Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody

Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie usługi pn.: ,,odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody

 (dot.5/Z/19)

 

(14.02.2019 r.) Zaproszenie

INFORMACJA

Zamawiający informuje, iż złożone oferty cenowe przewyższają kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zatem przedmiotowe postępowanie zostaje anulowane.