Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 1/TBSP/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 1/TBSP/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin

WYKAZ Nr 1/TBSP/2019

z dnia 03 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży (ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/m2

Wadium w zł

1.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95,

dz. nr 18/3

 

budynek K, wolnostojący, parterowy,  brama 7 i 8

111,80

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

        4,50

 

1.500,00

 

2.

Gryfińska 13/U/1

KW 21923

 

4038 Dąbie 38, dz. nr 15

parter,

piwnica

parter-92,98

piwnica-17,14

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         13,00

4.000,00

3.

Bałtycka 36 (oficyna)

KW 21443

SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie 89,

dz. nr 2

dz. nr 19

wolnostojący

141,36

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

3,00

1.000,00

4.

Koński Kierat 12/U2

KW 27259

 

1037 Śródmieście 37, dz. nr 17/1

parter, piwnica

58,72

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

3,00

500,00

5.

Walecznych 47

SZ1S/00198457/4

4076 Dąbie 76

dz. nr 96

parter, piwnica

parter–16,99

piwnica–119,11

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

4,00

1.200,00

6.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

 

I piętro   budynek D

 

pomieszczenie 23

10,86

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

3,00

300,00

7.

Jagiellońska 95/U front

SZ1S/000036863/0

1035 Śródmieście 35,

dz. nr 131

piwnica

21,47

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         5,00

300,00

8.

Kaszubska 20

SZ1S/00027880/9

1041 Śródmieście 41,       dz. nr 11/22

piwnica – oficyna  lewa

87,54

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

3,00

1.000,00

9.

Kaszubska 19 

SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41, dz. nr 69

 

parter, podwórze

50,35

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         3,00

400,00

10.

Leszczynowa 8, położenie gruntów Leszczynowa

SZ1S/00070427/2

4043 Dąbie 43 dz. nr 73/17

 

parter, budynek                 w podwórku

 

36,96

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

3,00

400,00

11.

Dmowskiego 21/1A/U

KW 25769

4135 Dąbie 135

  dz. nr 15/2

       parter

61,16

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         7,00

1.500,00

12.

Zwierzyniecka 27/1/U

SZ1S/00100278/2

4085 Dąbie,           dz. nr 25

      parter,

     piwnica

parter- 86,22

piwnica- 20,00

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

12,00

3.000,00

13.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

1095 Śródmieście 95,

dz. nr 18/3

      

parter, budynek G

47,56

 

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

7,00

1.000,00

14.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

 1095 Śródmieście 95,

dz. nr 18/3

parter,

budynek G

49,45

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

7,00

1.000,00

15.

Mariacka 4a/U4

SZ1S/00131786/2

 

1037 Śródmieście

dz. nr 18/19

I piętro

46,71

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

23,00

 

3.000,00

 

16.

Kaszubska 3/U6

SZ1S/00036866/1

 

1035 Śródmieście

dz. nr 117

I piętro

135,92

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

12,00

 

4.000,00

 

17.

Biała 5

KW 25761

 

4126 Dąbie 126 dz. nr 11

parter

9,80

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

 

100,00

 

18.

Dmowskiego 101A

SZ1S/00140147/7

4135 Dąbie

dz. nr 2/20

parter

8,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

19.

Krzemienna 24

SZS/00025633/9

 

4121 Dąbie

Dz. nr 20

parter

11,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

20.

Żwirowa 1

KW 25761

 

4133 Dąbie 133

dz. nr 9  

parter

16,50

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

 

100,00

 

21.

Zgierska 3

KW 3645

 

4139 Dąbie 139 d

z. nr 1/2

parter

12,71

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

 

100,00

 

*zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 2. W przypadku lokalu usytuowanego częściowo w kondygnacji piwnicznej, przy określonej powierzchni piwnicy (poz. nr 2, 5 i 12 wykazu) licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 3. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
 4. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
 6. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 8. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 10. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 11. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                               

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 10 stycznia 2019 r. do dnia 30 stycznia 2019 r.