Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe - Wymiana piasku w piaskownicach

Ogłoszenie tablicowe - Wymiana piasku w piaskownicach

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie usługi pn: ,,Wymiana piasku w piaskownicach”.

(dot. 49/Z/18)

 

(04.04.2018 r.) Zaproszenie

INFORMACJA:

Zamawiający informuje, iż z Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, wykreśla się pkt 2 ppkt 12) i 13). Ponadto, zmianie ulega treść pkt 3 Zaproszenia, zdanie: "Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestu PZH z wpisem: "piasek przeznaczony do stosowania w piaskownicach i placach zabaw"", zastępuje się zdaniem: "Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu, że został dostarczony i rozsypany piasek płukany o grubości ziarna, tj. 0,2-2 mm".