Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe - Załadunek, wywóz oraz utylizacja odpadów komunalnych

Ogłoszenie tablicowe - Załadunek, wywóz oraz utylizacja odpadów komunalnych

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie usługi pn: „Załadunek, wywóz oraz utylizacja wielkogabarytowych i niesegregowanych odpadów komunalnych”.

(dot.170/Z/17)

 

(17.08.2017 r.) Zaproszenie