Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz Nr 9/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin

Wykaz Nr 9/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin

           WYKAZ Nr 9/TBSP/2019

z dnia 06 marca 2019 r.

 

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 67/WMiRSPN/19 złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 28 lutego 2019 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że  przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin lokal użytkowy położony na terenie Miasta Szczecin.

 

 

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie oddania nieruchomości

Stawka czynszu netto miesięcznie

Kaszubska 20

SZ1S/00027880/9

1041 Śródmieście

Dz. nr 11/22

Lokal użytkowy                         o powierzchni 87,5 m2

Oddanie w najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Działalność statutowa

Ustalona w drodze negocjacji w wysokości nie mniejszej niż 5,74 zł/m²

  

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności ustalonej w drodze negocjacji stawki czynszu.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.