Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych

Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie robót pn.: ,,Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych

 (dot.82/Z/18)

 

(05.06.2018 r.) Zaproszenie

Modyfikacja:

Zamawiający infromuje, iż z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską, zmianie ulegają:

Rozdział II pkt 1 Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

"Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia – do końca marca 2019 r. - z zastrzeżeniem, że roboty zduńskie polegające na przestawieniu minimum 33 sztuk i postawieniu minimum 2 sztuk pieców kaflowych należy zakończyć do dnia 15.12.2018 r."

oraz Rozdział V pkt 1 Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

"Ofertę należy złożyć w kancelarii Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Winogronowa 11 F, w, w terminie do dnia 15.06.2018 r. do godz. 1530. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego".

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta cenowa. Oferta przekracza wartość zamówienia, wobec powyższego, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.