Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową, nadbudową i rozbudową kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie wraz z dostawami i montażem wyposażenia oraz prawem opcji

Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową, nadbudową i rozbudową kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie wraz z dostawami i montażem wyposażenia oraz prawem opcji

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11F

działając w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Bogusława 52
z siedzibą zarządu przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie usługi pn.:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową, nadbudową i rozbudową kamienicy
przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie

wraz z dostawami i montażem wyposażenia oraz prawem opcji”

 

(22.09.2020 r.) Zaproszenie

 

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejsza oferta cenowa wpłynęła od:

Obsługa Inwestycji Budowlanych INBUKO mgr inż. Konrad Opar, cena oferty: 115.989,00 zł brutto