Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie usługi pn: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pięciu lokali mieszkalnych, polegającej na wydzieleniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych przy ul. Kruszcowej 22/1, 2, 3, ul. Przodowników Pracy 16/1, ul. Przodowników Pracy 55/5 w Szczecinie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

(dot. 106/Z/17)

 

(30.06.2017r.) Zaproszenie