Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe - Wymiana wodomierzy

Ogłoszenie tablicowe - Wymiana wodomierzy

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie robót pn.: ,,Wymiana wodomierzy

 (dot.76/Z/18)

 

(20.06.2018 r.) Zaproszenie

INFORMACJA:

Zamawiający informuje, iż:

1.  Zamówienie obejmuje wymianę wodomierz model ALTAIR V3 firmy Diehl Metering.

2. Wodomierze zimnej wody wymieniane będą  w stacjach cieplnych logotermach w   pozycji pionowej, znajdujących się na klatkach schodowych

3. Wodomierze muszą być kompatybilne z nakładkami IZAR CP

4.  Nakładka radiowa jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. Zdemontowaną nakładkę ze starego wodomierza, należy założyć na nowy wodomierz i dokonać programowania.  

5. Wykonywane protokoły w wersji papierowej i elektronicznej (edytowanej) muszą zamierać datę, adres lokalu, numer oraz stan wodomierza zdemontowanego a także numer i stan wodomierza zamontowanego.

6. Termin wykonania robót może zostać wydłużony maksymalnie do 15 września 2018r.

7. Zdemontowane wodomierzy należy przekazać do siedziby Spółki.