Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża

Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie robót pn: „Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża, w budynkach mieszkalnych administrowanych i zarządzanych przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie”.

(dot.145/Z/17)

 

(19.07.2017r.) Zaproszenie