X 51 LU2 2015-10-02
706 Odwołanie przetargu na najem lokali użytkowych własność Gmina miasto Szczecin w części dot. Młodzieży Polskiej 28 2015-09-29
707 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-09-25
708 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
709 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-09-25
710 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
711 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7 2015-09-25
712 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-09-25
713 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-09-23
714 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-09-08
715 WYKAZ Nr 20/TBSP/2015 2015-09-01
716 WYKAZ Nr 19/TBSP/2015 2015-09-01
717 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-08-26
718 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży 2015-08-26
719 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych 2015-08-26
720 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży 2015-08-26
721 Roboty budowlane - Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2015-08-25
722 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2015-08-05
723 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-07-31
724 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 7 2015-07-31
725 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-31
726 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2015-07-22
727 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-22
728 przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2015-07-22
729 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-07-21
730 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-07-21
731 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym przy ul. Nastrojowej 2015-07-21
732 Wykaz nr 18/TBSP/2015 dot.garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2015-07-20
733 Wykaz nr 19/TBSP/2015 dot.pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do oddania w najemi 2015-07-20
734 Wykaz 16/TBSP/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2015-07-20
735 Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych 2015-07-20
736 Wykaz nr 20/TBSP/2015 dot. komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-07-20
737 Wykaz nr 15/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2015-07-20
738 Przetarg nieograniczony - Termomomodernizacja oraz usprawnienie instalacji CO, CWU w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie 2015-07-07
739 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-07-02
740 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2015-06-29
741 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-06-25
742 Odwołanie przetargu na najem lokalu uzytkowego przy ul. ks. Bogusława X 51 2015-06-25
743 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego w kwartale 22 2015-06-23
744 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych własność TBSP 2015-06-23
745 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-06-23
746 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-06-23
747 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS 2015-06-23
748 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu warz z pawilonem handlowym własność TBSP 2015-06-23
749 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie oddziału TBS „Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-06-22
750 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
751 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
752 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
753 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-06-17
754 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
755 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
756 Przetarg nieograniczony - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obr. Stalingradu 21 w Szczecinie 2015-06-16
757 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklamy 2015-06-10
758 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-06-03
759 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-06-03
760 Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna 2015-05-28
761 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-05-22
762 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
763 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
764 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego Bogusława X 51 2015-05-22
765 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-05-22
766 Przetarg niegraniczony - docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obrońców Stalingradu 21 2015-05-22
767 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-05-22
768 Wykaz nr 14/TBSP/2015 komunalne pomieszczenie gospodarcze 2015-05-20
769 Wykaz nr 9/TBSP/2015 komunalny lokal użytkowy Oficerska 2015-05-20
770 Wykaz nr 11/TBSP/2015 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2015-05-20
771 Wykaz nr 13/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-05-20
772 Wykaz nr 12/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości komunalnej zabudowanej 2015-05-20
773 Wykaz nr 10/TBSP/2015 garaże komunalne przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2015-05-20
774 Wykaz nr 8/TBSP/2015 komunalne lokale użytkowe 2015-05-20
775 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali 2015-05-18
776 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-05-15
777 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-05-08
778 Wykaz nr 7/TBSP/2015 najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym 2015-05-06
779 Wykaz nr 6/TBSP/2015 dot. garażu przeznaczonego na najem w trybie bezporzetargowym 2015-04-27
780 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Bogusława X 51 własność TBSP 2015-04-23
781 Wykaz nr 5/TBSP/2015 nieruchomośc gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego 2015-04-20
782 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2015-04-10
783 Wykaz nr 4/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-30
784 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu do lat 3, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-03-27
785 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-03-26
786 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-03-26
787 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc TBSP 2015-03-26
788 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc TBSP 2015-03-26
789 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-03-26
790 Odwołanie przetargu na dzierżawę grunt Granitowa 45 2015-03-24
791 Wykaz nr 3/TBSP/2015 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2015-03-02
792 Wykaz nr 2/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-02
793 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu 2015-03-02
794 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-02-20
795 Przetarg ustny nieograniczony na najem z połączeniem lokali użytkowych Wojska Polskiego 53 2015-02-20
796 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Wojska Polskiego 2015-02-20
797 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-02-20
798 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-02-20
799 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-02-20
800 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-02-20
801 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat , własnosć Gmina Miasto Szczecin 2015-02-06
802 Odwołanie przetargu na dzierżawę gruntu Granitowa 45 2015-02-04
803 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-02-04
804 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
805 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-01-29
806 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
807 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
808 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
809 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-01-29
810 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2015-01-21
811 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 2015-01-16
812 Wykaz nr 1/TBSP/2015 dzierżawa gruntu komunalnego do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2015-01-16
813 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 lat 2015-01-16
814 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2015-01-16
815 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów pod lokalizację garaży tynczasowych 2015-01-16
816 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji CO i CW przy ul. Obr. Stalingradu 21 oficyna 2014-12-29
817 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-12-22
818 Wykaz nr 33/TBSP/2014 lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-12-08
819 Wykaz nr 34/TBSP/2014 gruntów przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 w trybie bezprzetargowym 2014-12-08
820 Wykaz nr 35/TBSP/2014 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2014-12-08
821 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali własność TBSP 2014-12-04
822 Wykaz nr 27/TBSP/2014 dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
823 Wykaz nr 29/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
824 Wykaz nr 23/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
825 Wykaz 26/TBSP/2014 nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
826 Wykaz nr 32/TBSP/2014 grunty z przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych do oddania w dzierżawe w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
827 Wykaz nr 24/TBSP/2014 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
828 Wykaz nr 28/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
829 Wykaz nr 25/ TBSP/2014 dot. pomieszczenia gospodraczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
830 Wykaz nr 30/TBSP/2014 dot gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
831 Wykaz nr 31/TBSP/2014 gruntyz przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych, do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
832 Przetarg nieograniczony -wykonanie instalacji co i cw przy ul. Dąbskiej w Szczecinie 2014-11-20
833 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-11-13
834 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-11-13
835 Przetarg ustny nieograniczony na najem wraz przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-11-13
836 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2014-10-30
837 Wykaz nr 23/TBSP/2014 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2014-10-27
838 Wykaz nr 22/TBSP/2014 teren komunalny dzirażawa bezprzetargowa 2014-10-24
839 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
840 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
841 Informacja o anulowaniu wykazów 2014-10-07
842 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych wraz z przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-10-01
843 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-10-01
844 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2014-09-24
845 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja przy ul. Obrońców Stalingradu 23 oficyna 2014-09-16
846 Wykaz nr 21/TBSP/2014 dot. lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-09-02
847 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe grunty komunalnego do lat trzech 2014-08-28
848 Wykaz 18/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2014-08-20
849 Wykaz nr 20/TBSP/2014 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych na najem 2014-08-20
850 Wykaz nr 19/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2014-08-20
851 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali wraz z przeprowadzaniem inwestycji scalenia lokali w jeden lokal 2014-08-18
852 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-08-18
853 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-08-14
854 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 2014-08-11
855 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 2014-08-11
856 przetarg ustny ograniczony na dzierżawe nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2014-08-07
857 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
858 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
859 Wykaz nr 15/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2014-07-17
860 Wykaz nr 16/TBSP/2014 dot.pomieszczeń przy Gdańskiej 16 przeznaczonych na najem 2014-07-17
861 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres do trzech lat. 2014-07-17
862 Wykaz nr 17/TBSP/2014 dot. najmu obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-07-17
863 Przetarg ustny nieograniczony n awydzierżawienie nieruchomości pod umieszczenie reklam 2014-07-16
864 Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2014-07-11
865 Wykaz nr 13/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów komunalnych 2014-07-10
866 Wykaz nr 14/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-07-10
867 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-06-30
868 Przetarg ustny nioegraniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-30
869 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-18
870 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-06-17
871 Wykaz nr 12/TBSP/2014 dotycząc wydzierżawienia gruntów własność Gmina Miasto Szczecin do lat 3 2014-06-12
872 Wykaz nr 11/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego terenów z przeznaczeniem pod lokalizacje garazy tymczasowych 2014-06-12
873 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2014-06-09
874 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie 2014-06-09
875 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc TBSP 2014-06-04
876 Wykaz nr 10/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w celu umieszczenia reklamy ( własność Gmina Miasto Szczecin) 2014-06-02
877 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garazu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2014-06-02
878 Przetar ustny ograniczony na najem garaż przy ul. Dziennikarskiej 9 własność TBSP 2014-06-02
879 Wykaz Nr 9/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu własność Gmina Miasto Szczecin 2014-06-02
880 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2014-05-23
881 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP pod lokalizację garażu tymczasowego 2014-05-23
882 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-05-23
883 Przetarg ograniczony - utrzymanie czystości 2014-05-14
884 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
885 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
886 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2014-04-28
887 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2014-04-28
888 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat ( "Grota") 2014-04-23
889 Wykaz nr 6/TBSP/2014 wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2014-04-08
890 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na okres do trzech lat 2014-04-07
891 Przetag ustny ograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
892 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
893 Wykaz nr 5/TBSP/2014 nieruchomośc gruntowa zabudowana przeznaczona do wydzierżawienia, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-03-28
894 Wykaz nr 7/TBSP/2014 pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin, przeznaczone na najem 2014-03-28
895 Wykaz nr 6/TBSP/2014 lokale użytkowe własnośc Gmina Szczecin przeznaczone na najem 2014-03-28
896 Wykaz nr 8/TBSP/2014 lokal użytkowy położony przy ul. Ofiicerskiej 1 przeznaczony do oddania w najemWYKAZ Nr 8/TBSP/ 2014 z dnia 24 ma 2014-03-28
897 Przetarg ustny ograniczony na najem garazu przy ul. Dziennikarskiej 9 2014-03-26
898 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 40: pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu i Śląską w Szczecinie - dokończenie 2014-03-21
899 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne ślusarskie 2014-03-19
900 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon Oddziału 2014-03-19
901 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon prawobrzeża 2014-03-19
902 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Prawobrzeże 2014-03-18
903 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Oddział 2014-03-18
904 Wykaz nr 3/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia gruntów pod garaże tymczasowe w drodze przetargu ograniczonego 2014-03-11
905 Wykaz nr 2/TBSP/2014 dot. dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże blaszane w drodze przetargu nieograniczonego 2014-03-11
906 Wykaz nr 4/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej 2014-03-11
907 Wykaz nr 1/TBSP/2014 bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów własność Gmina Szczecin 2014-03-07
908 Przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2014-03-04
909 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-03-04
910 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie na czas oznaczony 2014-02-28
911 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-02-20
912 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-02-10
913 Przetarg ustny nieograniczony na najej obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
914 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
915 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń położonych przy ul. Gdańskiej 16, własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
916 Wykaz nr 91/TBSP/2013 dot. wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-01-02
917 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-12-23
918 Wykaz 89/TBSP/2013 komunalne pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
919 Wykaz nr 88/TBSP/2013 komunalne lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
920 Wykaz 90/TBSP/2013 komunalny obiekt przy ul. Oficerskiej 1 przeznaczony do oddania w najem 2013-12-23
921 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego własność TBSP 2013-11-15
922 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu własnośc Gmina Szczecin 2013-10-30
923 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat 2013-10-30
924 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie oddziału TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2013-10-29
925 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
926 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
927 Wykaz nr 87/TBSP/2013 garaż komunalny przeznaczony do oddania w najem 2013-10-10
928 Wykaz nr 86/TBSP/2013 komunalna nieruchomość gruntowa zabudowana 2013-10-10
929 Przetarg nieograniczony - dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Obr. Stalingradu w Szczecinie 2013-10-10
930 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
931 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
932 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali własność Gmina Szczecin 2013-10-09
933 Przetargi ustne ograniczone na dzierżawę terenów własność Gmina Szczecin z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2013-10-07
934 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-10-04
935 Wykaz nr 83/TBSP/2013 komunalny lokal użytkowy 2013-09-18
936 Wykaz nr 84/TBSP/2013 dot.komunalnych garaży do oddania w najem 2013-09-18