Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 20/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 20/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin

WYKAZ Nr 20/TBSP/2018

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży (ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/m2

Wadium w zł

1.

Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

 

budynek E,

pomieszczenie nr 4

62,51

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

        3,00

 

300,00

 

2.

Dmowskiego 7 U2

KW 129293

4135 Dąbie 135

dz. nr 18/1

parter

40,90

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

         3,00

400,00

3.

Bałtycka 36 (oficyna)

KW 21443

KW SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie 89

dz. nr 2

dz. nr 19

wolnostojący

141,36

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

         3,00

1.000,00

4.

Koński Kierat 12 U2

KW 27259

 

1037 Śródmieście 37, dz. nr 17/1

parter, piwnica

58,72

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

        3,00

600,00

5.

Walecznych 47

KW SZ1S/00198457/4

4076 Dąbie 76

dz. nr 96

parter, piwnica

parter – 16,99

piwnica–119,11

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         4,00

1.300,00

6.

Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

 

I piętro   budynek D pomieszczenie 23

10,86

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         3,00

300,00

7.

Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

I piętro  budynek D pomieszczenie 24

10,44

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

        3,00

300,00

8.

Kaszubska 20

KW SZ1S/00027880/9

1041 Śródmieście 41,       dz. nr 11/22

piwnica – oficyna  lewa

87,54

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         5,00

1.500,00

9.

Kaszubska 19 

KW SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41, dz. nr 69

 

parter, podwórze

50,35

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         3,00

500,00

10.

Leszczynowa 8, położenie gruntów Leszczynowa

KW SZ1S/00070427/2

4043 Dąbie 43 dz. nr 73/17

 

parter, budynek                 w podwórku

 

36,96

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

          4,00

600,00

11.

Dmowskiego 21/1A/U

KW 25769

4135 Dąbie 135

  dz. nr 15/2

       parter

61,16

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         9,00

2.000,00

12.

 Zwierzyniecka 27/1/U

KW SZ1S/00100278/2

4085 Dąbie,           dz. nr 25

      parter,

     piwnica

parter- 86,22

piwnica- 20,00

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         12,00

3.000,00

13.

Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

parter, budynek G

 

47,56

 

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         7,00

1.000,00

14.

Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

 1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

parter, budynek G

     

49,45

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         7,00

1.000,00

15.

Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

parter, budynek C

124,72

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

          4,00

 

1.500,00

 

16.

Kaszubska 3/U6

SZ1S/00036866/1

1035 Śródmieście

dz. nr 117

I piętro

135,92

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

          12,00

 

4.000,00

17.

Żwirowa 1

KW 25761

4133 Dąbie 133

dz. nr 9 

parter

16,50

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

 

100,00

 

18.

Zgierska 3

KW 3645

 

4139 Dąbie 139  dz. nr 1/2

parter

12,71

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

 

100,00

 

19.

Krzemienna 18

SZ1S/00198158/8

4121 Dąbie 121 dz. nr 29/1

parter, pomieszczenie po byłej pralni w ciągu pomieszczeń gospodarczych

11,52

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

 

100,00

 

20.

Biała 5

KW 25761

 

4126 Dąbie 126 dz. nr 11

parter

9,80

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

 

100,00

 

21.

Gryfińska 72

SZ1S/00191386/6

Położenie gruntów

Gryfińska 69

Gryfińska 72

4047 Dąbie

dz. nr 93/1

parter

9,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

 

100,00

 

22.

Dmowskiego 101A

KW SZ1S/00140147/7

4135 Dąbie

dz. nr 2/20 

parter

8,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

 

100,00

 

 

 

 1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 2. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, przy określonej powierzchni piwnicy (tj. poz. nr 5 i 12 wykazu) licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 3. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
 4. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
 6. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 8. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 10. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 11. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                               

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 03 lipca 2018 r. do dnia 23 lipca 2018 r.