Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 18/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 18/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin

                                                                                             WYKAZ Nr 18/TBSP/2018

                                                                                                z dnia 20 czerwca 2018 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony niżej wymieniony garaż murowany na terenie Miasta Szczecin:

 

 

L.p.

Położenie nieruchomości, księga wieczysta

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu

Powierzchnia

w m2

Sposób użytkowania

Opłata za najem wraz z należnym podatkiem VAT

1.

 

Metalowa 69

SZ1S/00197991/2

Działka nr 22

Obr. 4122 Dąbie

brak

 

20,06 m² garaż

5,00 m² droga dojazdowa

 

 

 

garaż murowany kontynuacja umowy najmu

 

 

122,14 zł

miesięcznie

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 17 lipca 2018 r.