Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe - prace dekarsko-blacharskie

Ogłoszenie tablicowe - prace dekarsko-blacharskie

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 24c,

reprezentowana przez: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie prac dekarsko-blacharskich

 (dot.72/Z/18)

 

MODYFIKACJA:

Zamawiający WM Piłsudskiego 24c, modyfikuje treść wzoru umowy, tj. zmianie ulega § 10, dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Aktualny wzór umowy poniżej:

WZÓR UMOWY

Ponadto, przedłuża się termin składania ofert - do 15.05.2018 r.

(23.04.2018 r.) Zaproszenie