Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie robót budowlanych pn: ,,Wykonanie druków dla celów obsługi budynków zarządzanych i administrowanych przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 (dot. 53/Z/17)

 

(21.04.2017r.) Zaproszenie