Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 15/TBSP/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 15/TBSP/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin

                                                                                             WYKAZ Nr 15/TBSP/2018

                                                                                                z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony niżej wymieniony garaż murowany na terenie Miasta Szczecin:

 

 

L.p.

Położenie nieruchomości, księga wieczysta

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu

Powierzchnia

w m2

Sposób użytkowania

Opłata za najem wraz z należnym podatkiem VAT

1.

 

Kaszubska 58of

KW 27883

Działka nr 36/7

Obr. 1036 Śródmieście

G2

 

15,10 m² garaż

5,00 m² droga dojazdowa

 

 

 

garaż murowany kontynuacja umowy najmu

 

 

94,40 zł

miesięcznie

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 09 maja 2018 r. do dnia 29 maja 2018 r.